Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
<Попереднє Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998.-816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Критерії творчої діяльностіТворчої зазвичай вважається розумова (розумова, духовна, інтелектуальна) діяльність, що завершується створенням творчо самостійного результату науки, літератури чи мистецтва. Така діяльність іноді називається продуктивною, на відміну від репродуктивної, що виражається у відтворенні готових думок або образів за правилами формальної логіки чи іншим відомим правілам1.
Зрозуміло, творчість - суб'єктивний критерій. Для одного науковий висновок є результатом великого творчого напруження, а для іншого - звичайним підсумком праці кваліфікованого фахівця. Тому, хоча з даного питання написано чимало статей і книг2, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності.
Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повною підставою зводиться до встановлення факту самостійного створення результату інтелектуальної діяльності. Інакше кажучи, творчої за загальним правилом визнається будь розумова діяльність, і результат цієї діяльності охороняється авторським правом, якщо не доведено, що він є наслідком прямого копіювання, "піратства", плагіату, або він взагалі за законом не може бути об'єктом авторського права. Тобто має місце своєрідна презумпція творчого характеру як самої розумової діяльності, так і кожного з її результатів.
Підтвердження подібного трактування критерію творчості можна знайти, зокрема, в постанові № 8 від 18 квітня 1986 Пленуму Верховного Суду СРСР "Про застосування судами законодавства при розгляді спорів, що виникають з авторських правовідносин" 3.
1 Див: ІонасВ. Я. Твори творчості в цивільному праві. М ., 1972. С. 9,10.
2 Див наприклад: Ясна В. Я. Критерій творчості в авторському праві і судовій практиці. М., 1967; Сергєєв А. П. Авторське право Росії. СПб., 1994. С. 39-41.
3 Див: Збірник постанов пленумів Верховних судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) у цивільних справах. М., 1995. С. 163 (далі - Збірник постанов пленумів Верховних судів).
У даній постанові Верховний Суд підкреслював, що укладачі збірок не охороняються авторським правом творів мають авторське право на ці збірники, якщо вони піддали їх самостійній обробці або систематизації. Аналогічне право має і упорядник збірки, з дотриманням прав авторів інших творів, самостійно обробив або систематизував включені до збірки твори, що є предметом чийогось авторського права. Тут ототожнення категорій "творчість" і "самостійне створення" не викликає сумнівів.
У випадку, якщо мало місце піратське копіювання, орган, який розглядає конфлікт, насамперед суд, може призначити експертизу. Фахівці у відповідній галузі творчості дадуть свій висновок про самостійне створенні твору або про недозволеному повному або частковому запозиченні чужого твору. В останньому випадку твір або його частина не буде об'єктом авторського права. Більш того, будуть вжиті всі заходи щодо захисту прав справжнього автора.
Трактування творчості як акту самостійного створення твору тим більш виправдана, що для авторського права байдужі власне наукові, літературні чи художні якості твору. Авторське право охороняє будь творчо самостійні твори незалежно від їх призначення і гідності. Історії відомі численні приклади неприйняття, різкої критики сучасниками деяких досягнень науки, літератури і мистецтва, навіть гонінь на їх авторів, з подальшим нестримним вихвалянням. Скажімо, раніше осміювали твори інших абстракціоністів пізніше визнавалися шедеврами, високо оцінювалися на аукціонах. Бувало й навпаки. Все це не має ніякого значення для визнання відповідних творів об'єктами авторського права.
З точки зору авторського права за відсутності плагіату, незаконного привласнення будь-який результат розумової діяльності визнається творчим і підпадає під авторсько-правову охорону. Необхідно лише, щоб творчо самостійний твір відповідало другим критерієм - було виражено, тобто існувало в якій об'єктивній формі.
<Попереднє Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2. Критерії творчої діяльності "
 1. 2. судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  критеріїв розгляд справи в арбітражному судочинстві проводиться суддею арбітражного суду одноосібно або арбітражним судом у колегіальному складі (ст. 17 АПК) . При колегіальному розгляді справи до складу суду повинно входити троє або інше непарна кількість суддів зі-відповідає арбітражного суду. Правило про інше непарній кількості суддів (більше трьох) в основному стосується
 2. Види позовів
  критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне право, але воно оскаржується іншою особою, наприклад позов про визнання права власності на нерухомість. Позови про визнання поділяються на два види - позитивні (позитивні) і негативні
 3. 2. судоустройственних прінціпиарбітражного процесуального права
  критеріїв розгляд справи в арбітражному судочинстві проводиться суддею арбітражного суду одноосібно або арбітражним судом у колегіальному складі. При колегіальному розгляді справи до складу суду повинно входити троє або інше непарна кількість суддів відповідного арбітражного суду. Правило про інше непарній кількості суддів (окрім трьох) в основному стосується Пре-розуму Вищого
 4. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  критерій при визначенні тотожності позовів, яке визначається збігом предмета і підстави позову. Якщо предмет і підстава позову не збігаються, а в підставі позову з'являються нові юридичні факти, то відповідно немає тотожності позовів - можна знову звертатися з позовом до арбітражного суду. Предмет і підстава позову визначають межі предмета доказування, межі судового розгляду. Право
 5. § 1. Загальні зауваження
  критеріїв встановлення кримінальної караності діянь створює необхідні передумови для більш глибокого розкриття поставленої
 6. 1. Поняття і види підприємницької діяльності
  критерієм предмета - на виробниче і комерційне; 2) за критерієм суб'єкта - на здійснюване фізичними особами та юридичними
 7. 1. Введення
  критерію патентоспроможності винаходу: 1) новизна; 2) винахідницький рівень ( "неочевидність") і 3) промислова придатність. Кожне із зазначених вимог є значущим тільки в прив'язці до певної дати. Наприклад, телебачення могло стати патентоздатним винаходом в 1890,. А у 1990 р. вже немає. Нижче ми пояснимо, що датою пріоритету винаходу, як правило, буде
 8. Б. Промислові зразки
  критеріям новизни і винахідницького рівня. І хоча практика такого вивчення не однакова в різних країнах, дані критерії є ключовими і спільними в переважній більшості систем патентування. Охорона промислових зразків у різних країнах різна. У ряді країн, у тому числі і в США, діє патентна охорона промислових зразків, за формою близько підходяща до режиму патентної
 9. 2. Ознака творчості
  критерієм результату творчості не завжди автоматично веде до отримання охорони, оскільки людиною може бути виконана така робота, яка за своїм характером потребує докладання просто значних, але не творчих зусиль. Прикладом може послужити створення такої бази даних, як міська адресна книга. Питання правової охорони такого роду результатів нетворчою діяльності будуть
 10. 3. Об'єкти авторського права
  критерієм для надання правової охорони похідних творів є вимога творчої самостійності в порівнянні з оригіналом. Як правило, це виражається в доданні твору нової форми, що відбиває оригінал. Так, при перекладі літературного твору на іншу мову відбувається творче відтворення перекладного твору в новій мовній формі. Рівень перекладу