Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

постановлення вироку.


Постановлення вироку - заключний етап стадії судового розгляду, зміст якого становлять нарада суддів в умовах, які унеможливлюють сторонній вплив на них, прийняття рішення і оформлення його вироком та проголошення вироку.
Процесуальний порядок постановлення вироку.
1. Проведення наради суддів. Видалившись до нарадчої кімнати, суд під керівництвом головуючого проводить нараду, в ході якої обговорюють всі питання, які підлягають вирішенню при постанов-ленні вироку (ст. 324 КПК). Вирок постановляють тільки в нарадчій кімнаті.
301
Нарадча кімната - це ізольоване приміщення суду або інше спеціальне приміщення (в разі, якщо справу розглядають не в приміщенні суду), в якому суд колегіально чи суддя одноособово постановляють вирок і яке є пристосованим для зосередженої і тривалої роботи судців та убезпечує від можливого стороннього впливу на них.
Робота суддів в нарадчій кімнаті здійснюється за такими правилами:
заборонено присутність сторонніх осіб (порушення цього правила є безумовною підставою для скасування вироку, незалежновід тривалості перебування в нарадчій кімнаті сторонньої особи івід того, чи вплинув цей факт на суддів, чи ні);
при постановленні вироку в нараді беруть участь лише судці,що входять до складу судової колегії у розглядуваній справі. Змінаскладу суддів не допускається.
Якщо хтось із судців не може продовжувати участь у нараді, його замінюють іншим суддею і розгляд справи розпочинають спочатку.
Запасний народний засідатель може бути включений до складу суду замість вибулого народного засідателя. Тоді суд відновлює розгляд справи і якщо народний засідатель не вимагає відновлення судових дій, суд видаляється до нарадчої кімнати, де нарада суддів починається спочатку;
заборонено розголошувати міркування, що висловлювалися внарадчій кімнаті. Тому судця не може використовувати телефонний зв'язок ані для вирішення питань, пов'язаних зі справою, анідля вирішення особистих питань;
всі питання обговорюють колегіально в умовах рівноправності судців, що запобігає однобічності висновків у кримінальній справіта допомагає уникнути судових помилок;
головуючий подає свій голос останнім;
заборонено залишати нарадчу кімнату до моменту проголошення вироку. Якщо протягом одного дня неможливо постановити вирок, то з настанням ночі суд вправі перервати нараду длявідпочинку - до початку наступного робочого дня в суді.
Питання, з приводу яких проводиться нарада судців, поціляють на такі групи:
1) група питань, пов 'язаних із подією злочину: :.
чи мало місце діяння; ;
чи містить воно склад злочину;
чи вчинив це діяння підсудний;
чи винен він у вчиненні цього діяння тощо;
2) група питань, пов 'язаних із покаранням:
чи підлягає підсудний покаранню;
чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання іякі саме;
якою має бути міра покарання;
визначення виду установи виконання покарань тощо;
3) група питань, пов'язаних із цивільно-правовими наслідкамизлочину:
чи підлягає задоволенню цивільний позов;
якщо так, то на чию користь і в якому розмірі;
чи підлягають відшкодуванню збитки, завдані злочином, якщоцивільний позов не було заявлено;
як учинити з майном, описаним для забезпечення цивільногопозову тощо;
4) група питань, пов 'язаних із:
охороною майна засудженого;
влаштуванням його неповнолітніх дітей, які залишилися безнагляду;
5) питання, що гарантує виконання вироку:
- обрання запобіжного заходу щодо підсудного до вступу вирокув законну силу.
Відновлення судового слідства (ст. 326 КПК). Підставою довідновлення судового слідства є визнання судом необхідностіз'ясувати будь-яку обставину, що має значення для справи.
Складання вироку (ст. 332 КПК). Вирок пише один із судцівмовою, якою провадилося судове засідання. Виправлення застерігаються і підписуються всіма суддями в нарадчій кімнаті до проголошення вироку.
Підписання вироку (ст. 339 КПК). Вирок підписують всі судді.Якщо у вироку немає підпису хоча б одного із суддів, незалежно відпричини цього, - це безумовна підстава до скасування вироку.Судця, який залишився в меншості, має право викласти письмовосвою окрему думку, яку приєднують до справи, однак не оголошують. Право на окрему думку зобов'язує суддів, які прийняли іншерішення, обґрунтовано відхилити думку судді, який залишився вменшості. Це посилює взаємний контроль суддів за правильністюрішень з будь-якого питання, обговорюваного при постановленнівироку.
Проголошення вироку (ст. 341 КПК). Вирок суду проголошуютьу залі судового засідання. Тільки з моменту проголошення вирокнабуває силу акта правосуддя. Виходячи із цього законодавець встановив, що навіть при розгляді кримінальної справи в закритомузасіданні вирок проголошують публічно. Всі присутні заслуховуютьвирок стоячи. Після проголошення вироку головуючий роз'яснюєзасудженому або виправданому:
строк і порядок оскарження вироку;
його право на ознайомлення з протоколом судового засіданняі на подання зауважень на нього.
6. Вручення копії вироку засудженому або виправданому (ст. 344 КПК). Вирок вручають засудженому (виправданому) і направляють прокуророві в триденний строк після проголошення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "постановлення вироку."
 1. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  постановления відповідного судового рішення; з об'єктивних причин ці обставини повинні бути невідоми ми заінтересованим особам, та виявлені тільки після на брання судовим рішенням законної сили; це мають бути тільки обставини, факти, а не нові докази. Не можуть бути визнані нововиявленимп нові обставини (такі, що виникли чи змінилися після ухвалення рішення), а також ті, на які посилалася
 2. процесуальні засоби
  постановлення вироку. У кримінальному процесі кожна його стадія завершується прийняттям кінцевого рішення. Особливістю таких процесуальних рішень є те, шо з їх прийняттям кожна попередня стадія трансформується в наступну. Наприклад, з прийняттям кінцевого для стадії порушення кримінальної справи рішення вона трансформується в наступну стадію - досудове слідство. Специфічними є тільки стадії
 3. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
  постановлення вироку" суддямрекомендовано кримінальні справи, обвинувальні висновки у яких 254 складено з недопустимою натуралізацією опису злочинних дій, що унеможливлює їх публічне оголошення, зі стадії попереднього розгляду справи відповідно до вимог ст. 230 КПК повертати прокуророві для складання нового обвинувального висновку; - текст має відповідати вимогам щодо граматики, лексики тощо.
 4. останнє слово підсудного.
  постановлення вироку, зберігає враження від останнього звернення до нього підсудного, його оцінки вчиненого, висловлених прохань і обіцянок. Саме тому після останнього слова підсудного суд негайно (з метою збереження вражень) видаляється до нарадчої кімнати. Якщо суду потрібно зробити перерву у роботі перед видаленням до нарадчої кімнати, то її доцільно оголосити перед останнім словом підсудного,
 5. Рішення про направлення кримінальної справи на додаткове до-судове слідство (ст. 281 КПК).
  постановлення вироку" // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред.В. Т. Маляренка. - К., 2004. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р.№ 3 "Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільнихсправ". Постанова Президії Верховного Суду України від 20 лютого 2004 р.№ 5 "Про стан здійснення судочинства у
 6. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  постановлення вироку - матеріалами розслідування (наприклад, якщо свідок дав неправдиві показання ненавмисно). Днем виявлення цих обставин є: день набрання вироком суду законної сили; за неможливості постановлення вироку - день складанняпрокурором за матеріалами розслідування висновку про наявністьнововиявлених обставин. 3. Всі інші обставини, які не були відомі суду при винесенні судового
 7. 1. ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
  постановлення вироку. : ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1: 1. Вирішення питання про порушення кримінальної справи приватного обвинувачення та її закриття повністю залежить від волевиявлення потерпілого. Дізнання і досудове слідство у цих справах не провадять. Обвинувачення в суді підтримує не державний обвинувач (прокурор), а приватний обвинувач -
 8. 23. Процесуальна співучасть
  постановлення протилежних за змістом рішень. Чинний ЦПК не визначає підстав настання обов'язкової чи факультативної співучасті. У ст. 144 ЦПК є лише вказівка, що суддя може постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог - як одного позивача до різних відповідачів, так і різних позивачів до одного відповідача. Отже, ця норма допускає факультативну співучасть
 9. 2. Принцип презумпції невинуватості.
  постановлення судомобвинувального вироку (але може бути відновлена в стадіяхапеляційного провадження, касаційного провадження та провадження з перегляду судових рішень в порядку виключного провадження). Е. Феррі* слушно зазначав: "Якщо кримінальний кодекс - кодекс злочинного населення, то процесуальний кодекс - кодекс чесних людей, ще не визнаних винними". 4. Винятків цей принцип не
 10. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  постановлених за його участі; суддя, який брав участь у розгляді справи в апеляційному порядку, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першоїінстанції або в касаційному порядку, а так само в новому розглядісправи в касаційній інстанції після скасування ухвали, постановленої за його участі; суддя, який брав участь у розгляді справи в касаційному порядку, не може брати участі в розгляді