Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів24.1. Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів.
Річні загальні збори акціонерів поводится не раніше ніж через два місяці
і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року товариства.
Проведені крім річного загальні збори акціонерів є позачерговими.
24.2. До компетенції загальних зборів акціонерів належить вирішення наступних
питань:
1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту
в новій редакції;
2) реорганізація товариства;
3) ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження
проміжного і остаточного ліквідаційних балансів ;
4) визначення кількісного складу ради директорів товариства, обрання
його членів і дострокове припинення їх повноважень;
5) визначення граничного розміру оголошених акцій;
6) збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної
вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій;
7) зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної
вартості акцій, придбання товариством частини акцій з метою зменшення їх
загальної кількості або погашення трохи повністю оплачених акцій відповідно
до статті 20 Закону РФ "Про акціонерні товариства", а також шляхом погашення
придбаних або викуплених акцій відповідно до пункту 3 статті 72 і
абзацом другим пункту 6 статті 76 зазначеного вище Закону;
8) утворення виконавчого органу товариства, дострокове припинення
його повноважень;
9) обрання членів ревізійної комісії товариства та дострокове припинення
їх повноважень;
10) затвердження аудитора товариства;
11) затвердження річних звітів , бухгалтерських балансів, рахунки прибутків
і збитків товариства, розподіл його прибутків і збитків;
12) прийняття рішення про незастосування переважного права акціонерів
на придбання акцій товариства або цінних паперів, конвертованих в акції, передбаченого
статтею 40 Закону РФ "Про акціонерні товариства";
13) затвердження порядку ведення загальних зборів акціонерів;
14) утворення лічильної комісії;
15) визначення форми повідомлення суспільством матеріалів (інформації) акціонерам,
в тому числі визначення органу друку у разі повідомлення у формі опублікування;
16) дроблення і консолідація акцій;
17) укладення угод у випадках, передбачених статтею 83 Закону РФ
"Про акціонерні товариства";
18) здійснення великих угод, пов'язаних з придбанням та відчуженням
майна товариства, у випадках, передбачених статтею 79 Закону РФ "Про акціонерні
товариства";
19) придбання та викуп товариством розміщених акцій у випадках, передбачених
зазначеним вище Законом ;
20) участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах,
інших об'єднаннях комерційних організацій;
21) вирішення інших питань , передбачених Законом РФ "Про акціонерні
товариства".
Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1 - 18 цієї статті,
відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть
бути передані на вирішення виконавчому органу товариства.
Рішення з цих питань не може бути передано також раді директорів
товариства, за винятком випадків, коли приймаються рішення про внесення змін
і доповнень до статуту товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу
суспільства відповідно до статей 12 і 28 зазначеного вище Закону.
Загальні збори акціонерів не вправі розглядати і приймати рішення
з питань, не віднесених до його компетенції цим Законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів "
 1. 5. Філії та представництва товариства
  стаття 5 Закону ніяких обмежень в цій частині не робить. Наприклад реклама продукції товариства, пошук і встановлення контактів з потенційними покупцями, інша маркетингова діяльність; лобіювання інтересів суспільства в різних владних, комерційних та інших структурах, реалізація продукції товариства тощо Що ж до виробничої діяльності (надання послуг), яка
 2. 1. Акції
  стаття 31 Закону дає право суспільству доповнити цей порядок участі в зборах якими положеннями, включивши їх до статуту товариства. Такий запис з'явилася, швидше за все, тому, що механізм проведення зборів викладено в Законі недостатньо докладно. Однак, розширюючи в статуті товариства положення Закону, необхідно пам'ятати про те, що ні в якому разі не можна звужувати права учасників зборів по
 3. 8. Рахункова комісія
  компетенції. Самі збори, так само як і особи, що ведуть його, зобов'язана виконувати, приймати до відома рішення комісії. Стаття 61 Закону регламентує порядок підрахунку голосів при голосуванні, здійснюваному за допомогою бюлетенів для голосування: зараховуються, враховуються, голоси з тих питань, по яких акціонером (його представником) залишений тільки один з можливих варіантів
 4. 1. Рада директорів
  статтями 64 - 68 Закону. Згідно зі статтею 64, рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за винятком вирішення питань, віднесених Законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Однак якщо вийти за рамки цієї статті, звернувшись до тих статей, які регламентують діяльність виконавчого органу товариства, то виявиться, що це не зовсім
 5. 2. Виконавчий орган товариства
  статтями 69 - 70 Закону. У статті 69 дається загальна характеристика виконавчого органу. Згідно з пунктом 1 статті 69, керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором) або директором, генеральним директором і колегіальним виконавчим органом суспільства (правлінням, дирекцією). Кажучи іншими словами, директор
 6. Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
  компетенції належить те чи інше питання. При цьому кожен з працівників адміністративного апарату, виконуючий вказівки свого керівництва або ініціює прийняття того чи іншого рішення, цілком може бути особисто зацікавлений у скоєнні товариством правочину, яка буде вигідна йому, певної групи осіб, хоча і невигідна або прямо збиткова для суспільства. Враховуючи цю обставину,
 7. Стаття 9. Права акціонерів
  статтями 75 і 76 Закону "Про акціонерні
 8. Стаття 15. Компетенція ради директорів
  компетенцію ради директорів товариства входить вирішення питань загального керівництва діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 15.2. До виключної компетенції ради директорів товариства належать наступні питання: 1) визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства; 2) скликання річного і позачергового загальних
 9. Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
  статтями 19 і 22 цього
 10. Стаття 19. Компетенція генерального директора товариства
  компетенції загальних зборів акціонерів, ради директорів, правління. 19.26. На свій розсуд делегує встановлені цим статутом повноваження своїм заступникам, керівникам служб і підрозділів. 19.27. Генеральний директор здійснює функції голови правління товариства. 19.28. Виконує доручення загальних зборів акціонерів, ради директорів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua