Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯННезалежно від того, чи мають іноземні громадяни імунітет, провадження у справах з їх участю має значні особливості.
Особливості провадження в стадії порушення кримінальної справи.
1. У разі звернення іноземних громадян із заявою про злочин або виявлення їх на місці злочину насамперед слід пересвідчитися в їх особі. Для цього слідчий (дізнавач), прокурор мають перевірити документи, що посвідчують особу іноземного громадянина.
* Україна стала учасницею Конвенції 20 листопада 1953 р.
Документом, що посвідчує особу іноземця, є закордонний паспорт, який може бути трьох видів:
дипломатичний;
службовий;
національний (загальногромадянський).
У паспорті має бути в'їзна, виїзна або транзитна віза. Іноді іноземцям видають спеціальний документ - в'їзну-виїзну візу.
На підтвердження наявності дипломатичного імунітету іноземний громадянин повинен пред'явити дипломатичну картку.
Посадова особа правоохоронного органу, до якої звернувсяіноземний громадянин, зобов'язана негайно з'ясувати, якою мовоювін робитиме заяву, давати пояснення і показання. Бажаннякористуватися послугами перекладача або відмову від його послугмає бути відображено в протоколі прийняття заяви. За необхідності негайно вживають заходів щодо залучення до провадженняперекладача з тим, щоб складання протоколу заяви відбувалося зйого участю.
Іноземного громадянина, який користується дипломатичнимімунітетом, не попереджають про кримінальну відповідальність зазавідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383КК).
Якщо іноземний громадянин, який має дипломатичний імунітет, вчинив злочин, то на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК приймаютьрішення про відмову в порушенні кримінальної справи у зв'язку звідсутністю складу злочину (відсутність суб'єкта злочину у зв'язкуз наявністю імунітету в особи, яка вчинила діяння, передбаченекримінальним законом).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН"
 1. Особливості провадження в стадії досудового слідства.
  судочинства на території запитуваної держави; видача особи потягне за собою продовження строків триманняпід вартою. 6. Глава дипломатичного представництва і члени дипломатичного персоналу не зобов'язані давати показання як свідки. Консульські службовці та працівники обслуговуючого персоналу не можуть відмовлятися давати показання як свідки. Працівники консульської установи не зобов'язані давати
 2. 3.3. Інші види правової допомоги
  судочинстві. Надання правової допомоги здійснюється на підставі міжнародних угод та національного законодавства, а також на засадахвзаємності. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Нормативно-правові акти Віденська конвенція від 18 квітня 1961 р. про дипломатичні зносини. Віденська конвенція від 24 квітня 1963 р. про консульські зносини. Європейська Конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах
 3. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  судочинства тощо. Конкурсність, об'єктивність, прозорість і гласність у прийнятті на державну службу та просуванні по службовій кар'єрі. Для приймання на посади державних службовців доцільно перейти до єдиного порядку проведення конкурсу та стажування із складанням іспиту. Необхідно створити систему об'єктивної оцінки (атестації) діяльності державних службовців. Серед основних критеріїв
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  судочинства і т. ін. Необхідно створити систему обє'ктивної оцінки (атестації) діяльності державних службовців. Серед основних критеріїв оцінки мають бути продуктивність, ефективність, якість і своєчасність. Потрібен також системний контроль за проходженням державної служби. Мають бути утверджені нові підходи в організації діяльності державних службовців, зокрема їхній взаємодії з
 5. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  справ Украї ни: Підручник. - X., 1998. 15. Бандурка О.М. Адміністративна діяльність. Частина особлива. - Харків, 2000. 132 16. Бахрах Д.Н., Состав административного проступка: Учеб. по- соб. _ Свердловск, 1987. 17. Бахрах Д.Н. Административное право. Общая часть. - М., 1993. 18. Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. - Екате ринбург, 1995. 19. Бантышаев А.Ф., Василина М.М.
 6. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  судочинстві процесуальну правосуб'єкт-ність сторін і третіх осіб (у справах позовного провадження), заявників і заінтересованих осіб (у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин і окремого провадження), всі вони можуть вести справи через представника. Проте не всі громадяни, майнові і особисті немайнові права та охоронювані законом інтереси яких потребують судового захисту,
 7. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  судочинство // Право України. - 2003. - № 10. - С. 155. 1. Справу, що надійшла до суду від прокурора з постановою про її закриття і застосування примусових заходів виховного характеру (в порядку ст. 7-3 чи ст. 9 КПК), суддя або голова суду, якщо він згоден із таким рішенням, призначає до розгляду в суді у строк не пізніше 10 днів, а в разі незгоди - повертає прокуророві мотивованою постановою (ч.
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  справі охорони навколишнього природного середовища; к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва. Зазначені загальні положення повною мірою відображаються і в принципах екологічного права, які можуть офіційно закріплюватись у законодавстві або ж виводитись з його змісту. Однак у деяких визначеннях відсутній юридичний аспект. *
 9. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  справ; 19 Міністерство екології та природних ресурсів; Міністерство економіки; Міністерство палива та енергетики; Міністерство закордонних справ; Міністерство культури і мистецтв; Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерство оборони; Міністерство освіти і науки; Міністерство охорони здоров'я; Міністерство праці та
 10. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  справами держави і суспільства: участь у виборах, референдумах, сплату податків та ін.; - сталість такого зв'язку припускає наявність потенційної можливості його розірвання (особа вправі вийти з громадянства на підставі свого волевиявлення і на підставах, передбачених законодавством). Таким чином, суть політико-юридичного статусу особи як громадянина конкретної держави полягає в участі індивіда