Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

4. Форма довіреностіДовіреність - документ, який має бути укладений у письмовій формі. Для здійснення угод, що потребують нотаріальної форми, довіреність має бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, зазначених у законі.
До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:
1. довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками з медичної частини, старшим або черговим лікарем;
2. довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає нотаріальних контор та інших органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ і закладів;
3. довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі;
4. довіреності повнолітніх дієздатних громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення, засвідчені адміністрацією цієї установи або керівником (його заступником) відповідного органу соціального захисту населення.
Довіреності, що видаються на отримання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів громадян в банках і на отримання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової, можуть засвідчуватися також організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання та адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні, а довіреності на отримання кореспонденції - організаціями зв'язку. Довіреність на отримання представником громадянина його вкладу в банку, грошових коштів з його банківського рахунку може бути посвідчена відповідним банком.
Довіреність - письмовий документ, для дійсності якого необхідна наявність на ньому обов'язкових реквізитів. Обов'язковим реквізитом довіреності є дата її вчинення. Відсутність у довіреності дати її вчинення робить її юридично нікчемною. Від дати вчинення довіреності необхідно відрізняти термін дії доручення. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо у довіреності не вказаний термін дії, вона зберігає силу протягом одного року з дня вчинення. Дане правило не поширюється на нотаріально посвідчені довіреності, видані для здійснення угод за кордоном, без вказівки про строк її дії. Такі довіреності зберігають силу до її скасування довірителем. Як видно, відсутність вказівки на термін дії доручення не тягне її недійсності, а призводить до необхідності застосування строків, визначених у законі.
Іншим обов'язковим реквізитом довіреності є підпис довірителя. Громадянин-довіритель може розписатися власноручно, а у випадках наявності у довірителя фізичної вади, хвороби, неграмотності довіреність може підписати рукоприкладчик з дотриманням правил п. 3 ст. 160 ГК. Від імені юридичної особи довіреність підписується її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами. Обов'язковим реквізитом довіреності, яка видається від імені юридичної особи, є додаток друку даної юридичної особи.
Для довіреностей, які видаються юридичними особами, заснованими на державній та муніципальній власності, для одержання або видачі грошей та інших майнових цінностей обов'язкове підпис головного (старшого) бухгалтера цієї юридичної особи (п. 5 ст. 185 ГК) 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Форма довіреності "
 1. 49. Форма і термін дії доручення. Припинення довіреності.
  Форма довіреності на вчинення правочинів в області зовнішньої торгівлі, а також на вчинення операцій у банку (ст. 66 ЦК). У ст. 69 ГК названі підстави припинення довіреності. Такими є: - 1) закінчення строку довіреності; 2) скасування довіреності особою, яка її видала; 3) відмова від довіреності особи, якій вона видана; 4) припинення юридичної особи, від імені якої видана довіреність,
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX в., Але розуміння його
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спорів, що випливають з
 4. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  форма вирішення спору воно завжди діє поза рамками арбітражного судочинства. На відміну від рішення третейського суду угоду сторін про припинення спору За допомогою посередника не підлягає примусовому виконанню. У главі 15 АПК РФ багато місця відводиться світовому Угоді. Мирова угода - спосіб розв'язання цивільно-правових спорів на взаємоприйнятних для сторін умовах, що не
 5. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання апеляційної скарги. До апеляційної скарги на визначення арбітражного суду про повернення позовної заяви повинні бути також прикладені повернене позовну заяву та документи, що додавалися до нього при подачі до арбітражного суду. Апеляційна скарга, подана З дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до її формі і
 6. 1. Правом касаційного оскарження, строки та порядок подання, ФОРМА І ЗМІСТ касаційних скарг. Відзиву на касаційну скаргу
  довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання касаційної скарги. Касаційна скарга, подана із дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до її формою і змістом, при-приймаються до виробництва арбітражного суду касаційної інстанції. У разі порушення зазначених вимог арбітражних суд касаційної інстанції або залишає касаційну скаргу без руху, або
 7. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спорів, що випливають з
 8. 1. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву
  довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження на підписання позовної заяви; копії ухвали арбітражного суду про забез-нии майнових інтересів до пред'явлення позову; документи, що підтверджують дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором; проект договору, якщо заявлено вимогу про спонукання
 9. 5. Мирова угода: форма і зміст, затвердження його арбітражним судом, порядок виконання
  довіреності або іншому документі, що підтверджують повноваження представника. Мирова угода має містити узгоджені сторонами відомості про умови, про розмір і про терміни виконання зобов'язань один перед одним або однією стороною перед іншою. У мировій угоді можуть міститися умови про відстрочку або про розстрочку виконання зобов'язань відповідачем, про відступлення прав вимоги, про повне
 10. 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
  довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання апеляційної скарги. До апеляційної скарги на визначення арбітражного суду про повернення позовної заяви повинні бути також прикладені повернене позовну заяву та документи, що додавалися до нього при подачі до арбітражного суду. Апеляційна скарга, подана із дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до її формі і
© 2014-2020  ibib.ltd.ua