Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМАННЯ СТАЛОСТІ КАРІОТИПУ В РЯДУ ПОКОЛІНЬ ОРГАНІЗМІВ

У організмів, що розмножуються безстатевим шляхом, нове покоління з'являється з неспеціалізованих щодо генеративної функції клітин тіла. В основі їх самовідтворення лежить мітоз, що забезпечує таким чином збереження постійної структури спадкового матеріалу в ряду поколінь не тільки клітин, але і організмів.

При статевому розмноженні процес відтворення організмів здійснюється за участю спеціалізованих статевих клітин - гамет, вступають в запліднення. При заплідненні спадковий матеріал двох батьківських гамет зливається, утворюючи генотип організму нового покоління - зиготи. Щоб нащадки отримали відповідну програму для розвитку видових та індивідуальних характеристик, вони повинні володіти кариотипом, який мало попереднє покоління. У такій ситуації підтримання сталості каріотипу в ряду поколінь організмів

Порівняння першого Мейо- тичного (редукційного) ділення з митозом

Мал. 3.70. Порівняння першого Мейо- тичного (редукційного) ділення з митозом.

Профаза - спирализация хромосом, початок формування веретена поділу; в мейозі, крім того, відбувається кон'югація гомологічних хромосом з утворенням бівалентов;

метафаза - в мітозі в екваторіальній площині веретена поділу розташовуються окремі хромосоми числом 2п, в мейозі в площині екватора вибудовується п бівалентов;

анафаза - в мітозі в результаті розщеплення центромер дочірні хромосоми (колишні сестринські хроматиди) розходяться до різних полюсів (по 2п до кожному полюсу), в мейозі руйнуються біваленти і гомологи розходяться до різних полюсів (по одному з кожної пари); формується гаплоїдний набір хромосом;

телофаза- в мітозі формуються ядра дочірніх клітин, в мейозі тіло-фаза скорочена в часі, так як не відбувається повної деспіраліза- ції хромосом і клітини відразу переходять до другого поділу.

Результати мітозу - збереження в дочірніх клітинах диплоїдного набору хромосом (2п2с); результати першого мейотичного деленія- утворення клітин з гаплоїдний набором двунитчатую хромосом (л2с) досягається попередніми зменшенням вдвічі набору хромосом в гаметах, який відновлюється до диплоїдного при їх заплідненні: п + п = 2 п.

Схема другого (екваціонного) поділу мейозу

Мал. 3.71. Схема другого (екваціонного) поділу мейозу.

I- клітина, утворена в результаті першого мейотичного поділу і несуча гаплоїдний набір двунитчатую хромосом (л2с); II - клітини, які утворюються після другого поділу мейозу і несучі гаплоїдний набір однонитчатим хромосом (Пс)

Освіта гаплоїдних гамет здійснюється в ході гаметоге- неза шляхом особливої форми клітинного деленія-мейозу. При мейозі з клітин з диплоїдні набором 2п утворюються гамети з гаплоїдний набором хромосом п (Див. Гл. 5). Такий результат досягається завдяки тому, що після однократного подвоєння ДНК клітина ділиться двічі. На відміну від мітозу в першому мей- отічному розподілі в результаті кон'югації гомологічні хромосоми об'єднуються в пари - біваленти. Подальше розбіжність гомологів до різних полюсів веретена поділу призводить до утворення клітин з гаплоїдний набором хромосом: 2п4с = п2с + п2с. На рис. 3.70 представлені особливості першого поділу мейозу в порівнянні з митозом. В ході другого мейотичного поділу сестринські хроматиди кожної хромосоми, як і в мітозі, розподіляються між дочірніми клітинами з спадковим матеріалом пс (Рис. 3.71).

Завдяки особливостям мейозу утворюються клітини, що несуть повноцінний геном, в якому кожна група зчеплення представлена в єдиному екземплярі (гаплоїдний набір хромосом).

При самооплодотворению гамети одного і того ж батька, а при перехресному заплідненні статеві клітини різних організмів взаємодіють один з одним. Сперматозоїди, проникаючи в яйцеклітину, вводять в неї свій ядерний спадковий матеріал, укладений в гаплоидном наборі хромосом. Ядра гамет зливаються і формують диплоидное ядро зиготи, в якому кожна група зчеплення представлена в подвійному екземплярі - батьківській і материнській хромосомами.

Таким чином, мейоз і подальше запліднення забезпечують збереження у нового покоління організмів диплоидного кариотипа, яка властива всім особинам даного виду.

 1. Методи генетики соматичних клітин - біологія. Частина 1
  За допомогою цих методів вивчають спадковість і мінливість соматичних клітин, що в значній мірі компенсує неможливість застосування до людини методу гибридологічного аналізу. Методи генетики соматичних клітин, засновані на розмноженні цих клітин в штучних умовах, дозволяють не тільки аналізувати
 2. Методи дослідження молочних залоз - факультетська хірургія
  Обстеження молочних залоз повинно бути комплексним. Воно включає в себе загальноклінічні методи (аналіз скарг, збір анамнезу, огляд та пальпацію молочних залоз), а також спеціальні методи, що дозволяють уточнити характер захворювання, його локалізацію і поширеність. Огляд. Огляд молочних залоз
 3. Методи діагностики хвороб пульпи зуба і періапікальних тканин, основні методи обстеження пацієнта, скарги пацієнта - стоматологія. Ендодонтія
  Рада Стоматологічної Асоціації Росії (СтАР) встановив єдині вимоги до порядку діагностики та лікування пацієнтів з хворобами пульпи зуба і періапікальних тканин, склав протокол їх ведення. Діагностика передбачає збір анамнезу, клінічний огляд, проведення основних і додаткових методів обстеження
 4. Метаболізм, основні метаболічні шляхи - біохімія людини
  метаболізм (Від грец. «Metabole» - зміна, перетворення) - сукупність біохімічних перетворень речовин, що надходять в організм, і взаємоперетворення речовин, з яких складається організм. Перетворення (обмін) речовин в процесах метаболізму здійснюються через ланцюга послідовних реакцій, які
 5. Метаболізм білків і амінокислот, роль білків і амінокислот в життєдіяльності - біохімія людини
  Одне з визначень говорить: «Життя - це спосіб існування білових тел». Тим самим підкреслюється, що білки і їх обмін незамінні для нормального функціонування організму і всіх процесів, що протікають в ньому (рис. 9.6). Роль амінокислот в організмі визначається в першу чергу тим, що вони служать
 6. Меланоцит-стимулюючий гормон (МСГ), пролактин - біохімія
  Третім гормоном гіпофіза, утворення якого разом з АКТГ і р-ЛПГ відбувається з єдиного поліпептидного попередника, є меланоцит-стимулюючий гормон (МСГ). Виділяють два типи МСГ: а і р; а-МСГ більш консервативний, незалежно від виду тварини він складається з 13 амінокислотних залишків. Нижче
 7. Механізм реакції трансамінування - біохімія частина 2.
  Піридоксальфосфат в реакції трансамініріванія виконує роль переносника аміногрупи з амінокислоти на кетокислоту. Процес включає дві стадії. На першій стадії активна альдегидная група пиридоксальфосфата (-СНО) взаємодіє з аминогруппой амінокислоти з утворенням імінну зв'язку - шіффово підстави
 8. Механізми терморегуляції - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Терморегуляція пов'язана з механізмами регуляції рівня теплопродукції (хімічна регуляція) і тепловіддачі (фізична регуляція). Баланс теплопродукції і тепловіддачі контролюється гіпоталамусом, інтегруючим сенсорні, вегетативні, емоційні і моторні компоненти адаптивного поведінки. Сприйняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua