Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Коренев А . П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999 - перейти до змісту підручника

§ 4. Функції, форми і методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ

Органи внутрішніх справ в процесі адміністративної (виконавчої, управлінської) діяльності здійснюють загальноуправлінських, спеціальні (основні) і забезпечити функції. До перших належать: облік, аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання, контроль. Другу групу складають наступні спеціальні (основні) функції: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів від протиправних посягань; забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, в тому числі безпеки дорожнього руху, протипожежної безпеки та ін . До третьої групи відносяться: кадрова, матеріально-технічна, фінансова, діловодна та інші функції, що забезпечують виконання загальних і основних функцій органів внутрішніх справ.

Свою діяльність органи внутрішніх справ здійснюють в різноманітних формах:

- організаційні заходи;

- матеріально-технічні операції;

- нормотворча діяльність;

- правозастосовна (регулятивна і правоохоронна) діяльність.

Управлінська діяльність здійснюється як усередині служб, апаратів і підрозділів органів внутрішніх справ, так і у зовнішній сфері їх діяльності, у взаєминах з громадянами, органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

Форми внутрішньої управ-

170

171>

ленческоі діяльності використовуються для вирішення організаційно- штатних питань, керівництва структурними підрозділами: всередині самого органу та управління нижчестоящими по підпорядкованості органами, а також для керівництва співробітниками. Внутрішні і зовнішні форми адміністративної (управлінської) діяльності органів внутрішніх справ можуть бути нормотворческими, правозастосовними, організаційними, матеріально-технічними. Оскільки органи внутрішніх справ відносяться до числа правоохоронних органів держави, то вони найбільш широко використовують правозастосовчу форму діяльності взагалі і її різновид (правоохоронну) особливо.

Спільними методами адміністративної діяльності органів внутрішніх справ є переконання і примус. Переконання як метод адміністративної діяльності органів внутрішніх справ полягає у впливі на свідомість людей з метою добровільного дотримання громадянами і посадовими особами норм права та попередження правопорушень. Поряд з переконанням органи внутрішніх справ застосовують передбачені законами та іншими нормативними актами заходи державного примусу.

Будучи загальними методами, переконання та примус виражаються і конкретизуються в таких методах, як адміністративні, соціально-психологічні та економічні.

У сфері управління внутрішніми справами широке застосування мають адміністративні методи. Важливу роль відіграють також соціально-психологічні методи. Що ж до економічних методів, то вони на відміну від адміністративних і соціально-психологічних не мають такого широкого застосування. Це насамперед зумовлено невиробничим характером сфери діяльності органів внутрішніх справ.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Що розуміється під функціями державного управління?

2. Перелічіть види функцій державного управління.

3. Дайте визначення форми державного управління.

4. Назвіть види форм управлінської діяльності та покажіть їх відмінність один від одного.

5. Сформулюйте поняття методу державного управління.

6. Які методи державного управління найбільш часто застосовуються в діяльності органів внутрішніх справ і чому?

171

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Функції, форми і методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ"
 1. Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999

 2. А.П. Коренев. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Частина Особлива. Видання друге, виправлене і доповнене. Підручник. - М.: МЮИ МВС Росії. «Щит-М»,. - 362 с., 1998

 3. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Функцій). Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми за допомогою яких органи держави реалізують свої функції. Існують наступні методи реалізації функцій держави: - переконання; - примус; - заохочення; -
 4. § 2. Функції правоохоронних органів
  функції: конституційний контроль, здійснення правосуддя, розслідування злочинів, виконання судових рішень, оперативно-розшукова діяльність, адміністративна діяльність, прокурорський нагляд. Деякі правоохоронні органи здійснюють тільки одну функцію. Наприклад, Конституційний Суд здійснює функцію конституційного контролю. Інших функцій він не виконує. А на
 5. 1. Адміністративне право
  функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні відносини управленче-ського характеру, що складаються в процесі організації та функціонує-вання виконавчої влади, а також у сфері
 6. ПЕРЕДМОВА
  функції і система, а також організація охорони об'єктів службою позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ. У цьому ж розділі розглядається правове становище і організаційну побудову Державної протипожежної служби, її завдання, органи протипожежної служби, порядок здійснення державного пожежного нагляду, взаємодія органів протипожежної служби з міліцією та
 7. § 5. Механізм адміністративно-правового регулювання та діяльність органів внутрішніх справ
  функцій видають акти застосування норм адміністративного права, здійснюють пра-вопріменітельную адміністративну діяльність, вступають в адміністративно-правові відносини з різними суб'єктами адміністративного права. Ці відносини визначаються організаційними, юридичними та іншими умовами суспільства. Адміністративно-правові відносини, що виникають між органами внутрішніх справ і
 8. 4. Державне управління
  функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади,
 9. 4. Система адміністративного права
  форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері, адміністративно-політичної сфе-ре. В
 10. § 4. Місце органів внутрішніх справ у системі виконавчої влади
  функціями, які вони виконують. При здійсненні в зовнішній сфері адміністративної (виконавчої), оперативно-розшукової, дознавательской та іншої діяльності вони взаємодіють з різними органами державної влади, виконуючи при цьому свої специфічні завдання щодо забезпечення правопорядку. Виконання зазначених завдань обумовлює особливості виконавчої діяльності органів
 11. 1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
  Адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 12. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  функції органів внутрішніх справ. 3. З яких структурних ланок складається система органів внутрішніх справ? 4. Дайте загальну характеристику організації роботи МВС РФ. 5. Яке місце в системі органів внутрішніх справ займає міліція? 6. Назвіть основні права міліції. 7. Назвіть основні обов'язки міліції. 8. Дайте загальну характеристику статусу співробітника
 13. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
  Функцій, приймають правові акти та здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення виконання законів і своїх же актів. Органи виконавчої влади розрізняються за совій організаційній структурі, пов'язаної з їх завданнями та функціями. Насамперед, внутрішню будову органів залежить від компетенції (чим більше прав, тим більше обов'язків). Той чи інший обсяг державної діяльності,
 14. § 1. Поняття н адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади
  функції держави і виступає від її імені, наділений державними владними повноваженнями. Ці повноваження полягають у праві органу видавати юридичні акти від імені держави, які є обов'язковими для тих, кому вони адресовані, і застосовувати заходи, що забезпечують реалізацію юридичних актів, у тому числі заходи переконання, стимулювання і примусу. Виконавчі органи (органи
 15. Командно-адміністративна система управління
  функцій управління і не допускає відхилень від заздалегідь намічених планів, фактично побудована по армійському зразком. Методи командно-адміністративного управління виправдані в екстремальних ситуаціях - у воєнний час, при відновленні зруйнованого господарства і т.п. У звичайній ситуації необхідне поєднання командно-адміністративного та демократичного принципів управління із залученням до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua