Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.


Суддя-доповідач протягом десяти днів з дня отримання справи, з мстою підготовки її до розгляду, вчиняє комплекс процесуальних дій, передбачених ст. 301 ЦІ Ж:
з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;
визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;
з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх ви мог і заперечень;
з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сто ронами та іншими особами;
вирішує питання щодо поважності причин неподання дока зів до суду першої інстанції;
за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача,
вирішує питання, за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, щодо вжиття заходів забезпечення позову;
8) виконує інші дії, пов'язані а іабезпечешям розгляду справи. Після проведення підготовчих ДІЙ суддя-доіюиідач допо відає про них колегії суддів. Дійшовши висновку, що всі необ хідні підготовчі ДІЇ вчинено і справа до розгляду ютова, коле гія суддів призначає її до розгляду. За необхідності колегія ви рішує питання про проведення додаткових підготовчих дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 302 ЦП К справа нас бути призначена у розумніш строк, але не пізніше п'ятнадцяти лиш після закінчення підготовки справи до розгляду.
Процесуальний порядок розгляду енранн апеляційним судом врегульовано правилами, встановленими для розгляду справ судом першої інстанції, t винятками і доііоїшсііннмп, передбаченими для апеляційною провадження (ч. І ст. 304 ЦПК). У призначений для розгляду сирани час головуючий відповідно до ст. 163 ЦГ1К відкриваг судове засідання і оголошує, яка справа, за чигю скаргою та на рішення (ухвалу) якого суду розглядатиметься. Хоча така деталізація прямо не передбачена ЦПК, а вироблена судовою практикою, вона є досить важливою, оскільки ще до доповіді судді-доповідача усі присутні в залі судового засідання одержують інформацію про справу.
Надалі секретар судового засідати доповідає судові, хто з викликаних по справі осіб з'явився в судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не з'явився, та повідомляє причини їхньої неявки, якщо вони відомі. Це дозволяє з'ясувати, чи с необхідність у вчиненні наступних процесуальних дій, чи слід відкласти роп ляд справи. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників.
Необхідно підкреслити, що процесуальні наслідки неявки в засідання суду апеляційної Інстанції не збігаються з наслідками неявки осіб, які беруть участь у справі, в суді першої інстанції. Це зумовлено специфікою завдань, що стоять перед судом першої та апеляційної інстанцій. Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК нез'явлення сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи. Особи, які беруть участь у справі, не зобов'язані з'являтись на слухання справи, але повинні бути повідомлені про час її слухання для того, щоб поїш могли реалізувати відповідні процесуальні права. Суд апеляційно! інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає відомостей про вручення їй повістки, або за її клопотанням, коли повідомлені нею причини неявки буде визнано поважними
Якщо розгляд справи розпочався і виявилося, що хтось з осіб, які беруть участь у справі, не володіє мовою судочинства і в судове засідання в зв'язку з цим викликався перекладач, то головуючий відповідно до ст. 164 ЦПК роз'яснює перскладачеві його права та обов'язки, попере.їж.н під розписку про кримінальну відповідальність. Перекладач приводиться до присяги, текст якої ним підписується та приєднується до матеріалів справи.
В подальшому викликані у судове засідання свідки видаляються із зали судового засідання у відведене для цього приміщення, причому мають бути вжни заходи щодо того, щоб свідки, які допитані, не спілкувалися з тими, яких суд ще не
допитав.
Далі головуючий оголошує склад суду, а також прізвища експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи. У разі, якщо заява про відвід була ві.чхилена або відвід не був заявлений, головуючий роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки.
Заяви та клопотання осіб, які беруть участь у справі, розглядаються судом після того, як заслухано думку решти присутніх у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постановлюєгься ухвала. Ухвхча суду про відмову в задоволенні клопотати не трешкодж» повторному Його заявлению.
Якщо у судове засідання викликано експерта, йому роз'яснюються права та обов'язки. Він попереджаї іься під розписку про кримінальну відповідальність, складає присягу.
Далі суд переходить до розгляду справи, який розпочинається доповіддю судді-доиовідача, що її зміст встановлений ч. 2 ст. 304 ЦПК:
зміст рішення (ухвали), яке оскаржено;
доводи апеляційної скарги;
межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ух вали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази. Після доповіді головуючий має з'ясувати, чи підтримує
особа, яка подала апеляційну скаргу, свої вимога, чи не відмовляється вона від поданої апеляційної скарги та чи не бажають сторони закінчити справу мировою угодою. В суді апеляційної інстанції діє принцип дисиозитивності, тому позивач має право відмовитись від позову (ст. 306 ЦПК).
Після доповіді судді-доповідача дає пояснення особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, - першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі. Апеляційним суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами, и ідно з правилами гл. 4 розд. З ЦПК.
Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд надас особам, які беруть участь у справі, можливість виступити у судових дебатах у такій послідовності, в якій вони давали пояснення. Суд може обмежити тривалість судових дебатів шляхом оголошення на початку судового за-сіддння часу, що для них відводиться. При цьому кожній осо-ін, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, на-і.ся однаковий проміжок часу для виступу.
Після закінчення дебатів суд виходніь до иарадчоі кімнати для постановления ухвали, ухвалення рішення. За необхідності під час розгляду спрани може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом."
 1. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  підготовку справи до судового розгляду, судовий розгляд. Ці стадії об'єднуються у провадження в суді першої інстанції і визнаються обов'язковими, що означає їх наявність у всіх цивільних справах. Іншими, факультативними стадіями і: - апеляційне провадження, касаційне провадження, перегляд цивільної справи у зв'язку з винятковими обста винами, перегляд справи за нововиявленими обставинами,
 2. Розгляд справи за апеляцією.
  підготовкою справи до апеляційногорозгляду (ч. 1 ст. 358 КПК): про необхідність проведення судового слідства та його обсяг; про витребування додаткових доказів; про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання; про доручення суду першої інстанції; про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу; про виклик у необхідних випадках перекладача; про розгляд справи у відкритому чи
 3. 2.4. Етапи стадії
  підготовка подання про розгляд клопотання щодо переглядусудового рішення, яке мають підписати не менше 5 суддів касаційного суду; розгляд подання суддів про судовий розгляд клопотання наспільному засіданні судових палат Верховного Суду України (неменше 2/3 складу кожної з палат) під головуванням голови судовоїколегії в кримінальних справах чи іншого судді; прийняття рішення за поданням. Ухвалу
 4. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  порядок розгляду і вирішення справ по стадіях процесу (розділи 3-6 ЦПК України). Цивільне процесуальне право як частина системи права має певний зв'язок з іншими галузями, зумовлений тим, що суспільні відносини, пов'язані із захистом прав та інтересів, регулюються тією чи іншою мірою нормами різних галузей права; крім того - природний зв'язок із галузями матеріального права (сімейне, трудове,
 5. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  підготовки справи до розгляду і початку її судового розгляду по суті призведе до невиправданої тяганини і додаткових матеріальних витрат. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Кузьменко С. Г. Гражданский
 6. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  підготовки справи до судового розгляду. Вказані відомості полегшують діяльність суду по виклику сторін, третіх осіб, свідків та інших учасників справи. Звернення особи до суду є засобом порушення справи в суді лише в тому випадку, коли є передбачені законом передумови, які створюють право на пред'явлення позову (ст. 136 ЦПК України): процесуальна правоздатність; процесуальна дієздатність;
 7. Виклик до суду
  підготовку під керівництвом викладача: відвідування лекцій, семінарських занять, самостійне вивчення матеріалу, підготовка рефератів тощо. БЛОК (МОДУЛЬ) 1 Теми Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини. Тема 4. Сторони в цивільному процесі. Тема 5. Треті особи в цивільному
 8. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  підготовкою окремих частин майбутнього узагальнюючого Адміністративного кодексу України у вигляді відповідних томів (або "книг"), що повинні мати кодифікований характер і можуть називатися відповідними "Кодексами". Орієнтована структура (з урахуванням черговості прийняття) Адміністративного кодексу повинна включати: 1) Кодекс про адміністративні проступки; 2) Адміністративно-процесуальний
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  підготовки, застосування і удосконалення управлінсько-правових регламентів, створюючи тим самим 271 кращі умови для повсякденної діяльності органів виконавчої влади і підвищення ефективності її адміністративно-правового забезпечення. Глава 9. Розвиток законодавства про державну службу Розбудова державності України має супроводжуватися відповідним розвитком та удосканаленням державної
 10. 65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
  підготовки справи до судового розгляду, вчиняється у попередньому судовому засіданні, яке має бути призначене і проведене впродовж одною місяця під дня відкритті провадження у справі. Про призначення попереднього судового засідання суд постановляє ухвалу. Відповідно до ч. 2 ст. 130 ЦП К засідання має проводитись за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Тому, призначаючи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua