Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

дошкільного віку

Дошкільний вік (з 3 до 7 років) є прямим продовженням раннього віку в плані загальної сензитивності, здійснюваної нестримністю онтогенетичного потенціалу до розвитку. Це період оволодіння соціальним простором людських відносин через спілкування з близькими дорослими, а також через ігрові та реальні відносини з однолітками.

219

Дошкільний вік приносить дитині нові принципові досягнення.

У дошкільному віці дитина, освоюючи світ постійних речей, опановуючи вживанням все більшого числа предметів за їх функціональним призначенням і відчуваючи ціннісне ставлення до навколишнього предметного світу, з подивом відкриває для себе деяку відносність сталості речей. При цьому він усвідомлює для себе створювану людською культурою двоїсту природу рукотворного світу: сталість функціонального призначення речі і відносність цієї постійності.

У перипетіях відносин з дорослими і з однолітками дитина поступово навчається тонкої рефлексії на іншу людину. У цей період через ставлення з дорослим інтенсивно розвивається здатність до ідентифікації з людьми, а також з казковими й уявними персонажами, з природними об'єктами, іграшками, зображеннями і т.

п. Одночасно дитина відкриває для себе позитивну і негативну сили відособлення, яким йому належить оволодіти в більш пізньому віці.

Відчуваючи потребу в любові і схваленні, усвідомлюючи цю потребу і залежність від неї, дитина вчиться прийнятим позитивним формам спілкування, доречним у взаєминах з оточуючими людьми. Він просувається у розвитку мовного спілкування і спілкування за допомогою виразних рухів, дій, що відображають емоційне розташування і готовність будувати позитивні відносини.

У дошкільному віці продовжується активне оволодіння власним тілом (координацією рухів і дій, формуванням образу тіла і ціннісного ставлення до нього). У цей період дитина починає набувати інтерес до тілесної конструкції людини, в тому числі до статевих відмінностей, що сприяє розвитку статевої ідентифікації. Тілесна активність, координоване ^ рухів і дій крім загальної рухової активності присвячується дитиною і освоєння специфічних рухів і дій, пов'язаних із статевою приналежністю.

У цей період продовжують бурхливо розвиватися мова, здатність до заміщення, до символічних дій і використання знаків, наочно-дієве і наочно-образне мислення, уяву і пам'ять.

Що виникає нестримне, природне для цього періоду онтогенезу прагнення до оволодіння тілом, психічними функціями та соціальними способами взаємодії з іншими людьми приносить дитині почуття переповненості і радості життя. У той же час дитина відчуває потребу до утримання освоєних дій через їх невпинне відтворення. У ці періоди дитина категорично відмовляється присвоювати нове (слухати нові казки, опановувати новими способами дій та ін.), він

220

з захватом відтворює відоме. Весь період дитинства з трьох до семи років проглядається ця тенденція раннього онтогенезу людини: нестримне, стрімкий розвиток психічних властивостей, що переривається вираженими зупинками - періодами стереотипного відтворення досягнутого.

У віці з трьох до семи років самосвідомість дитини розвивається настільки, що це дає підставу говорити про дитячої особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дошкільний вік "
 1. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 2. ГЛАВА3.Особенності психічного розвитку дітей дошкільного віку
  дошкільного
 3. 5.2. Дошкільні установи та дошкільна педагогіка
  дошкільна
 4. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
  дошкільного (від 3 до 6-7 років) віку. Правовий статус дошкільних освітніх установ встановлений законом Російської Федерації. «Про освіту» (1992). У ньому закріплені їх функції та обов'язки. Найбільш важливими з них є: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, забезпечення їх інтелектуального та особистісного розвитку, турбота про емоційний благополуччя
 5. Пол і вік.
  Віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва)> 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 6. ГЛАВА2.Організація психологічної служби в дитячому дошкільному закладі
  дошкільному
 7. ГЛАВА4.Направленія професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного закладу
  дошкільного
 8. 4.4. Психологічне забезпечення педагогічного процесу
  дошкільного закладу є важливим напрямком діяльності дитячого практичного психолога. Тут, педагогічний процес ми розглядаємо як систему педагогічних впливів з освітніми та виховними цілями, де освіта передбачає «накопичення» знань, умінь, навичок суспільно-історичного досвіду, а виховання передбачає формування певних соціальних
 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  дошкільних установ та дошкільної педагогіки в загальноросійської системі освіти і виховання підростаючого покоління. 2. Назвіть і обгрунтуйте соціально-педагогічні особливості роботи з дитиною в дошкільному віці. 3. Дайте характеристику основних тенденцій розвитку загальноосвітньої школи в Росії наприкінці XX - початку XXI в. 4. Розкрийте актуальні проблеми розвитку
 10. Дошкільна педагогіка
  дошкільному навчанні і вихованні дитини оформилася в самостійний науковий напрям - дошкільну педагогіку. Це галузь педагогіки, що вивчає закономірності розвитку, виховання і елементарних форм навчання дітей у віці, що передує вступу в школу61. У дошкільній педагогіці виділяють два напрямки: ясельна педагогіка і власне дошкільна педагогіка. Ясельна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua