Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2-й етап. Вирішення питань, пов'язаних із виконанням вироку


(необов'язковий етап, бо не завжди такі питання перед судом виникають). Провадження з вирішення цих питань здійснюється в такому порядку:
ініціація розгляду питання відповідними суб'єктами (суд не єтаким) шляхом внесення до суду подання, клопотання, заяви (див.вище);
розгляд цього питання судом;
прийняття судом рішення і оформлення його постановою,яка складають у нарадчій кімнаті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2-й етап. Вирішення питань, пов'язаних із виконанням вироку"
 1. постановлення вироку.
  етап стадії судового розгляду, зміст якого становлять нарада суддів в умовах, які унеможливлюють сторонній вплив на них, прийняття рішення і оформлення його вироком та проголошення вироку. Процесуальний порядок постановлення вироку. 1. Проведення наради суддів. Видалившись до нарадчої кімнати, суд під керівництвом головуючого проводить нараду, в ході якої обговорюють всі питання, які підлягають
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  етапі розвитку нашого суспільства було б передчасним оголошення пріоритету екології перед економікою, оскільки економічний розвиток України в умовах побудови ринкових відносин не дозволяє це зробити. Уявляється, що пріоритетність вирішення екологічних завдань перед іншими має бути непорушною. Разом з тим не можна до вирішення даного питання підходити прямолінійно. Пріоритетність екологічних вимог
 3. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  етап // Право України. - 2000. - № 7. 8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Би- тяка Ю.П. - Харків, 2000. 10. Алексеев С.С. Теория права. - М., 1995. 11. Аморджуев О. Проблема антимонопольного законодательства // Хозяйство и право. - 1990. - № 11. 12. Аникин Е.Б. К разработке
 4. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  етап стадії досудового слідства; кримінально-процесуальна процедура (певна послідовність дійслідчого); форма первинної процесуально-обвинувальної діяльності держави щодо конкретної особи. Притягнення слідчим особи як обвинуваченого в сучасному українському кримінальному процесі слід розуміти як первинну форму процесуально-обвинувальної (процесуальної) діяльності щодо конкретної особи або як
 5. Розгляд справи за апеляцією.
  етап поділяється на два під етапи. 1-й підетап. Попередній розгляд справи апеляційним судом. Попередній розгляд справи проводить у разі необхідності одноособово суддя з обов'язковою участю прокурора. Для участі в попередньому розгляді справи можуть викликати й інших учасників, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи: 1) доповідь судді,
 6. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  вирішення "вузьких" питань, що виникаютьпри виконанні судового рішення; ґрунтуються на розгляді не всієї кримінальної справи (стадіявиконання вироку не пов'язана з дослідженням загального для всіх інших стадій предмета доказування - ст. 64 КПК), а матеріалів, які надають учасники, що ініціювали розгляд питання. Кримінальної справи в цій стадії, як і в першій стадії кримінального процесу, немає. В
 7. Особливості провадження в стадії досудового слідства.
  вирішення питання про звільненняіноземця від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки (ст. 7 КПК, ст. 48 КК) - при виїзді особи за межі територіїУкраїни. 418 3. Особливості судового розгляду з участю іноземних громадян. Судовий розгляд з участю іноземних громадян здійснюється за загальними правилами за винятком зазначених вище особливостей, пов'язаних із взяттям підсудного під
 8. Державна політика України у галузіохорони довкілля.
  вирішення проблем, які виникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф; - розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, відновлення природного стану Дніпра,
 9. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  етапності здійснення змін на рівні обласних державних адміністрацій, які є ключовою ланкою у реалізації державної політики уряду на територіальному рівні. У міру накопичення досвіду функціонування місцевих державних адміністрацій обов'язково відпрацьовуються шляхи і засоби запровадження нової моделі організації державних адміністрацій обласного рівня, яка передбачає, що на заключному етапі
 10. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  етапний розвиток державної служби. Основна увага на першому етапі має бути приділена законодавчому вирішенню питань в системі взаємовідносин та структурі "система державних органів - орган влади - посада". Це прийняття та впровадження законів України - "Про Кабінет Міністрів України", "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади", "Про місцеві державні адміністрації",