Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

КОФЕРМЕНТНА ФУНКЦІЯ ВІТАМІНІВ

О. Варбург в 1935 р при вивченні окисного розпаду вуглеводів вперше вдалося отримати в кристалічному стані кофермент глюко- зо-6-фосфатдегідрогенази. Було також встановлено наявність в його складі аміду нікотинової кислоти. Надалі виявилося, що нікотинамід є компонентом коферментів ряду ферментативних систем, які беруть участь у багатьох окисно-відновних реакціях організму. Наступний період досліджень ферментів ознаменувався відкриттям великого числа коферментів, що містять в своєму складі тс чи інші вітаміни. Наприклад, нікотинамід - антипеллагричний вітамін, що входить до складу ко ферменту никотинамидадениндинуклеотида:

Аналіз структури коферментів дозволяє виділити в них два функціональних ділянки, один з яких відповідає за зв'язок з білком, а інший приймає участь безпосередньо в каталітичному акті. Як правило, вітаміни беруть участь саме в каталізі. Переважна кількість вітамінів, що входять до складу коферментів, розчинні у воді (табл. 8.3).

Таблиця 8.3. Функції деяких вітамінів в ферментативном каталіз

вітамін

активна форма

Тип каталізуються реакції

водорозчинні вітаміни

тіамін

Тіам і н п і рофосфат

Дскарбоксілірованіе а-кетокислот

рибофлавін

флавін мононуклеотид

Ок іст нам ию-носі гіпс жиг їв ьн перші pea киї і

Ні коти нам ід

Нікотінамідаденіндінуклсотід

Окислювально-відновні реакції

Пірілоксін

Пірілоксал ьфосфат

перенесення аминогрупп

пантотенова кислота

кофермент А

Перенесення аіільних груп

біотин

Біоіітін

перенесення С02

жиророзчинні вітаміни

ретинол

Ретин ал ь

зоровий процес

вітамін До

филлохинон

Регуляція згортання крові

 1. Кровопостачання мозку - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Головний мозок харчується кров'ю через дві внутрішні сонні та дві хребетні артерії. Внутрішні сонні артерії обслуговують в першу чергу передній мозок, хребетні - середній і задній мозок (рис. 3.17). Мал. 3.17. Кровопостачання головного мозку: 1 - внутрішня сонна артерія; 2 - передні мозкові
 2. Кровопостачання і лімфовідтік, гормональна регуляція - факультетська хірургія
  Кровопостачання молочних залоз здійснюється з аа. intercostales posteriores, a. thoracica interna і a. thoracica lateralis. Венозний відтік від тканини залози відбувається в басейн верхньої порожнистої вени по венах, які частиною супроводжують названі артерії, частиною йдуть під шкірою, утворюючи
 3. Кровоносні судини - цитологія, гістологія і ембріологія
  У складі кровоносної системи розрізняють судини: артерії, ар- теріоли, вени, капіляри, венули. Кровоносні судини утворюються у вигляді кров'яних острівців в оболонці жовткового мішка і хоріона. Кров'яні острівці являють собою скупчення клітин мезенхіми, що розвиваються в двох напрямках. Перші
 4. Криза підліткового віку., розвиток особистості в юнацькому віці - вікова фізіологія і психофізіологія
  На поведінковому рівні криза проявляється в емоційній нестійкості, некерованості, зниженні працездатності та адаптаційних можливостей у навчальній діяльності. Разом з тим в цьому віці зростає потреба в самоствердженні, складається особистість, формується самооцінка, але не завжди адекватна
 5. Кратні зв'язку - біохімія людини
  Освіта кратних (подвійних і потрійних) зв'язків, наприклад зв'язків в молекулі кисню 02, з точки зору квантової хімії пояснюється наступним чином. При взаємодії двох атомів кисню Про одна зв'язок виникає в результаті перекривання їх р -АТ уздовж осі z (О-зв'язок): Такий зв'язок теж називається
 6. Кора великих півкуль, основні принципи поділу корковою поверхні - анатомія центральної нервової системи
  Кора великих півкуль - вищийвідділ ЦНС, що відповідає за сприйняття всієї що надходить в мозок інформації, за управління складними рухами, розумову і мовленнєву діяльність. Филогенетично це наймолодше освіту НС. У вираженому вигляді вона з'являється у плазунів, але в повному обсязі розвивається
 7. Концепція спрямованого (цільового) живлення - фізіологія харчування
  Прихильники цієї концепції вважають, що нормативи харчування, які розраховані на середнього людини, застосовувати взагалі не можна, так як таку людину в природі немає. Людина будує свій побут, відштовхуючись від наявних кліматичних та природних особливостей регіону, в яких проживає, і, отже,
 8. Колірний зір - вікова анатомія і фізіологія
  Людське око здатне розрізняти близько 7 млн різних колірних відтінків, проте для отримання всього їх різноманіття досить сприйняття трьох основних кольорів і відповідних трьох рецепторних приймачів. Існує три типи колбочок: одні мають максимум поглинання світлових хвиль Мал. 5.41
© 2014-2022  ibib.ltd.ua