Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

судові дебати.


Судові дебати - це самостійна частина судового розгляду кримінальної справи, в якій його учасники дають оцінку діям підсудного, аналізують досліджені в суді докази, висловлюють висновки щодо винуватості чи невинуватості підсудного, щодо кваліфікації дій, міри покарання та інших питань, що їх повинен вирішити суд при постановленні вироку.
Судові дебати провадять за такими правилами:
1 Учасники судових дебатів виступають у визначеному порядку, що передбачений ст. 318 КПК: прокурор, потерпілий і його представник, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представ-
ники, захисник, підсудний. Порушення цього порядку, так само, як і позбавлення учасника судового розгляду (підсудного) слова у дебатах, є істотним порушенням процесуального закону і зумовлює скасування вироку (п. 13 ч. 2 ст. 370 КПК).
Якщо у справі беруть участь кілька захисників, то послідовність їх виступів у дебатах визначають ці особи за домовленістю між собою. Якщо такої домовленості не досягнуто - це питання вирішує головуючий.
Учасники судового розгляду мають право в судових дебатахпосилатися тільки на ті докази, які було досліджено в судовомузасіданні. Якщо під час судових дебатів виникне потреба податинові докази, суд за клопотанням учасника судового розгляду або звласної ініціативи відновлює судове слідство. Останнє провадитьтільки в межах дослідження того доказу, у зв'язку із яким його буловідновлено (провадити додаткову перевірку інших доказів суд невправі). Після закінчення відновленого судового слідства суд зновувідкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин інадає можливість виступити із промовою всім учасникам судовогорозгляду (як тим, що вже виступили раніше, так і тим, які не встиглицього зробити).
Суд не вправі обмежувати тривалість судових дебатів певнимчасом. Головуючий зупиняє учасників судових дебатів лише у разі,якщо вони:
у промовах виходять за межі розглядуваної справи; '
неетично висловлюються на адресу окремих осіб;
розголошують інтимні сторони життя тощо.
Закон не дозволяє встановлювати регламент судових дебатів. Однак їх учасники у значних за обсягом справах вправі повідомити головуючому для планування проведення наступних частин судового розгляду свою думку про час, який потрібен для їхньої промови.
4. Підсудний, якого видалили із зали судового засідання за порушення його розпорядку, у судових дебатах участі не бере.
5. Після закінчення промов учасники судових дебатів маютьправо обмінятися репліками.
Репліка - це повторний виступ у судових дебатах із запереченням на виступ іншого учасника судових дебатів. Обмін репліками здійснюють за такими правилами:
учасник судових дебатів, який виявив бажання виступити ізреплікою, повинен пояснити, з приводу чиєї промови і в якій самечастині він бажає виступити;
заперечення можуть стосуватися будь-якого питання, що стосується суті обвинувачення, характеру злочину, тлумачення окремихдоказів, висловлювань, які зачіпають інтереси підсудного, потерпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача;
заборонено користуватися правом репліки з метою доповнитичи змінити свій виступ;
репліка не обмежується в часі, але головуючий може зупинитивиступ учасника, який:
повторює раніше сказане;
виходить за межі справи;
допускає неетичні висловлювання на адресу інших учасниківтощо;
відмова скористатися реплікою не означає згоди з висловленим у судовому засіданні;
правом обмінятися репліками користуються не тільки у відповідь на виступ прокурора, потерпілого, а й у відповідь на виступіншого захисника, якщо у справі є кілька підсудних та інтересиодного суперечать інтересам інших;
реплікою можна скористатися лише один раз;
право останньої репліки належить підсудному.
Після закінчення виступів з репліками головуючий оголошує судові дебати закінченими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "судові дебати."
 1. 68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.
  Розгляд справи здійснюється у судовому засіданні в призначений день та час у спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі судових засідань. Керує ходом судового засідання та спрямовує судовий розгляд головуючий. Він забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійсненні учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, а
 2. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  Діяльність суду касаційної інстанції побудована на тих само засадах, шо й суду першої інстанції. Касаційне провадження базується на його основних принципах, однак реалізація деяких з них має свої особливості, шо обумовлені спеціальною метою цього провадження - розглянути постановлені судові рішення, які набрали законної сили, на предмет їх відповідності нормалі матеріального та процесуального
 3. Розгляд справи за апеляцією.
  Цей етап поділяється на два під етапи. 1-й підетап. Попередній розгляд справи апеляційним судом. Попередній розгляд справи проводить у разі необхідності одноособово суддя з обов'язковою участю прокурора. Для участі в попередньому розгляді справи можуть викликати й інших учасників, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи: 1) доповідь
 4. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Особливості провадження в справах неповнолітніх, що виявляються в центральній стадії кримінального процесу - судовому розгляді, полягають у такому. 1 Див.: Землянська В. Запровадження відновлюючих підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство // Право України. - 2003. - № 10. - С. 155. 1. Справу, що надійшла до суду від прокурора з постановою про її закриття і застосування примусових заходів
 5. 5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  Перш ніж перейти до викладення особливостей судового провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб, слід зазначити, що є спільного між цими справами та тими, провадження у яких здійснюється в загальному порядку: і в тих, і в інших справах діють загальні положення судовогорозгляду; справи розглядають у відкритому судовому засіданні; обов'язковою є участь прокурора і
 6. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  Цивільне процесуальне право - це система правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні
 7. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  Судовий розгляд - це одна зі стадій цивільного процесу, яка є обов'язковою, основною і відбувається у формі судового засідання, тобто судове засідання є зовнішньою формою судового розгляду. Дана стадія складається із чотирьох частин: підготовча; розгляд цивільної справи по суті; судові дебати; постановлення та оголошення судового рішення. Мета підготовчої частини судового засідання -
 8. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 9. 92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
  Суддя-доповідач протягом десяти днів з дня отримання справи, з мстою підготовки її до розгляду, вчиняє комплекс процесуальних дій, передбачених ст. 301 ЦІ Ж: з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі; визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює; з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх
 10. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  2.1. Завдання стадії Завдання апеляційного провадження визначаються контрольною (перевірною) функцією цієї стадії щодо рішень, ухвалених судами першої інстанції (місцевими судами). Такими завданнями є: виявлення помилок матеріального (кримінально-правового)і процесуального характеру, допущених місцевими судами в процесірозгляду і вирішення кримінальних справ; вжиття передбачених законом заходів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua