Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → генетика
  ЗМІСТ   »»

ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

Роль селекції

З урахуванням зростання населення земної кулі необхідні наукові методи ведення сільського господарства, виробництва продуктів харчування в умовах інтенсивного землеробства. Ключова роль у вирішенні продовольчої проблеми належить селекції рослин і тварин. У другій половині XX в. у багатьох країнах розвивалася також селекція мікроорганізмів, що забезпечує потреби мікробіологічної промисловості і сільського господарства. В останні роки селекція корисних людині організмів збагатилася досягненнями генної та клітинної інженерії, біотехнології. Значна роль селекції в забезпеченні людини продуктами сільського господарства і мікробіологічної промисловості (рис. 14.1). Крім того, селекція забезпечує створення сортів і порід, які є джерелом сировини для багатьох галузей промисловості.

Зв'язок селекції з різними областями виробництва, що забезпечують виробництво продуктів харчування та інших матеріалів біологічного походження

Мал. 14.1. Зв'язок селекції з різними областями виробництва, що забезпечують виробництво продуктів харчування та інших матеріалів біологічного походження

Слід враховувати, що при сучасних промислових методах освоєння біологічних ресурсів, наприклад в лісовій промисловості, рибальстві, також потрібні знання селекційних закономірностей як для раціонального використання, так і для відновлення природних джерел.

Селекція - це наука, що вивчає біологічні основи і методи створення та поліпшення порід тварин, сортів рослин та штамів мікроорганізмів. У розумінні М. І. Вавилова селекція як наука об'єднує підходи, характерні для еволюційної біології і генетики. Виходячи з цього селекція розробляє конкретні прийоми і рекомендації, які знаходять практичне застосування в приватній селекції окремих видів. Точка зору Н. І. Вавилова актуальна і в наші дні.

Цілі селекції обумовлені рівнем агротехніки і зоотехніки, рівнем індустріалізації рослинництва і тваринництва. Наприклад, в умовах дефіциту прісної води вже виведені сорти ячменю, що дають задовільні врожаї при зрошенні морською водою, виведені породи курей, які не знижують продуктивності в умовах великої скупченості тварин на птахофабриках. Новий синтетичний сорт тритикале можна успішно вирощувати на землях з високим pH і підвищеною концентрацією алюмінію. Для нашої країни дуже важливим є створення сортів, продуктивних в умовах екологічних стресів: грунтової засухи, посухи в період наливу зерна, морозу без снігу при ясній погоді, пізніх заморозків і т. Д.

Все більшого значення набуває селекція корисних комах і мікроорганізмів, які використовуються з метою біологічної боротьби зі шкідниками та збудниками хвороб сільськогосподарських рослин.

Селекція повинна враховувати і потреби ринку збуту продукції. Так, мексиканські сорти пшениці проникли в Індію і Пакистан тільки тому, що у них забарвлення зерна змінена на білу, а місцеве населення звикло піч хлібні коржі з білого зерна. Для задоволення потреб конкретних галузей промисловості виробництво сільськогосподарської продукції має бути орієнтоване на спеціалізовану селекцію. Наприклад, для випічки високоякісного хліба необхідні склоподібні (сильні) сорти м'якої пшениці, макарони виробляють з твердої пшениці, для виготовлення сухого печива високих сортів потрібні хороші борошнисті (слабкі) сорти м'якої пшениці і т. Д. Яскравим прикладом селекції з урахуванням потреб ринку служить хутрове засоби захисту рослин, зокрема норководство, при якому генотип товарних тварин орієнтований на моду в відношенні забарвлення і відтінків хутра.

Оскільки властивості живих організмів визначаються їх генотипом і схильні до спадкової і модифікаційної мінливості, розвиток селекції має грунтуватися на законах генетики як науки про спадковість і мінливість.

 1. Гліколіз - біохімія людини
  Гліколіз (від грец. «Glykys» - солодкий і «lysis» - розщеплення) - центральний метаболічний шлях загального катаболізму (рис. 9.2), в результаті якого глюкоза перетворюється в ацетил-СоА. Мал. 9.2. Гліколіз: метаболічний шлях «глюкоза - ацетил-СоА» Гліколіз протікає без участі кисню (анаеробний
 2. Глікогеноліз, його зв'язок з гліколізом - біохімія
  Глікогеноліз - це процес розщеплення глікогену, що призводить до залучення глюкозних залишків цього запасного полісахариду в гліколіз. Глю- кознис одиниці бічних ланцюгів глікогену і крохмалю у рослин залучаються до гліколіз в результаті послідовної дії двох ферментів - глико- генфосфорілази
 3. Гіпотези, що пояснюють механізми старіння - біологія. Частина 1
  Геронтологія знає не менше 500 гіпотез, що пояснюють і першопричину, і механізми старіння організму. Переважна більшість їх не витримало перевірки часом і являє чисто історичний інтерес. Деякі автори розглядають старіння як стохастичний процес вікового накопичення «помилок», неминуче трапляються
 4. Гіпоталамус - анатомія центральної нервової системи
  гіпоталамус - подбугорная область проміжного мозку, вищий центр регуляції вегетативних і ендокринних функцій (рис. 8.3). Він об'єднує ряд структур, що оточують нижню частину III мозкового шлуночка - сірий бугор, маміллярних (сосковидні) тіла, зорову хиазму. Сірий горб - це непарний порожнистий
 5. Гіпофіз - цитологія, гістологія і ембріологія
  Гіпофіз - нижній придаток мозку, який розташовується в області дна турецького сідла і прикріплюється тонкою ніжкою до основи проміжного мозку. Зовні гіпофіз покритий оболонкою з пухкої волокнистої сполучної тканини. У гіпофізі розрізняють дві частини: аденогіпофіз і нейрогипофиз (рис. 73)
 6. Г-хелпери і антиген-презентируют клітини - фізіологія людини і тварин
  Все сказане вище - більш простий «прямий» варіант реакції 5-лімфоцитів на антиген, який спостерігається при високій концентрації останнього. Зрозуміло, що для організму недоцільно дозволяти інфекції заходити настільки далеко. Важливо відреагувати на появу антигену якомога раніше, при його
 7. Генна інженерія і вектори для клонування рослин - генетика
  Пухлинне захворювання рослин, що отримало назву корончатий галл , описав ще Аристотель в IV ст. до н. е. На початку XX ст. н. е. було встановлено, що це захворювання викликає грунтова бактерія Agrobactenum Ште / асгет. Клітини рослинних пухлин інтенсивно ростуть на штучних середовищах і на
 8. Генетичний контроль мейозу - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Різні стадії мейозу - два послідовних розподілу - і поведінку хромосом знаходяться під генетичним контролем. Про це свідчить неоднакове протікання мейозу у різних статей, що характерно, наприклад, для роду Drosophila. У самців цих мух відсутня щільна коньюгація хромосом, не утворюються сінаптонемний
© 2014-2022  ibib.ltd.ua