Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ліцензуванням зовнішньоекономічних операцій


розуміється комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.
Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ліцензуванням зовнішньоекономічних операцій"
 1. 2. Індикативні ціни
  ліцензування; щодо експорту яких встановлено спеціальні режими. експорт яких здійснюється в порядку, передбаченому ст. 20 Закону про ЗЕД; в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань України. Перелік товарів, на які встановлені й періодично корегуються IЦ, відносно невеликий. До нього належать групи товарів, експорт яких складає основну статтю валютних надходжень в Україну. До таких
 2. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000; Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000; Закон України «Про лізинг» від 16.12.1997; Закон України «Про страхування» від 07.03.1996; Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003; Закон України «Про іпотечне
 3. Оперативно-господарські санкції
  ліцензування - ст. 245 ГК; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання; скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання - ст. 247 ГК; інші
 4. 3.1. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
  ліцензування експортно-імпортних операцій та види ліцензій визначаються законом. Режим квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними міжнародними договорами України та здійснюється способом обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості товарів, яка може бути ввезена (вивезена) за певний період. Порядок квотування зазначених
 5. 2. Система господарського законодавства.
  ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р.; Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10 квітня 1992 р. У систему господарського законодавства входять також локальні (статутні) нормативні акти. Зазначимо, що до них відносяться статути і засновницькі договори підприємств, господарських товариств, господарських об'єднань, положення про
 6. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  ліцензуванню або забороняється. Кабінет Міністрів України: вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України; здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах; приймає нормативні акти
 7. 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
  ліцензування та (або) квотування зовнішньоекономічних операцій; встановлення квот (контингентів); запровадження комбінованого режиму квот і контингентів; запровадження індикативних цін щодо імпорту та (або) експорту товарів; інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України. Відповідно до статті 32 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Україна як держава і
 8. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  зовнішньоекономічною діяльністю, банк може відкрити йому поточний рахунок в іноземній валюті. Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним (фізичним) особам. Для відкриття рахунку приватна особа подає: заяву на відкриття рахунку; картку зі зразком підпису; паспорт або документ, що його замінює; довідку про ідентифікаційний код платника податку. Паспорт і довідка дозволяють банку
 9. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  зовнішньоекономічними контрактами з нерезидентами за торговельними операціями виконуються на підставі подання до банку таких документів: договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або
 10. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій", "Про затвердження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності", "Про 79 ліцензування окремих видів підприємницької діяльності", "Про Міністерство економіки України", постанови КМУ: "Про затвердження Положення про Міністерство економіки України", "Про впровадження механізму по недопущенню монополізації товарних