Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ


Судовий розгляд кримінальних справ приватного обвинувачення відбувається за загальними правилами, передбаченими главами 24-28 КПК. Особливості розгляду цих справ полягають у такому.
Оскільки прокурор не бере участі в судовому розгляді, то правопідтримувати (ч. 1 ст. 267 КПК) і змінювати (ст. 277 КПК) обвинувачення надано потерпілому. Він може змінювати обвинуваченнятільки в межах статей кримінального закону, якими передбаченовідповідальність за вчинення злочинів, справи про які розглядаютьу порядку справ приватного обвинувачення. Якщо ж у судовомузасіданні буде встановлено дані, що вказують на вчинення підсудним злочину, який слід розглядати в публічному порядку, то суддямає діяти згідно з вимогами ст. 276 КПК - не зупиняючи розглядусправи, винести постанову, якою про вчинення цього злочинуповідомити прокурора. Так само має діяти суддя і в разі встановлення під час судового слідства, що злочин, який переслідується впублічному порядку, вчинила інша особа (ст. 278 КПК).
Оскільки в судових дебатах беруть участь особи, які не маютьюридичної освіти (потерпілий, підсудний), головуючий перед початком дебатів повинен роз'яснити їх учасникам суть і значенняцієї процесуальної дії.
3. При об'єднанні в одному провадженні зустрічних обвинувачень слово для виголошення промови під час судових дебатів надається учасникам судового розгляду один раз, причому спочатку особі, яка першою подала скаргу про порушення кримінальної справи. Це не позбавляє їх права обмінятися репліками.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:
У судовому розгляді кримінальної справи приватного обвинувачення не бере участі прокурор.
У разі виявлення під час розгляду справи ознак злочину, щопереслідується в публічному порядку, суддя повідомляє про це прокурора.
У справах приватного обвинувачення, в яких об'єднано зустрічні обвинувачення, учасники виступають у дебатах один раз.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Особливості провадження у кримінальних справах приватногообвинувачення зумовлено особливостями злочинів.
Кримінальні справи приватного обвинувачення порушуютьне інакше як за скаргою потерпілого, і їх можуть бути закрито вразі його примирення з підсудним.
Під час судового розгляду справи обвинувачення підтримуєпотерпілий.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р.№ 13 "Про практику застосування судами законодавства, яким передбаченіправа потерпілих від злочинів" // Вісник Верховного Суду України. -2004. - № 8.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від ЗО травня 1997 р.№ 7 "Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина" // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальнихсправах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. -К., 2004.
Наукові та навчально-методичні джерела
Альперт С. А. Производство по уголовньїм делам, возбуждаемнм пожалобе потерпевшего. - Харьков, 1976.
Багаутдинов Ф. Расширение частньїх начал в уголовном процессе //Российская юстиция. - 2002. - № 2.
Катькало С. И. Судопроизводство по делам частного обвинения. -Л., 1972.
391
Леткий А. В., Якимович Ю. К. Производство по делам частногообвинения в уголовном процессе России. - М., 1998.
Лобойко Л. М. Дії органів дізнання у зв'язку зі скаргою потерпілогопро вчинення злочину, провадження за яким здійснюється у порядкусправ приватного обвинувачення // Актуальні проблеми профілактикиправопорушень підрозділами міліції громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ, 2003.
Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси // Право України. - 2003. - № 4.
Седаш Е. А. Частное начало в российском уголовном судопроизвод-стве. - Саратов, 2000.
Шейфер С. А., Петрова Н. Е. Проблемн реформирования производ-ства по делам частного обвинения в духе расширения частннх начал вуголовном процессе РФ // Государство и право. - 1999. - № 6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ"
 1. 5. Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів
  судового слідства, прокурор та суд можуть допитати як свідків посадових осіб, які здійснювали оперативно-розшукові заходи, складали протокол за їх результатами, а також витребувати технічні засоби, пристрої тощо, за допомогою яких фіксувалися фактичні дані. У додатках до протоколу оперативно-розшукового заходу має бути опис документів і предметів із зазначенням їх індивідуальних ознак. Можливе
 2. Запобіжні заходи
  судового слідства і судового розгляду кримінальних справ*, що передбачає врахування не тільки обставин кримінальної справи, а й суворості запобіжного заходу. Про суворість (м'якість) запобіжних заходів йдеться в кримінально-процесуальному законі: у ч. 2 ст. 151 КПК зазначено, що підписка про невиїзд ".можебути замінена більш суворим запобіжним заходом"; у ч. 2 ст. 156 КПК вказано: ".підстав для
 3. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  судове слідство спрямовано на виконання цих завдань, а точніше - на встановлення конкретної особи, винної у вчиненні злочину, за ознаками якого порушено кримінальну справу. У разі виконання цього завдання повною мірою починає реалізовуватися функція обвинувачення в кримінальному процесі. Притягнення особи як обвинуваченого і притягнення особи до кримінальної відповідальності - тісно пов'язані,
 4. 2.4. Етапи стадії
  судового розгляду. Термін провадження таких процесуальних дій - не більше 10 діб, а у разі складності справи - не більше 30 діб з дня її надходження до суду. Ці дії виконують у такому порядку: повідомлення про день попереднього розгляду справи прокурора та інших (заінтересованих) учасників процесу (однак їх неявкане перешкоджає розгляду справи); доповідь прокурора щодо можливості призначення
 5. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
  судового слідства чи прокуратури. Вони полягали в тому, що ці органи: відмовлялися приймати скарги приватного обвинувачення або приймали скарги з наступною відмовою в порушенні кримінальної справи через відсутність складу іншого злочину (наприкладхуліганства) або приймали скарги і направляли їх за належністю до суду, алеостанній повертав їх до органу дізнання через неналежне оформлення. Ці
 6. 2.2. Особливості доказування в кримінальному процесі США
  судовому протиборстві несумісні з метою встановленняістини. Вони прагнуть до захисту свого інтересу, "виграшу" своєїсправи. Щодо суду, то він відповідно до такого доктринальноготрактування покликаний фіксувати, кому вдалося "виграти", "переможця судової дуелі", "боротьби", а не істину. Отже, суддя не єактивним шукачем істини у справі, яку він розглядає. Доказування в США здійснюється за
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання всіх аспектів взаємовідносин особи з органами виконавчої влади. Слід визначити, що вирішення цього завдання ще не займає визначального місця у системі правового регулювання управлінських відносин.
 8. Право порушити кримінальну справу мають:
  судової підготовки матеріалів (ст. 425, 430 КПК), або коли виявляє ознаки злочину при розгляді справи про адміністративне правопорушення (наприклад, про дрібне хуліганство). Суд або суддя при розгляді ним справи одноособово вправі порушити кримінальну справу по новому обвинуваченню (ст. 276 КПК) чи щодо нової особи (ст. 278 КПК), якщо в ході судового розгляду кримінальної справи будуть
 9. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  судовому засіданні може винести постанову про закриття справи. Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям такі: а) злочин вчинено особою вперше; б) це злочин невеликої тяжкості; в) особа після вчинення злочину щиро розкаялась; г) активно сприяла розкриттю злочину; ґ) повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. Порядок вирішення справ про
 10. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  судову експертизу» та інших нормативно-правових актах. Встановлення причин злочину й умов, що сприяли його вчиненню, є однією з обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі. Так, відповідно до ст. 23 КПК при провадженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані виявити причини й умови, які сприяли вчиненню
© 2014-2022  ibib.ltd.ua