Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.5. Кінцеві рішення стадії


У результаті розгляду кримінальної справи суд може ухвалити одне із таких кінцевих для цієї стадії рішень.
1. Вирок - це рішення суду першої (а в окремих випадках і апеляційної) інстанції, постановлене в судовому засіданні з питання про винуватість чи невинуватість підсудного та про призначення або непризначення йому покарання. Вирок може вирішувати й інші питання (про цивільний позов, речові докази тощо).
Ознаки вироку:
це єдине рішення в державі, згідно із яким особу може бутивизнано винною у вчиненні злочину;
справедливість (справедливим є вирок, в якому правильно (ізсоціальних і особистих позицій) визначено міру рівності громадянперед законом і судом, міру злочинного діяння і покарання занього);
із набранням вироком чинності втрачає правове значенняпрезумпція невинуватості;
вирок є найавторитетнішим в кримінальному процесі рішенням, бо постановляється іменем держави;
він є обов'язковим до виконання всіма юридичними і фізичними особами;
це гарантія прав і законних інтересів громадян, бо постановляється в процесуальній формі, що забезпечує його законність іобґрунтованість;
7) він має преюдиційне значення (див. п. 9 ч. 1 ст. 6 КПК).Вирок суду може бути обвинувальний або виправдувальний.Обвинувальний вирок суд постановляє лише за умови, якщо в
ході судового розгляду винуватість підсудного у вчиненні злочину доведено. Цей вирок не може грунтуватися на припущеннях. Обвинувальний вирок може бути двох видів:
із призначенням покарання;
зі звільненням засудженого від відбування покарання на підставах, передбачених ст. 80 КК.
Виправдувальний вирок постановляють у випадках, якщо:
не встановлено події злочину;
у діянні підсудного немає складу злочину;
не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.
Якщо при постановленні виправдувального вироку за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину особа, яка вчинила цей злочин, залишається невиявленою, суд після набрання вироком
законної сили виносить ухвалу про направлення справи прокурору для вжиття заходів до встановлення особи, винної у вчиненні цього злочину.
Вирок має певну структуру, яку визначено кримінально-процесуальним законом. Цей процесуальний акт складається із трьох частин: 1) вступна (ст. 333 КПК); 2) мотивувальна (ст. 334 КПК); 3) резолютивна (ст. 335 КПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.5. Кінцеві рішення стадії"
 1. вирішення заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини
  Це заключний етап стадії порушення кримінальної справи, на якому орган дізнання, слідчий, прокурор чи суддя залежно від обставин, встановлених ними під час перевірки заяв (повідомлень) про злочини, приймають одне із рішень: 1) порушити кримінальну справу; 2) відмовити в її порушенні; 3) направити заяву (повідомлення) за належністю. 2.5. Кінцеві рішення стадії За результатами перевірки заяв,
 2. 2.4. Етапи стадії
  Найвдалішою є періодизація стадії досудового слідства, яку запропонували М. М. Михеєнко, В. Т. Нор та В. П. Шибіко. На думку цих учених, є 4 етапи цієї стадії: провадження після порушення справи невідкладних та іншихслідчих дій для з'ясування події злочину та участі в ньому конкретної особи; виконання процесуальних дій, пов'язаних із притягненнямособи як обвинуваченого, пред'явленням їй
 3. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  Діяльність прокурора в стадії порушення державного обвинувачення, як і в будь-якій іншій стадії, завершується прийняттям одного із кінцевих рішень. Одні з них звернені неначе в минуле (затвердження обвинувального висновку, що констатує виконання прокурором його наглядових повноважень щодо попередньої стадії кримінального процесу), інші - в майбутнє (порушення державного обвинувачення проти
 4. Кінцеві рішення стадії У результаті касаційного розгляду
  справи суд приймає одне з таких рішень: залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційніскарги чи подання - без задоволення; скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу нанове розслідування або новий судовий чи апеляційний розгляд; скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу; змінює вирок, постанову чи ухвалу. Уразі відкликання касаційних скарг чи подання касаційний
 5. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  Таких рішень у цій стадії не приймають, бо це передбачало б продовження процесуальної діяльності по завершенні останньої стадії кримінального процесу. Рішення, які приймає суд за результатами розгляду тих чи інших питань, не можна вважати кінцевими рішеннями стадії, бо вони: спрямовані на вирішення "вузьких" питань, що виникаютьпри виконанні судового рішення; ґрунтуються на розгляді не всієї
 6. 1. ПОНЯТТЯ ПРОТОКОЛЬНОЇ ФОРМИ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ (ПФДПМ)
  Протокольна форма досудової підготовки матеріалів - це особлива форма досудового провадження в кримінальному процесі, змістом якої є встановлення у спрощеному і прискореному порядку ознак очевидних злочинів, що не становлять великої суспільної небезпеки, за допомогою спеціальних засобів доказування без порушення кримінальної справи, за результатами якого складають протокол про обставини вчинення
 7. ПЕРЕДМОВА
  Тримаючи в руках нову книгу, читач мимоволі запитує, чим вона відрізняється від інших видань з такої самої тематики? Запропонований курс лекцій є першою в Україні працею, в якій автор: 1) відійшов від традиційного викладу навчального матеріалу в розповідному стилі та охарактеризував основні кримінально-процесуальні поняття (принципи, суб'єкти, запобіжні заходи, слідчі дії) за логіко-правовими
 8. Ознаки стадії
  є її завдання, коло учасників, процесуальні засоби, етапи, кінцеві рішення. Діяльність у кожній стадії здійснюється на підставі загальних положень, властивих тільки
 9. 2.2. Учасники судового розгляду
  Усіх учасників судового розгляду залежно від виконуваних у цій стадії функцій поділяють на чотири групи, а саме на тих, що виконують: юрисдикційну функцію (функцію вирішення справи, функціюправосуддя у кримінальній справі); функцію обвинувачення (сторона обвинувачення); функцію захисту (сторона захисту); допоміжну функцію. До першої групи належить суд. Судді, що входять до складу суду, мають
 10. 2.4. Етапи стадії
  Стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження має різні за змістом етапи залежно від того, які обставини є підставою для перегляду. Якщо підставою є нововиявлені обставини, то стадія має такі етапи: І. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Зміст цього етапу становлять такі процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих