Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості?Під методом правового регулювання в теорії права розуміється сукупність прийомів, способів впливу норм права на суспільні відносини, що становлять предмет галузі. Кожна із'отраслей права
характеризується своєрідністю методу, неповторним
поєднанням різних правових прийомів регулювання, що виникають у певній сфері людської
діяльності відносин . Але всі вони так чи інакше засновані на двох вихідних спо9обах правового регулювання З диспозитивном (методі договірно-правового
регулювання, властивому цивільному праву) "і
імперативний, (методі влади-підпорядкування, характерному для адміністративно-правового регулювання).

Метод правового регулювання суспільних відносин, що складають предмет трудового права, базується на таких принципах: рівність сторін трудового договору; підпорядкування загальним умовам виробництва; участь робітників і службовців у регулюванні
відносин, що виникають у процесі трудової деятельности.1 Зауважимо, що рівність сторін носить не всеосяжний характер, воно повною мірою діє при
обговоренні сторонами умов трудового договору
(контракту) при прийомі на роботу, при зміні змісту трудового договору в процесі праці. У процесі трудової діяльності рівність сторін стикається з необхідністю підпорядкування влади організатора процесу праці, з единоначалием в управлінні
працею, що фактично означає нерівність сторін.

'Радянське трудове право. / Під загальною редакцією доктора
юридичних наук, професора Процевським А.І. З Київ: Видавнича об'єднання ИВіща школаи.З 1981.З С.19.

13

Метод висловлює правове становище суб'єктів трудових правовідносин, порядок встановлення прав і
обов'язків суб'єктів, спосіб захисту трудових прав
та забезпечення виконання обов'язків.

Метод трудового права носить комплексний характер,
оскільки в одних інститутах (колективний договір,
трудовий договір) спостерігається перевага диспозитивного методу, іншим (дисципліна праці, матеріальна
відповідальність, охорона праці) більш властивий імперативний метод. Нині спостерігається тенденція до скорочення імперативних засад регулювання трудових відносин при зростанні договірного способу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості?"
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Види і стадії адміністративного права
  методи діяльності, практи-етичні прийоми, операції. Це-- контроль - нагляд - оскарження Сутність контролю полягає: 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов,
 3. § 1. Поняття злочину
  яке їх значення для поняття злочину. Курс радянського кримінального права. Т. 2. Злочин. М., 1970. С. 24. Якщо виходити з того, що саме кримінальне право встановлює заборону на вчинення суспільно небезпечних діянь (у чому сходяться всі російські вчені), то перш за все виникає питання: що таке кримінально-правове регулювання взагалі? У вітчизняній літературі з цього приводу вже
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  якою для архаїчної формації є позднеродовой громада, до зрілого станом іншої формації, якою для економічної формації є капи-талізм з його державністю. І тільки зрілі форми вираження закономірностей тієї чи іншої суспільної формації суть історичні різновиди товариств і відповідно держав, властиві всьому людству. Ось чому в строгому сенсі
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичне вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності і їх можливого вирішення з позицій теорії
 6. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно- сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому існуванні людства. Тоді до теорії права буде ставитися і те, як право визначає, формує поведінку
 7. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  яке місце права в соціальному регулюванні - ці та інші питання відразу ж виникають, як тільки з'ясовується, що основне призначення права - бути регулятором суспільних відносин, що складаються з усього спектру нового соціально-господарського устрою людського буття. Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання досить широкий: від релігійних до класових, від бихевиористских (від
 8. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  які механізм і форми їх існування та дієвості в цій якості. Словом, це питання про те, яку ж роль у всіх цих процесах відіграє право: оформлювальну, творчу, перетворюючу, консервирующую? У загальному плані відповідь зводиться до наступного . Регулюючи суспільні відносини - впорядковуючи їх, стабілізуючи, розвиваючи, змінюючи, припиняючи, - право надає їм нову властивість: перетворює їх
 9. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  методом правового регулювання: 2.1. Імперативні - норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко позначені дії, що не допускають ніяких відхилень від вичерпного перерахування прав і обов'язків суб'єктів. 2.2. Диспозитивні - норми, які веліли державою варіант поведінки, але дають можливість сторонам регульованого відносини самим визначати права і
 10. Введення
  методи реформування силових структур при переході Росії від тоталітарного до громадянського
© 2014-2022  ibib.ltd.ua