Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Особливості провадження в стадії досудового слідства.


1. Згідно зі ст. 182 КПК у приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також у тих, де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім'ї, які користуються правом дипломатичної недоторканності, обшук і виїмку можна провадити лише зазгодою дипломатичного представника.
Про згоду дипломатичних представників на обшук або виїмку робиться запит через Міністерство закордонних справ України.
Обшук і виїмка в зазначених приміщеннях провадяться обов'язково в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ.
2. На наявне в приміщеннях дипломатичних представництвмайно, а також засоби пересування дипломатичного представництване може бути накладено арешт.
3. Заборонено накладати арешт на кореспонденцію - дипломатичнупошту.
4. Глава дипломатичного представництва і члени дипломатичногоперсоналу користуються особистою недоторканністю і не можутьбути заарештовані або затримані.
Консульські посадові особи можуть бути затримані або заарештовані лише у разі переслідування за вчинення тяжкого злочину або виконання вироку (ухвали, постанови) суду, що набрав законної сили.
Про кожний випадок затримання або взяття під варту громадянина іноземної держави негайно повідомляється місцева консульська установа цієї держави або, якщо такої немає, дипломатичне представництво цієї держави.
5. Для участі у провадженні слідчих дій може бути тимчасововидано особу, яку утримують під вартою, на територію запитуючоїдержави, за умови, що її буде повернуто протягом строку, вказанихзапитуючою стороною. В такій видачі може бути відмовлено, якщо:
особа, взята під варту, не погоджується на видачу;
присутність цієї особи є необхідною для кримінального судочинства на території запитуваної держави;
видача особи потягне за собою продовження строків триманняпід вартою.
6. Глава дипломатичного представництва і члени дипломатичного персоналу не зобов'язані давати показання як свідки.
Консульські службовці та працівники обслуговуючого персоналу не можуть відмовлятися давати показання як свідки.
Працівники консульської установи не зобов'язані давати показання з питань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків, а також ті, що роз'яснюють законодавство акредитуючої держави.
У разі відмови консульських посадових осіб давати показання як свідки до них не може бути застосовано заходи примусу або покарання.
При складанні постанови про притягнення як обвинуваченогоіноземного громадянина та обвинувального висновку розмірзавданої шкоди зазначається у грошових знаках як України, так ііноземної держави.
Затриманих, взятих під варту або засуджених до позбавленняволі іноземних громадян, як правило, утримують окремо від українських громадян (ст. 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення").
Кримінальні справи щодо іноземних громадян часто закривають у зв'язку з відсутністю складу злочину (п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК) абонаправляють до суду для вирішення питання про звільненняіноземця від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки (ст. 7 КПК, ст. 48 КК) - при виїзді особи за межі територіїУкраїни.
418
3. Особливості судового розгляду з участю іноземних громадян.
Судовий розгляд з участю іноземних громадян здійснюється за загальними правилами за винятком зазначених вище особливостей, пов'язаних із взяттям підсудного під варту, засудженням його до позбавлення волі тощо.
Провадження у кримінальних справах щодо іноземних громадян, які не мають дипломатичного імунітету, а також щодо осіб без громадянства здійснюється за правилами, передбаченими для громадян України (ч. З ст. З КПК).
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Особливості провадження у кримінальних справах з участюіноземних громадян зумовлено їх особливим правовим статусом.
Особливості стосуються всіх стадій кримінального судочинстваі найбільше - досудових.
Наявність у іноземного громадянина дипломатичного імунітету є спеціальною підставою, що виключає провадження у кримінальній справі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості провадження в стадії досудового слідства."
 1. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  особливості щодо неповнолітніх: порушення кримінальної справи і досудового слідства. Особливості провадження в стадії порушення кримінальної справи. Приймаючи від неповнолітнього заяву про вчинення злочину,слід пам'ятати, що кримінальна відповідальність за завідомо неправдивеповідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК) настає після досягненняособою 16років. У зв'язку з цим посадова особа
 2. ПЕРЕДМОВА
  провадження у кримінальній справі) і в динаміці (друга частина: стадії кримінального процесу, особливі провадження). Розглянувши основні кримінально-процесуальні поняття в першій частині (в статиці), студенти мали б змогу відстежити, як вони реалізуються в окремих стадіях процесу та під час особливих проваджень (в динаміці). За такого підходу можна уникнути ситуації, коли стадії досудового
 3. Основні положення досудового слідства
  особливості досудового слідства як стадії процесу і визначають найістотніші вимоги, що пред'являються до порядку провадження слідчих дій і прийняття процесуальних рішень. Про загальні для стадії досудового слідства положення вперше в 1951 р. зазначив М. А. Чельцов, який назвав їх "загальними умовами попереднього розслідування"1. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законом, до них належать
 4. 1. ПОНЯТТЯ СЛІДЧИХ ДІЙ. ОСОБЛИВОСТІ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
  провадження слідчої дії. Наприклад, у ч. 1 ст. 193 КПК зазначено: "при необхідності виявити або засвідчити наявність у обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка особливих прикмет". З цього випливає, що підставою до проведення освідування є необхідність виявлення або засвідчення особливих прикмет. Така потреба виникає, якщо у справі є фактичні дані, що свідчать про ймовірність існування
 5. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  особливості реалізації.Змагання сторін здійснюється без участі обвинуваченого; забезпечення обвинувачення державною підтримкою і підкорення його державному контролю. Обвинувачення має як якісні, так і кількісні характеристики. Якісні характеристики обвинувачення визначаються кваліфікацією злочину (ів), що ставляться в вину особі, а кількісні - обсягом обвинувачення, тобто кількістю злочинів, у
 6. 2.4. Етапи стадії
  особливості, пов'язані з тим, що досудове слідство в таких справах не проводять. Джерело інформації про злочин, розглядуваний у порядку справ приватного обвинувачення, направляють до суду. У зв'язку з цим суддя після одержання скарги приватного обвинувачення спочатку вирішує питання про порушення кримінальної справи, а потім уже - про призначення її до судового розгляду. Особливості процесуальної
 7. За результатами розгляду апеляцій на вироки
  особливості: апеляцію на ці постанови подають безпосередньо до апеляційногосуду; під час перевірки цих рішень судове слідство не провадять; апеляції розглядають не пізніше, ніж через 3 доби після їх надходження до апеляційного суду; для розгляду цих апеляцій відповідні матеріали невідкладновитребовує апеляційний суд; апеляційну перевірку цих рішень проводять у часових межахстадії досудового
 8. III. Особливості провадження, пов'язані з участю у кримінальнійсправі осіб, які несуть відповідальність за виховання неповнолітньогоабо беруть участь у його вихованні.
  стадії судового розгляду (ст. 443 КПК). Цих осіб допускають до участі в справі з метою отримати від них: пояснення щодо поведінки неповнолітнього, який навчаєтьсячи працює в певному колективі; показання як свідків (за наявності підстав до допиту їх у
 9. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  провадження в справах неповнолітніх, що виявляються в центральній стадії кримінального процесу - судовому розгляді, полягають у такому. 1 Див.: Землянська В. Запровадження відновлюючих підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство // Право України. - 2003. - № 10. - С. 155. 1. Справу, що надійшла до суду від прокурора з постановою про її закриття і застосування примусових заходів виховного
 10. 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ
  особливості залежно від того, в якій стадії досудового провадження вони виявляються, поділяють на три групи. /. Особливості, що виявляються в стадії порушення кримінальної справи: наявність у особи психічної хвороби не є підставою до відмовив порушенні кримінальної справи; не може бути прийнято рішення про порушення кримінальноїсправи щодо особи, у якої в цій стадії встановлено психічну хворобу.В