Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Компетенція загальних зборів

Правила, встановлені в ст. ст. 44 - 48 Кодексу, є принципово новими, в ЖК 1983 р. і Основах вони були відсутні. При цьому зазначені статті, присвячені органу управління багатоквартирним будинком, включені в главу 6 розділу II "Право власності та інші речові права на житлові приміщення", що видається не зовсім логічним. Відповідні положення, з нашої точки зору, слід було встановити в розділі VIII "Управління багатоквартирними будинками" Кодексу.

Частиною 1 ст. 44 Кодексу введено поняття "орган управління багатоквартирним будинком". Таким органом визнано загальні збори власників приміщень багатоквартирного будинку. Це положення сформульоване в імперативній нормі і не припускає винятків. Іншими словами, вказаний орган управління повинен діяти у всіх багатоквартирних будинках, приміщення в яких знаходяться у державній, муніципальної, приватної власності.

При цьому слід враховувати спеціальні норми, встановлені у ч. 7 ст. 46 Кодексу: в багатоквартирному будинку, усі приміщення в якому належать одному власнику, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, приймаються цим власником одноосібно.

Встановлено перелік питань, що відносяться до компетенції загальних зборів (ч. 2 ст. 44 Кодексу): 1)

прийняття рішень про реконструкцію багатоквартирного будинку (в тому числі з його розширенням або надбудовою), будівництві господарських споруд та інших будівель, споруд, будівель, ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку; 2)

прийняття рішень про межах використання земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний будинок, в тому числі введення обмежень користування ним; 3)

прийняття рішень про користування спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку іншими особами, в тому числі про укладення договорів на установку та експлуатацію рекламних конструкцій, якщо для їх установки і експлуатації передбачається використовувати спільне майно власників приміщень у багатоквартирному будинку;

3.

1) прийняття рішень про визначення осіб, які від імені власників приміщень у багатоквартирному будинку уповноважені на укладення договорів про використання спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку (у тому числі договорів на установку та експлуатацію рекламних конструкцій) на умовах, визначених рішенням загальних зборів; 4)

вибір способу управління багатоквартирним будинком;

5) інші питання, віднесені Кодексом до компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку .

Відзначимо, що наведений перелік не є вичерпним, оскільки збори вправі вирішувати і інші питання, зазначені в інших статтях Кодексу. Звернемо увагу на те, що буквальне тлумачення норми, встановленої в п. 5 ч. 2 ст. 44, дозволяє стверджувати, що загальні збори власників приміщень позбавлена права приймати до свого розгляду питання, прямо не віднесені Кодексом до його компетенції.

Серед інших питань, крім зазначених у ч. 2 ст. 44, віднесених Кодексом до компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, можна назвати, зокрема:

визначення термінів і порядку проведення річних загальних зборів, а також порядку повідомлення про прийняті ним рішення (ч. 1 ст. 45);

визначення порядку оформлення протоколами рішень загальних зборів (ч. 1 ст. 46); визначення конкретного приміщення в багатоквартирному будинку, в якому розміщуються повідомлення про рішення, прийняті загальними зборами, і про підсумки голосування з відповідних питань (ч.

3 ст. 46);

визначення місця або адреси зберігання протоколів загальних зборів (ч. 4 ст. 46). Неважко помітити, що зазначені питання носять в основному технічний, процедурний характер і по суті нічого не додають до компетенції загальних зборів, прямо передбаченої в п. п. 1 - 4 ч. 2 ст. 44 Кодексу.

З урахуванням цього дана юридична конструкція виглядає не цілком переконливо. Наприклад, цілком очевидно, що у разі безпосереднього управління багатоквартирним будинком власниками приміщень у такому будинку (див. ст. 164 Кодексу) загальним зборам зазначених власників на практиці буде потрібно вирішувати багато інших питань, крім прямо віднесених Кодексом до його компетенції, зокрема питання, подібні тим, які вирішують одноосібні і колегіальні виконавчі органи юридичних осіб. Тому, з нашої точки зору, формулювання положень п. 5 ч. 2 ст. 44 Кодексу вимагає уточнення шляхом внесення до неї відповідних змін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Компетенція загальних зборів "
 1. Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
  компетенції генерального директора і правління відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22 цього
 2. Глава VII. Загальні збори акціонерів
  загальних зборів акціонерів (Надалі - збори.) Регламентуються статтями 47 - 63 Закону. В акціонерному товаристві проводиться два види зборів. По-перше, товариство зобов'язане щорічно проводити річні загальні збори акціонерів. Воно проводиться в строки, що визначаються статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року
 3. Стаття 15. Компетенція ради директорів
  компетенцію ради директорів товариства входить вирішення питань загального керівництва діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 15.2. До виключної компетенції ради директорів товариства належать наступні питання: 1) визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства; 2) скликання річного і позачергового загальних
 4. Стаття 21. Компетенція правління товариства
  компетенції загальних зборів акціонерів, ради директорів, генерального директора. Виконує доручення загальних зборів акціонерів, ради
 5. Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів
  компетенції загальних зборів акціонерів належить вирішення наступних питань: 1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту в новій редакції; 2) реорганізація товариства; 3) ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів; 4) визначення кількісного складу ради директорів
 6. 3. Інформація про проведення зборів
  загальних зборів акціонерів. Суспільство має право інформувати акціонерів про проведення зборів, використовуючи і інші засоби масової інформації - телебачення, радіо. При цьому необхідно враховувати вимоги статті 92 Закону, згідно з якою інформацію про проведення загальних зборів акціонерів відкрите товариство зобов'язане опублікувати в засобах масової інформації, доступних до всіх акціонерів
 7. Правління кооперативу
  компетенції загальних зборів членів кооперативу. Таким чином, крім повноважень, прямо названих у наведених нормах ч. 3 ст. 118, правління здійснює також ряд повноважень, передбачених іншими статтями Кодексу. Наприклад, до компетенції правління житлового кооперативу відноситься розгляд питань про прийом в члени кооперативу та винесенні відповідних рішень на затвердження
 8. Стаття 9. Права акціонерів
  компетенції, мають право на отримання дивідендів, а у разі ліквідації товариства - право на отримання частини його майна. 9.3. Привілейовані акції суспільства одного типу надають акціонерам - їх власникам однаковий обсяг прав, мають однакову номінальну вартість. Власники привілейованих акцій товариства - право на отримання частини його майна. 9.4. Акціонери - власники
 9. Підготовка зборів
  зборів проходили успішно, не викликали нарікань з боку їх учасників, доцільно формалізувати етапи їх підготовки. Зокрема, слід чітко визначити порядок інформування учасників зборів. У цих цілях органи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - порядок повідомлення працівників (делегатам конференції) про
 10. Контрольні питання
  компетенція Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації? Які основи взаємодії палат російського парламенту? 4. Яка компетенція Уряду Російської Федерації? 5. Назвіть основні принципи організації державної влади в суб'єктах Російської Федерації. 6. Яка структура організації та здійснення судової влади в Російській
 11. Стаття 26. Перелік питань, рішення по яких приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів учасників загальних зборів акціонерів
  загальних зборів акціонерів з питання, поставленого на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів власників голосуючих акцій, беруть участь у зборах, за винятком випадків, коли приймаються рішення з наступних питань: 1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту в новій редакції; 2) реорганізація товариства; 3) ліквідація
 12. У яких формах здійснюються правомочності трудових колективів ?
  Компетенцією, відмінною від зборів. Конференція трудових колективів проводиться на підприємствах, в установах, організаціях, де скликання зборів утруднене з причин багатозмінність або територіальної роз'єднаності цехів, відділів, дільниць та інших структурних підрозділів. Згідно роз'яснювальної практиці профспілкових органів проведення конференції замість загальних зборів допустимо і в інших
 13. 5. Кворум зборів
  загальних зборів акціонерів. Воно є правомочним, тобто має кворум, якщо на момент закінчення реєстрації для участі в зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що володіють у сукупності більш ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій товариства. На практиці це означає, що кворум мається, якщо зареєструвалися акціонери, що володіють в сукупності п'ятдесятьма
 14. Зборів, сходи громадян
  компетенції представницького органу муніципального образованія.3. Сход громадян може скликатися головою муніципального освіти самостійно або з ініціативи групи жителів поселення чисельністю не менше 10 человек.Проведеніе сходу громадян забезпечується головою місцевої адміністраціі.4. Участь у сході громадян виборних осіб місцевого самоврядування є обязательним.5. На сході громадян
 15. 11. Класифікація органів виконавчої влади ви залежно від державного устрою, організаційних форм, характеру компетенції, порядку вирішення підвідомчих питань.
  Компетенції органи виконавчої влади поділяються на: 1) органи загальної компетенції (Кабінет Міністрів, рада міністрів АРК, держ. Адміністрації); 2) органи галузевої компетенції (наприклад Міністерство охорони здоров'я, відомства (прокуратура), комітети); 3) органи спеціальної компетенції, (це комітети, які виконують специфічні функції, наприклад Головне архівне управління). До органів спеціальної
 16. 9. Протокол зборів
  загальних зборів акціонерів. Він складається не пізніше 15 днів після закриття зборів у двох примірниках, що підписуються головуючим на зборах і його секретарем. У протоколі зазначаються: - місце і час проведення зборів; - загальна кількість голосів, якими володіють акціонери власники голосуючих акцій товариства; - кількість голосів, якими володіють акціонери, що приймають
 17. Система органів управління
  загальних зборів членів житлового кооперативу понад п'ятдесят і це передбачено статутом житлового кооперативу; 3) правління житлового кооперативу і голова правління житлового кооперативу. Загальні збори (конференція) є вищим представницьким органом управління кооперативу. Звернемо увагу, що якщо число учасників загальних зборів більше 50, то зовсім не обов'язково, що
 18. Кворум зборів
  загального числа членів колективу, а конференція - якщо бере участь не менш 2/3 делегатів. Такі норми правомочності діють багато років, їх сприймають як щось дане, хоча і не зовсім зрозуміло, чому встановлено ці відмінності. В принципі, поки російське законодавство не регламентує норми правомочностей збори та конференції, це питання може бути вирішене самим зборами, якщо вона вважає
 19. Стаття 25. Порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, прийняття ним рішень
    загальних зборів акціонерів рада директорів товариства, а у випадках, передбачених пунктом 6 статті 55 Закону РФ "Про акціонерні товариства", особи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - дату складання списку акціонерів , які мають право на участь у зборах; - порядок повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів; -
 20. Законодавчі збори суб'єктів Російської Федерації
    зборів суб'єктів Російської Федерації - це органи представництва населення суб'єкта Федерації, його законодавчі органи. Структура цих органів різноманітна. Чисельність депутатів у них також різна. У більшості суб'єктів Федерації законодавчі збори однопалатні. У деяких республіках у складі Російської Федерації поряд з законодавчими зборами
© 2014-2022  ibib.ltd.ua