Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин та ін. Військове право: Підручник. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М.: «За права військовослужбовців»,. - Вип. 45. - 640 с., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Гарантії, пільги та компенсації военнослужащіх168

Відповідно до Федерального закону «Про статус військовослужбовців» (п. 2 ст. 1) у зв'язку з особливим характером обов'язків, покладених на військовослужбовців, їм надаються пільги, гарантії та компенсації. Особливий характер обов'язків полягає в тому, що вони пов'язані з підготовкою до збройного захисту та безпосередньо з збройним захистом Російської Федерації від зовнішньої агресії. Цим пояснюється і необхідність беззаперечного виконання військовослужбовцями поставлених завдань у будь-яких умовах, в тому числі із ризиком для життя.

Слід вказати, що пільги, гарантії і компенсації, надані військовослужбовцям, можуть встановлюватися різними нормативними правовими актами Російської Федерації: федеральними конституційними законами, федеральними законами, законами, указами Президента Російської Федерації, постановами Уряду Російської Федерації та ін

Реалізація пільг, гарантій і компенсацій, встановлених військовослужбовцям, покладається відповідно до законодавства на органи державної влади, органи військового управління та органи місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень.

Гарантії, пільги та компенсації військовослужбовців розглядаються як окремі інститути, взаємопов'язані між собою, а також як співвідносні понятія169.

1. Гарантії військовослужбовців. Слідуючи нормам міжнародного права, Конституція Російської Федерації встановлює обов'язок держави проводити політику, спрямовану на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини.

У Конституції Російської Федерації закріплені основні напрямки соціальної політики нашої держави, одним з яких є встановлення гарантій соціального захисту (ч. 2 ст. 7). За своєю природою гарантії є найчастіше юридичними гарантіями, хоча вони можуть бути і організаційними, і економічними, і політіческімі170.

Основний сенс призначення юридичних гарантій - це створення таких державних інститутів, які б захищали й охороняли права і свободи громадян від яких би то не було посягань. Механізм реалізації гарантій залежить від ряду умов. По-перше, це компетентність органів держави, що виражається, перш за все, у вирішенні питань, що виникають у зв'язку з володінням конституційним правом, і особливо з його реалізацією. По-друге, це встановлення відповідальності як посадових осіб, так і громадян за неналежну реалізацію прав і свобод і, навпаки, за допущення при цьому зловживань. По-третє, це процедурно-процесуальний порядок захисту і відновлення ущемлених і порушених прав.

Гарантом прав і свобод людини і громадянина є Президент Російської Федерації (ст. 80 Конституції Російської Федерації). Конституція Російської Федерації відводить Президенту Російської Федерації особливу роль у справі захисту прав і свобод людини і громадянина, він виступає гарантом прав і свобод, видаючи укази, спрямовані на захист правового положення особистості в Російській Федерації. Крім цього, функція правового захисту реалізується в процесі діяльності компетентних органів державної влади, місцевого самоврядування, виконавчої влади, в тому числі і військового управління, щодо створення та приведення в дію свобод і обов'язків, а також пільг, гарантій і компенсацій, що випливають з особливостей військової служби.

Юридичні гарантії - це умови і засоби, закріплені в Конституції Російської Федерації, законах та інших правових актах, що забезпечують реальні можливості охорони і безперешкодного здійснення (включаючи відновлення) прав, свобод, а також виконання обов'язків військовослужбовцями.

Зміст і обсяг прав, обов'язків, відповідальності військовослужбовців залежать від того, перебувають вони при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи ні (ст. 7 УВС ЗС РФ).

Федеральний закон «Про військовий обов'язок і військову службу» визначає юридичні факти (життєві обставини), коли військовослужбовці, вважаються виконуючими обов'язки військової служби (п. 1 ст. 37). Перелік юридичних фактів (життєвих обставин) є вичерпним. Таким чином, законодавець гарантує військовослужбовцям, що при настанні юридичних фактів (життєвих обставин), перерахованих в п. 1 ст. 37 Федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу», вони вважатимуться виконуючими обов'язки військової служби. Цей факт дуже важливий, так як знаходиться у взаємозв'язку з обсягом пільг, компенсацій, що надаються військовослужбовцям, виконуючим обов'язки військової служби.

Пільги і компенсації, встановлені для військовослужбовців в нормативних правових актах, втрачають свою значимість і цінність без гарантій, здатних реалізувати їх.

2. Пільги військовослужбовців. Під пільгами розуміються передбачені державою переваги, надані громадянам у зв'язку з військовою службою або виконанням інших військових обов'язків, або повне або часткове звільнення їх від деяких державних обов'язків. Основною метою інституту пільг є встановлення різних переваг військовослужбовцям у зв'язку з обмеженням в інтересах держави їх прав і свобод, встановлених нормативними правовими актами. З одного боку, пільги тісно переплітаються з окремими особистими правами військовослужбовців, а з іншого - утворюють самостійне суб'єктивне право військовослужбовців на льготи171.

Інститут пільг військовослужбовцям ділиться на дві великі групи залежно від часу їх дії:

1) тимчасові пільги - надаються тільки в період проходження військової служби (обмежуються часом виконання військової служби);

2) постійні пільги - не обмежуються часом виконання військової служби, тобто зберігаються в подальшому для окремих категорій громадян після припинення військової служби.

Тимчасові пільги. Пільги по проїзду на транспорті. Військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд:

- залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом у службові відрядження, у зв'язку з переведенням на нове місце військової служби, до місць використання основного (канікулярного) відпустки (один раз на рік), додаткових відпусток, на лікування і назад, на обране місце проживання при звільненні з військової служби;

- на всіх видах громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (за винятком таксі). Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, при переведенні на нове місце військової служби та звільнення з військової служби, крім того, мають право на безкоштовний перевіз до 20 тонн особистого майна в контейнерах з колишнього місця проживання на нове залізничним транспортом, а там, де немає залізничного транспорту, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не вище вартості перевозу в контейнері масою 20 тонн;

- на вантажних машинах і в пасажирських автобусах військової частини, що виділяються для забезпечення організованого перевезення військовослужбовців до місця військової служби та назад.

Пільги при придбанні проїзних документів. Військовослужбовець має право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою при дотриманні в службове відрядження, на нове місце військової служби, а також до місця використання відпустки і назад.

При цьому військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, що направляється у службове відрядження, користується правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі за посвідченням про відрядження.

Поштові пільги. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, мають право на безкоштовну пересилку листів, що відправляються військовими частинами. Безкоштовно пересилаються листи, адресовані військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, за місцем їх військової служби, не стягується плата за досилання і повернення поштових посилок, адресованих їм. Одяг громадян, призваних на військову службу, безкоштовно відправляється поштовими посилками.

Житлові пільги:

а) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, які не мають житлових приміщень для постійного проживання або потребують поліпшення житлових умов, що набрало житлово-будівельні (житлових) кооперативів або здійснюють будівництво (купівлю) індивідуальних житлових будинків (квартир) у межах соціальної норми загальної площі житлового приміщення, що встановлюється суб'єктами Російської Федерації, з урахуванням додаткової загальної площі житлового приміщення, за місцем військової служби на території Російської Федерації надаються субсидії у вигляді безоплатної фінансової допомоги;

б) за військовослужбовцями, що проходять військову службу за контрактом, спрямованими для проходження військової служби за межі території Російської Федерації, в райони Крайньої Півночі, прирівняні до них місцевості та інші місцевості з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, займані ними житлові приміщення в будинках державного або муніципального житлового фонду бронюються, за винятком службових житлових приміщень, на весь час їх перебування за межами території Російської Федерації або в зазначених районах і місцевостях;.

В) за військовослужбовцями, що проходять військову службу за призовом, курсантами військових освітніх установ професійної освіти зберігаються житлові приміщення, займані ними до призову (надходження) на військову службу. Вони не можуть бути виключені зі списків які потребують поліпшення житлових умов;

г) військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, загальна тривалість військової служби яких становить 20 років і більше, не забезпечені на момент звільнення з військової служби житловими приміщеннями, не можуть бути виключені без їх згоди зі списку черговиків на отримання житлових приміщень (поліпшення житлових умов) за останнім перед звільненням місця військової служби;

д) військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, не більше ніж за три роки до звільнення з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі або протягом року при звільненні з військової служби за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами за клопотанням командирів військових частин включаються органами місцевого самоврядування обраного постійного місця проживання в списки громадян, звільнених з військової служби, що потребують отримання житлових приміщень, або в списки членів житлово-будівельних (житлових) кооперативів.

Пільги в галузі охорони здоров'я. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, і курсанти військових освітніх закладів професійної освіти забезпечуються безкоштовним санаторно-курортним лікуванням відповідно до висновку військово-лікарської комісії. Зазначеним військовослужбовцям при вибутті у відпустку через хворобу виплата як дотацію на лікування проводиться в розмірі 400 рублів. Курсанти військових освітніх установ професійної освіти, вихованці освітніх установ середньої (повної) загальної освіти з додатковою освітньою програмою, що має на меті військову підготовку неповнолітніх громадян, оплачують не більше 30% вартості путівки на військові туристські бази.

Пільги в галузі охорони праці:

а) час перебування громадян на військовій службі за контрактом зараховується до їх загального трудового стажу, включається до стажу державної служби державного службовця і в стаж роботи за фахом з розрахунку один день військової служби за один день роботи, а час перебування громадян на військовій службі за призовом (у тому числі офіцерів, призваних на військову службу відповідно до указу Президента Російської Федерації) - з розрахунку один день військової служби за два дні роботи;

б) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і за призовом в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, а також на військових посадах, виконання обов'язків військової служби на яких пов'язане з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я, тривалість основної відпустки збільшується на строк до 15 діб або надаються додаткові добу відпочинку відповідно до норм, що встановлюються Положенням про порядок проходження військової служби.

 Постійні пільги. Пільги по проїзду на транспорті. Офіцери, звільнені з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить 20 років і більше, а при загальній тривалості військової служби 25 років і більш незалежно від підстави звільнення мають право на безкоштовний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом на стаціонарне лікування відповідно до висновку військово-лікарської комісії або до санаторно-курортні та оздоровчі заклади і назад (один раз на рік). 

 Житлові пільги: 

 а) офіцери у військових званнях полковника, йому рівному і вище, що проходять військову службу або звільнені з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, а також командири військових частин, військовослужбовці, мають почесні звання Російської Федерації, військовослужбовці - викладачі військових освітніх установ професійної освіти, військових кафедр при державних освітніх установах вищої професійної освіти, військовослужбовці - наукові працівники, які мають вчені ступені або вчені звання, мають право на додаткову загальну площу житлового приміщення розміром не менше 15 квадратних метрів і не більше 25 квадратних метрів; 

 б) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, і громадянам, звільненим з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, загальна тривалість військової служби яких становить 10 років і більше, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за межами території Російської Федерації, в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, органи місцевого самоврядування зобов'язані в першочерговому порядку надавати право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів або виділяти земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків; 

 в) військовослужбовці, які мають загальну тривалість військової служби 10 років і більше, при звільненні з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами і члени їх сімей при зміні місця проживання не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття на обране місце проживання забезпечуються органами місцевого самоврядування житловими приміщеннями за встановленими нормами, в тому числі за рахунок державних житлових сертифікатів на придбання і будівництво житла, забезпечуваних засобами з федерального бюджету, а також позабюджетних джерел фінансування.

 Право на забезпечення житловою площею на даних умовах надається зазначеним громадянам один раз. 

 Пільги в галузі охорони здоров'я: 

 а) військовослужбовці, офіцери, звільнені з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить 20 років і більше, а при загальній тривалості військової служби 25 років і більше незалежно від підстави звільнення, а також прапорщики і мічмани, звільнені з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, загальна тривалість військової служби яких становить 20 років і більше, мають право на безкоштовну медичну допомогу, в тому числі на виготовлення і ремонт зубних протезів (за винятком протезів з дорогоцінних металів і інших дорогих матеріалів), безплатне забезпечення ліками, іншим медичним майном за рецептами лікарів у військово-медичних підрозділах, частинах і установах (далі - військово-медичні установи). За відсутності за місцем військової служби або місцем проживання військовослужбовців військово-медичних установ або відповідних відділень в них або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається їм в установах державної або муніципальної систем охорони здоров'я; 

 б) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом (за винятком курсантів військових освітніх закладів професійної освіти), офіцерам, звільненим з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить 20 років і більше, а при загальній тривалості військової служби 25 років і більше незалежно від підстави звільнення, а також прапорщикам і мічманам, звільненим з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, загальна тривалість військової служби яких становить 20 років і більше, при направленні у санаторії для продовження госпітального лікування відповідно до висновку військово-лікарської комісії додатково надаються безкоштовні путівки. 

 Пільги в галузі охорони праці. Час проходження військової служби військовослужбовцями на військових посадах, пов'язаних з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я, зараховується до спеціального трудового стажу при встановленні пенсії по старості у зв'язку з особливими умовами праці або пенсії за вислугу років, якщо зазначені посади включені до відповідних переліків, затверджені Урядом Російської Федерації. 

 3. Компенсації військовослужбовців. Під компенсацією розуміється відшкодування державою будь-яких витрат, понесених громадянином, в період виконання обов'язків військової служби. Компенсації покликані забезпечити заповнення військовослужбовцям яких непередбачених витрат як матеріального, так і нематеріального характеру, а також реалізувати право на заміну окремих видів натурального забезпечення грошовим еквівалентом. 

 Компенсації, що надаються військовослужбовцям, поділяються на такі види: 

 1) компенсації, що заповнюють матеріальні витрати; 

 2) компенсації, що заповнюють нематеріальні витрати; 

 3) компенсації, що замінюють окремі види натурального забезпечення. 

 До першого виду належить компенсація за використання особистого транспорту в службових цілях, яка виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, який використовує особистий транспорт у службових цілях, в порядку і розмірах, визначених Урядом Російської Федерації. 

 До другого виду належить компенсація на санаторно-курортне лікування, яка виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом (за винятком курсантів військових освітніх закладів професійної освіти) щорічно незалежно від придбання путівки. Грошова компенсація на дитину, на утримання якого військовослужбовцям відраховуються аліменти, виплачується одержувачу аліментів. 

 До компенсацій, восполняющим нематеріальні витрати, також відносяться компенсаційні доплати до грошовому платні: 

 - Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, до їх грошовому платні встановлюються коефіцієнти (районні, за військову службу у високогірних районах, за військову службу в пустельних і безводних місцевостях) і виплачуються процентні надбавки до грошовому платні в розмірах і порядку, що встановлені федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації для громадян, які працюють і проживають у зазначених районах і місцевостях; 

 - Військовослужбовцям, які направляються у відрядження, проводяться виплати на витрати на відрядження в порядку і розмірах, визначених Урядом Російської Федерації. 

 До компенсацій, який заміняє окремі види натурального забезпечення, належать: 

 - Компенсація замість продовольчого пайка. Виплата грошової компенсації замість належного продовольчого пайка (харчування) у розмірі його вартості - на прохання військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, а для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, тільки за час перебування в місцях використання відпустки; 

 - Компенсація замість організації харчування. Виплата продовольчо-колійних грошей військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, на час знаходження на шляху прямування, а також на час знаходження в пунктах відряджень, якщо в цих пунктах відсутня організоване харчування військовослужбовців; 

 - Компенсація замість предметів речового майна. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, мають право на отримання замість належних за нормами забезпечення предметів речового майна грошової компенсації в розмірі вартості зазначених предметів. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Гарантії, пільги та компенсації военнослужащіх168"
 1. 9. Правові гарантії від комерційних і некомерційних ризиків
    гарантій на "горизонтальному" рівні. Державне забезпечення інвестиційної діяльності означає гарантування від так званих некомерційних ризиків. Йдеться про державні та міжнародно-правові гарантії інвесторам від факторів владно-політичного та управлінського характеру. Державні гарантії інвестицій закріплюються в законі шляхом вказівки випадків, які припускають
 2. Як визначається компенсація за зношування інструментів, належних працівникам?
    компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з
 3. Чи можна отримати грошову компенсацію при продовженні роботи?
    компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше 24 календарних днів. Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх вдів відпусток грошовою компенсацією допуску ся (ст. 24 Закону).
 4. Які переваги та пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки?
    пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, викладені у ст. 145 КЗпП. Вони мають право на першочергове надання пільг та переваг в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку,. Поліпшення житлових умов і т.д.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. У
 5. Який зміст колективного договору?
    гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 6. Чи припустима виплата грошової компенсації за невикористану відпустку?
    компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Компенсація за невикористані щорічні відпустки при звільненні виплачується працівникам незалежно від підстав звільнення, причому за всі роки, за які працівник не використав їх у натурі. Наприклад, якщо працівник не використав відпустку за робочий рік з 18 березня 1994
 7. Які засоби індивідуального захисту передбачені в законодавстві?
    пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку. Власник за свої кошти може додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, що не 286 передбачені чинним законодавством, і вносити їх в колективний договір. Перелік робіт і професій, які дають право на отримання
 8. Які пільги та компенсації надаються працівникам, що вивільняються?
    гарантій працівникам, що вивільняються; 131 б) виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; Е 'в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю; г) надання додаткової матеріальної допомоги безробітному громадянину і членам його сім'ї з урахуванням наявності осіб похилого віку та
 9. Гарантії трудових прав депутата.
    гарантованих умов забезпечення депутатської діяльності абсолютно справедливо передбачений захист трудових прав депутата (ст. 32 Закону "Про статус народного депутата України"). Обумовлено це, перш за все, тим, що статус депутата несумісний із заняттям будь-якої іншої діяльністю, за винятком викладацької, наукової роботи та літературно-художньої діяльності у вільний від
 10. § 6. Банківська гарантія
    гарантією визнається письмове зобов'язання банку, іншої кредитної установи або страхової організації (гаранта), прийняте на себе на прохання іншої особи (принципала), в силу якого гарант за наявності умов, передбачених даним зобов'язанням, і на вимогу кредитора принципала (бенефіціара) повинен сплатити останньому певну грошову суму (ст. 368 ЦК РФ). Правила про банківську
© 2014-2022  ibib.ltd.ua