Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

останнє слово підсудного.


Останнє слово підсудного - це самостійна частина судового розгляду, в якій підсудний реалізує своє конституційне право на захист безпосередньо перед видаленням суду до нарадчої кімнати для вирішення питання про його винуватість і покарання та постанов-лення вироку.
Виступ підсудного із останнім словом здійснюється за такими правилами.
Проголошення останнього слова - це право, а не обов'язокпідсудного. Він може відмовитися від цього, не пояснюючи причин.Заяву про відмову обов'язково заносять до протоколу судового засідання.
Право на останнє слово зберігається у всіх випадках, в томучислі:
якщо він відмовився від захисника;
якщо він відмовився від давання показань;
за тимчасового видалення його із зали судового засідання запорушення порядку (ч. 1 ст. 272 КПК).
3. Підсудний може бути позбавлений останнього слова у випадках:
- заочного розгляду справи (ст. 262 КПК);
- видалення за порушення порядку на весь час судового розгляду (ч. 1 ст. 272 КПК).
4. Порушення судом права підсудного на останнє слово є істотним порушенням кримінально-процесуального закону, наслідкомцього є скасування вироку (п. 13 ч. 2 ст. 370 КПК).
5. Зміст останнього слова і час його проголошення не регламентовано. Однак головуючий може зупинити підсудного, якщо той допускає нецензурні висловлювання, образи на адресу суддів та інших учасників, погрози щодо них тощо. В таких випадках головуючий попереджає підсудного про наслідки його подібної поведінки, якими можуть бути:
позбавлення останнього слова;
видалення із зали судового засідання.
Підсудний вправі наводити на свій захист будь-які аргументи.
Запитання до підсудного не ставлять.
Пояснення підсудного в останньому слові не розцінюють якдокази і суд не може посилатися на них у вироку. Якщо підсудний уостанньому слові посилається на:
нові докази;
участь інших осіб;
нові докази, які не були предметом дослідження, то
суд поновлює судове слідство для перевірки викладеної підсудним інформації.
9. Зміст останнього слова підсудний визначає самостійно, в томучислі без допомоги захисника. Тому клопотання з боку підсудногоабо його захисника щодо оголошення перерви для спільного формування змісту останнього слова суд має визнавати безпідставним.
Значення останнього слова підсудного полягає в тому, що під його впливом значною мірою формується внутрішнє переконання суддів. Суд, видаляючись до нарадчої кімнати для постановлення вироку, зберігає враження від останнього звернення до нього підсудного, його оцінки вчиненого, висловлених прохань і обіцянок. Саме тому після останнього слова підсудного суд негайно (з метою збереження вражень) видаляється до нарадчої кімнати.
Якщо суду потрібно зробити перерву у роботі перед видаленням до нарадчої кімнати, то її доцільно оголосити перед останнім словом підсудного, а якщо їх кілька - перед останнім словом одного із останніх підсудних.
Перед видаленням до нарадчої кімнати головуючий оголошує присутнім, коли орієнтовно суд повернеться для проголошення вироку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "останнє слово підсудного."
 1. Розгляд справи за апеляцією.
  слово підсудного. Правила виступу такі самі, як іщодо останнього слова підсудного під час розгляду кримінальноїсправи в суді першої інстанції. 10. Постановлення рішення в нарадчій кімнаті за правиламипостановлення вироку судом першої інстанції. Оголошення ухвали або постанови чи проголошення вироку. Звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду. Якщо під час судових дебатів,
 2. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ
  останнє слово та на останню репліку, презумпція невинуватості, право запросити кількох захисників. Аксіомою сучасного праворозуміння є те, що зміст правового регулювання Щодо встановлення різних статусів індивіда не може бути однаковим (рівним). У кримінально-процесуальному праві реальна (а не формальна) рівність прав учасників кримінального процесу - представників сторін - може сприяти
 3. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  останнє слово особі, щодо якої розглядають справу, не надають; - під час розгляду справи обов'язково ведеться протокол; у такому порядку: заслуховують пояснення неповнолітнього і його законногопредставника; перевіряють докази, які доводять чи спростовують вчиненняособою суспільно небезпечного діяння; перевіряють інші обставини, що мають істотне значення длявирішення питання про застосування
 4. 5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  останнє слово. Суд виносить ухвалу (суддя - постанову), а не вирок. 7 Якщо суспільно небезпечне діяння вчинено осудною особою (підсудним) і неосудною (обмежено осудною), то справу можуть розглядати в одному судовому засіданні з дотриманням вимог КПК, що встановлюють порядок провадження у суді (судовий розгляд) щодо осудних і неосудних осіб. Вирок щодо підсудного та ухвалу (постанову) щодо
 5. судові дебати.
  підсудного, аналізують досліджені в суді докази, висловлюють висновки щодо винуватості чи невинуватості підсудного, щодо кваліфікації дій, міри покарання та інших питань, що їх повинен вирішити суд при постановленні вироку. Судові дебати провадять за такими правилами: 1 Учасники судових дебатів виступають у визначеному порядку, що передбачений ст. 318 КПК: прокурор, потерпілий і його представник,
 6. 1. ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
  підсудним. У КПК порядок провадження у справах про такі злочини визначено лише трьома статтями (27, 111 і 251). Таку незначну увагу законодавця до кримінально-процесуального провадження у справах про зазначені злочини можна пояснити лише тим, що відповідно до чинного кримінального законодавства вони належать до категорії злочинів невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 12 КК). Неповне правове регулювання
 7. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
  слово для виголошення промови під час судових дебатів надається учасникам судового розгляду один раз, причому спочатку особі, яка першою подала скаргу про порушення кримінальної справи. Це не позбавляє їх права обмінятися репліками. ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3: У судовому розгляді кримінальної справи приватного обвинувачення не бере участі прокурор. У разі виявлення під час розгляду справи ознак
 8. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  Витрати виробництва - це витрати живої і опредметненої праці підприємств (об'єднань) на виробництво й збут продукції. В практиці планування і обліку для характеристики витрат виробництва використовують термін "витрати на виробництво", на випущену продукцію вони виражаються в її собівартості. Собівартість продукції підприємств являє частину вартості цієї продукції, що включає споживані кошти,
 9. 1.1 Метод подвійного бюджету
  Одним з способів збільшення дохідної частини бюджету є також повніший облік податкової бази і залучення неінфляційних ресурсів фінансування бюджетного дефіциту передовсім за рахунок випуску державних цінних паперів. Однак розглянуті антиінфляційні резерви збільшення надходжень до бюджету, як правило, не дають швидких результатів і розраховані на перспективу. Тому основним напрямком скорочення
 10. Поняття екологічного права України
  словості на навколи-шнє природне середовище, починаючи від технологічних процесів. Йдеться про систему екологічних нормативів і стандартів. Це підтверджує вже перелік системи екологічних нормативів. Окрім нормативів екологічної безпеки, нормативів гранично допустимих видів забруднюючих атмосферне повітря стаціонарними джерелами та нормативів ви-кидів забруднюючих речовин пересувними джерелами,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua