Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Ознаки стадії


є її завдання, коло учасників, процесуальні засоби, етапи, кінцеві рішення.
Діяльність у кожній стадії здійснюється на підставі загальних положень, властивих тільки їй.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ознаки стадії"
 1. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  стадії досудового слідства: 1) суворе нормативне регулювання кримінально-процесуальної діяльності; здійснення діяльності спеціально уповноваженими суб'єктами; обмежене коло засобів доказування; пізнання має ретроспективний характер (за винятком пізнанняпричин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, що можуть існуватиі на момент провадження досудового слідства); встановлення обставин вчинення
 2. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  ознаки стадії кримінального процесу. Особливостями цієї стадії є те, що учасником її є тільки одинсуб'єкт - прокурор, який здійснює діяльність лише з допомогоюлогічних (мислительних) операцій. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: Стадія порушення державного обвинувачення є обов'язковою в справах публічного обвинувачення. Ця стадія посідає проміжне місце між стадіями досудовогослідства і попереднього розгляду справи
 3. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ
  стадії: у ній реалізуються рішення, сформульовані не тільки у вироку,айв ухвалах, постановах суду; ця стадія у кримінальній справі може виникати неодноразовоу зв'язку зі зміною судових рішень або виникненням питань, якіпотребують судового вирішення; не пов'язана з дослідженням загального для попередніх стадійпредмета доказування (ст. 64 КПК). Останній у цій стадії також єрізнобічний, бо
 4. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
  ознаки дисциплінарно-правового примусу в адміністративному праві. Поняття, особливості і підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві. . ., Дисциплінарне провадження в адміністративному праві. , а При вивченні даної теми слід мати на увазі, що дисциплінарна відповідальність регулюється нормами як трудового, так і адміністративного права. У відношенні до деяких категорій
 5. Тема 12. Адміністративний процес
  ознаки юридичного процесу, адміністративний процес характеризується рядом особливостей: а) це владна, цілеспрямована діяльність суб'єктів державної ви конавчої влади; б) владна діяльність суб'єктів державної виконавчої влади спря мована на вирішення у відповідності до закону конкретних справ, підвідомчих цим органам; в) владна діяльність органів виконавчої влади повно, детально, чітко
 6. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  ознаки адміністративного проступку. Від підстави слід відрізняти привід, в якості якого можуть бути заяви громадян, повідомлення підприємств, установ, організацій, преси та ін. На стадії розслідування справи повинні бути встановлені фактичні обставини скоєного проступку, які можна розділити на три групи. До першої відносяться обставини, які мають безпосереднє значення для вирішення питання про
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права. 2. Адміністративно-правовий статус громадян України. 3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян ства, біженців. 4. Адміністративно-правовий статус органів державної виконав чої влади: Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, інших центральних органів зі
 8. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що висуваються до актів дежавного управління. (^18.)Поняття та види методів державного управління. 115 19. Поняття і види суб'єктів адміністративного права, їхня загаль на характеристика. Обставини, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права. 20. Адміністративно-правовий статус громадян України. 21. Адміністративно-правовий статус
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  ознаками поділяється на загальне і спеціальне. Порядок розгляду загальних скарг регулюється Законом України "Про звернення громадян". Порядок провадження щодо спеціальних скарг регулюється у відомчих нормативних актах органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією (міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ та ін.). У цих відомчих актах мають конкретизуватися загальні положення
 10. 6. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
  ознаки: територія федерації складається з територій її суб'єктів; верховна законодавча, виконавча і судова влада належить федеральним державним органам; компетенція між суб'єктами федерації і самою федерацією розмежовується союзною Конституцією; суб'єкти федерації мають свої конституції, свої вищі законодавчі, виконавчі і судові органи; вищий законодавчий (представницький) орган федерації