Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. Мирова угодаВідповідно до ст. 35 Закону під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочення та (або) розстрочення, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін.
Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство, проте одностороння відмова від мирової угоди не допускається.
Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.
Надання права укладення мирової угоди тільки комітету кредиторів певним чином суперечить положенню про можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство, оскільки з початку провадження у справі до моменту створення комітету кредиторів спливає досить багато часу .
Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.
Мирова угода укладається в письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.
Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. У разі визнання мирової угоди недійсною або її розірвання вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочення та (або) розстрочення платежів або прощення (списання) боргів, відновлюються в повному розмірі в незадоволеній частині.
Мирова угода має містити положення про:
1) розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника;
2) відстрочення чи розстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини.
Крім цього, мирова угода може містити умови про:
1) виконання зобов'язань боржника третіми особами;
2) обмін вимог кредиторів на активи боржника або його корпоративні права;
3) задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. Мирова угода"
 1. 62. Зміни у позовногму спорі.
  Позивач має право протягом часу розгляду справи по суті змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову. Відповідач, має право визнати позов повністю або частково. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою (ст. 31 ЦПК України). Необхідність у зміні підстав позові/ настає, якщо у процесі розгляду справи встановлюється
 2. 100. Повноваження суду у процесі виконання судових рішень.
  Зважаючи на те, шо рішення суду, яке набрало законної сили, вимагає виконання сторонами та іншими особами, щодо яких воно ухвалене, суд не завжди г суб"гктом цих правовідносин, а останні не завжди є цивільними процесуальними. Відповідно до сг. 368 ЦНК за кожним рішенням, яке набрало законної сили або допущене до негайного виконання, за заявою особи, на користь якої воно ухвалене, видасться один
 3. 44.Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.
  1. У випадках, передбачених законом, щодо неплатоспроможного боржника застосовуються такі процедури: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута. 2. Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства. 3. З дня винесення ухвали про порушення провадження у справі
 4. § 3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
  У справі про банкрутство судові процедури регламентують порядок застосування до боржника спеціальних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для відтворення його платоспроможності або для ліквідації. Відповідно до ст. 212 ГК і ст. 4 Закону щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: 1) розпорядження майном боржника; 2) мирова угода; 3) санація (відновлення
 5. 3.3. Санація (відновлення платоспроможності) боржника
  Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Санація вводиться на строк не більше від дванадцяти місяців. На стадії санації вирішується завдання фінансового оздоровлення боржника через реалізацію заходів з відновлення платоспроможності боржника з метою погашення заборгованості перед кредиторами.
 6. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  Захист порушеного або оспорюваного права чи інтересу здійснюється у певній процесуальній формі. Звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного суб'єктивного цивільного, сімейного, трудового та ін. права називається позовом. Він є засобом початку позовного провадження і передбачає стан спору, тобто невиконання однією особою вимог іншої або оспорювання однією особою прав
 7. Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин
  Даний вид провадження передбачає вирішення непозовних спорів (відсутній спір про право), тому для нього не характерні такі категорії: сторони, позов, відмова від позову, мирова угода. Предметом судового розгляду є спір не про право, а про законність дій адміністративних органів та посадових осіб. Суду підвідомчі й розглядаються в порядку цього провадження чотири групи справ (ст. 236 ЦПК): 1)
 8. Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
  За чинним законодавством суд другої (апеляційної) інстанції правомочний по скаргах осіб, які беруть участь у справі, перевіряти законність і обґрунтованість рішень та ухвал, що не вступили в законну силу. Інститут апеляційного оскарження постанов судів першої інстанції надає можливість зацікавленим особам досягати відміни або зміни відповідних актів, якщо вони вважають це необхідним. У ході
 9. Тема 24. Виконавче провадження
  Цивільне судочинство має забезпечувати не тільки правильний і швидкий розгляд та вирішення справ, а й виконання постановлених у них рішень. Це досягається шляхом примусової реалізації цих рішень. Виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб державної виконавчої служби, спрямованих на примусове виконання рішень судів. Примусове виконання покладається на державну виконавчу
 10. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
© 2014-2022  ibib.ltd.ua