Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Мойса Олександра Валеріївна. КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ДИПЛОМНА РОБОТА, 1999 - перейти до змісту підручника

Гарантії трудових прав депутата.Серед гарантованих умов забезпечення депутатської діяльності абсолютно справедливо передбачений захист трудових прав депутата (ст. 32 Закону "Про статус народного депутата України").
Обумовлено це, перш за все, тим, що статус депутата несумісний із заняттям будь-якої іншої діяльністю, за винятком викладацької, наукової роботи та літературно-художньої діяльності у вільний від роботи час. Не може депутат складатися і на державній службі, входити до складу керівництва, правління чи ради юридичної особи, яка має на меті одержання прибутку.
Тому після закінчення терміну повноважень, а також у разі дострокового їх припинення за особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень йому надається попередня робота (посада), а при неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації), він зараховується до резерву кадрів державної служби або відповідного міністерства, відомства, в системі якого працював народних депутат на колишній роботі, для заміщення посади, що відповідає її професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця.
На період працевлаштування колишньому народному депутату Верховна Рада забезпечує заробітну плату в тому розмірі, в якому отримують її працюючі народні депутати, але не більше одного року, а в разі навчання чи перекваліфікації - не більше двох років.
У разі неможливості працевлаштування після зазначеного строку колишньому народному депутату зберігається 50 відсотків заробітної плати, яку отримують працюючі народні депутати, до досягнення ним пенсійного зрости, за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років - для жінок.
Здійснення гарантій, трудових прав депутата покладено також і на підприємства, установи та організації.
Так, Законом "Про статус народного депутата України" передбачено, що стосовно колишнього депутата протягом 5 років після закінчення терміну його повноважень неприпустимо дострокове розірвання трудового договору (контракту) у порядку дисциплінарного стягнення з ініціативи власника підприємства, установи та організації (або уповноваженого ним органу), його скорочення, звільнення з військової служби, служби в органах МВС, Служби безпеки України (з ініціативи командування) або виключення з кооперативних підприємств, навчального закладу, пониження в посаді або в званні без попереднього згоди Верховної Ради України.
Встановлені гарантії трудових прав поширюються також і на членів сім'ї депутата.
Наприклад, в зв'язку в змінами, внесеними до Закону від 25.09.97 р., у разі працевлаштування колишнього народного депутата на роботу, пов'язану в зміною місця проживання, за бажанням його дружини (чоловіка) їм надається державною службою зайнятості за місцем призначення чоловіка (дружини) рівноцінна робота (посада) або інша за їх згодою.
Жене (чоловікові) народного депутата, звільненій (звільненому) у зв'язку з переїздом депутата для виконання депутатських повноважень на постійній основі, в разі непрацевлаштування його (її) за місцем проживання чоловіка (дружини) перерва в роботі зараховується до загального і безперервного стажу роботи.
При цьому передбачено, що на вказаний період за дружиною (чоловіком) депутата зберігається:
місце роботи;
стаж роботи за фахом ;
стаж роботи, який дає право:
на встановлення процентних надбавок і одержання виплат за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві);
на виплату винагороди за результатами роботи підприємств, установ і організацій за рік;
стаж роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах в пільгових розмірах, якщо особа на момент переїзду займала посаду, працювала за професією, що передбачає такі пільги.
На народного депутата поширюються також і умови обов'язкового державного страхування. Життя і здоров'я депутата підлягають такому страхуванню за рахунок коштів Верховної Ради на суму 10-річного грошового утримання депутата.
За депутатом зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи у Верховній Раді.
Передбачені також допомоги і компенсації у разі каліцтва чи інвалідності депутата, і в разі його смерті.
Розмір оплати праці депутата встановлює Верховна Рада України.
Надання гарантій трудових прав депутата, пільг, компенсацій забезпечує депутату найбільш ефективне виконання ним депутатських повноважень як представнику народа.1
Таким чином, система правових гарантій, запроваджена Законом України "Про статус народного депутата України", сформулювала основні фактори, що обумовлюють значне підвищення ефективності депутатської діяльності. Вона дозволяє кожному депутату з найбільшою повнотою оцінити свої можливості. Послідовно і принципово відстоювати інтереси своїх виборців, успішно виконувати свій обов'язок перед народом.2
« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "Гарантії трудових прав депутата."
 1. Висновок.
  Гарантій діяльності народного депутата дозволяє зробити висновок про те, що існуюча система гарантій надає депутатам можливість безперешкодно і ефективно брати участь у здійсненні Верховною Радою державної влади, виражати волю й інтереси народу. Подальше вдосконалення гарантій депутатської діяльності повинне йти не стільки за рахунок зміни і доповнення
 2. 1.3. Правове регулювання повноважень.
  Гарантії депутатської діяльності, без яких виконання депутатських функцій було б досить важко. Найбільш важливими з них є: депутатська недоторканність, захист трудових прав депутата, відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, забезпечення житлом на період виконання депутатських функцій, безплатний проїзд у транспорті. Відповідальність за порушення
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  гарантій політичних свобод). Реформи Вітте не завершились повністю, так як вони носили багато в чому верхівковий характер і здійснювалися на повільно змінювалися традиційних аграрних відносинах. Однак, царизм, сприяючи буржуазним перетворенням, в той же час ревно охороняв свої прерогативи, економічні та політичні привілеї панівного класу дворян-поміщиків. Така політики
 4. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Трудову повинність. Введення такої політики виправдовувалося умовами нечувано важкої війни і необхідністю діяти по-військовому в економічній області. Ця політика призвела, мовляв, до розколу селянства, середня і заможна частина якого створила, а потім розширила масову базу білого руху. Так, нібито, більшовики привнесли «зверху» громадянську війну в село. На думку філософа А.
 5. Список літератури
  гарантії виборчих прав громадян РФ: Федеральний Закон від 6 грудня 1994 р. / / Російська газета. 1994. 10 грудня. Про оборону: Федеральний Закон від 31 травня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. Про громадські об'єднання: Федеральний Закон від 19 травня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. Про оперативно-розшукову діяльність: Федеральний закон
 6. Білет № 15. 1.Презідент РФ, його місце в системі держ. органів
  гарантом Конституції РФ, а також гарантом прав і свобод людини і громадянина. Відповідно до Конституції і федеральними законами, Президент визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави і являє РФ всередині країни і в міжнародних відносинах. Відповідно до Конституції, Президент обирається на 4 роки громадянами РФ на основі загального, рівного і прямого
 7. 1.1 Принципи правового статусу народного депутата.
  Гарантіями їх діяльності, а також відповідальністю депутатів. У зв'язку з цим слід виділити основні принципи, що стосуються статусу парламентаря: принцип незалежності: юридично депутати не повинні підкорятися волі виборців, партійних органів і органів державної влади. Вони розглядаються як представники всієї нації, а не одного виборчого органу. Звідси логічно випливає
 8. Поняття гарантій депутатської діяльності та їх ознаки.
  Гарантованістю, наявністю широких реальних можливостей їх участі в управлінні державою. Гарантованість депутатської діяльності досягається багатьма умовами, у тому числі і такими нормативно-обов'язковими встановленнями, як закріплення в законодавстві статусу народного депутата. "Народні депутати України є повноважними представниками народу України у Верховній Раді
 9. Система гарантій депутатської діяльності.
  Гарантій, вивчити їх структурні особливості, необхідно розділити їх на певні групи, класифікувати. У науці державного права немає єдиної думки з цього питання. Більшість авторів виділяють організаційно-політичні, правові та матеріальні гарантії. А.А.Безуглов більш обгрунтовано поділяє гарантії на соціально-економічні, політичні, організаційні і правові.
 10. 3.3 Депутатський імунітет.
  Гарантією безперешкодного участі депутатів в управлінні державою є інститут депутатського імунітету. Термін "імунітет" мало вживається в юридичній літературі. Найчастіше для позначення гарантій, що входять в цей інститут, вживаються назви складових його елементів, що значно збіднює зміст цієї групи гарантій і не показує їх специфіку, відмінності від інших
© 2014-2022  ibib.ltd.ua