Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т . В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Податкове планування корпорацій

Питання правового регулювання оподаткування в настою-

щее час відносяться до числа найбільш актуальних в економічній

та соціального життя Російського держави. Це обумовлено

новими явищами в економіці Росії, її націленістю на перехід

до ринкових відносин.

Податки - одне з найдавніших винаходів людства. Вони

з'явилися разом з появою держави і використовувалися ним як

основне джерело коштів для утримання органів державної

влади та матеріального забезпечення виконання ними своїх функцій.

Радянська влада податкову систему практично демонтувала і

замість неї встановила так звану систему обов'язкових пла-

тежей, потім систему нормативів, що встановлюються держорганами для

кожного підприємства окремо на основі критеріїв, що носили

у великій мірі суб'єктивний характер. І лише тільки в пос-

Ледней час (з 1990 р.) наша держава повертається до опо-

виття системі, цьому потужному засобу соціального регулювання.

Податки - обов'язкові та безоплатні платежі

юридичних і фізичних осіб, встановлені органами государ-

жавної влади для зарахування до бюджету, з визначенням їх

розмірів та термінів сплати.

Залежно від територіального рівня розрізняють податки

федеральні, податки суб'єктів Російської Федерації і місцеві

податки.

До федеральних податків відносяться: податок на додану

вартість, акцизи на окремі групи і види товарів, податок на

доходи банків, податок на доходи від страхової діяльності, податок

з біржової діяльності, податок на операції з цінними паперами,

податок на прибуток з підприємств, прибутковий податок з фізичних

осіб, податки, що зараховуються в дорожні фонди, податок з успадкованого

майна.

До податків суб'єктів федерації віднесені податок на імущі-

ство підприємств, лісовий дохід, плата за воду, транспортний податок,

разові збори за торгівлю товарами.

!! 177

Найчисленніша група податків - місцеві податки і

збори: податок на майно фізичних осіб, земельний податок,

податок на продаж автомобілів, комп'ютерів, на утримання осель-

ного фонду і т.д.

Найбільш значущими для корпорацій є податок на при-

бувальщина і податок на додану вартість. Справляння податків настоль-

ко важливо, що воно регулюється тільки законами. Так, податок на

прибуток підприємств встановлено Законом РФ від 27 грудня

1991 Зараз він діє з численними змінами і

доповненнями . (* 1) Податок на додану вартість введений Законом

РФ від 6 грудня 1991 г!! 172 (* 2)

На підставі перелічених вище законодавчих актів

Державною податковою службою Російської Федерації було

підготовлено безліч відомчих нормативних актів, регла-

Ментірі їх застосування, наприклад, "Інструкція про порядок

обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і

організацій "від 6 березня 1992 р. Всі це дає підстави з сожале-

ням констатувати, що закони з оподаткування як і раніше

залишаються законами непрямої дії. Однак як би там не було,

вони обов'язкові для виконання всіма підприємствами.

Виконувати їх потрібно не бездумно, а кваліфіковано, причому

кваліфіковано не тільки з точки зору державної скарбниці,

інтересам якої аж ніяк не служать приховування податків, їх непра-

вильний розрахунок, несвоєчасність сплати та т.п. Кваліфікований-

ве виконання законів про оподаткування означає до всього про-

чому і задоволення корпорацією при цьому своїх інтересів.

Корпоративні ж інтереси в процесі оподаткування надаючи-

ються прямо протилежними інтересам державним.

Як же їх поєднати? Виявляється, це можливо, якщо ис-

пользовать принцип податкового планування.

Під податковим плануванням слід

розуміти таке формування господарської діяльності, бухгал-

терського обліку та фінансових результатів, яке за інших

рівних умов веде до найменшим розмірами виплат податків і

інших аналогічних платежів. Інакше, йдеться про оптимізацію і

мінімізації оподаткування окремих підприємств.

(** 1) Див: Закон РФ від 27.12.91 "Про податок на прибуток підприємств і

організацій" із змінами та доповненнями / / Відомості З'їзду народних

депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1992. № II. Ст. 525.

(** 2) Див: Закон РФ "Про податок на додану вартість" із змінами та

доповненнями / / Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної

Ради РФ. 1991. № 52. Ст. 1871.

!! 178

Необхідність податкового планування на підприємствах обус-

лову рядом обставин. По-перше, мінливої ??кредитної

ставкою Центрального банку РФ, а по-друге, можливість перевірити-

ками з боку податкових органів. Але найголовніше - плани-

рование податків дозволяє корпорації досягти такого положення,

коли податки можливо буде сплачувати по мінімуму.

Завдання-максимум для фінансистів, які відповідають за анатомію

корпорації, полягає в прокладці фінансового курсу таким чином,

щоб мінімізувати суму податків , але в той же час, щоб це

не виглядало як явне ухилення від їх сплати. Недозволених

способів ухилення від податків дуже багато. З метою зменшення

податкового тягаря використовуються різні засоби приховування

прибутку взагалі і розподіленої у формі дивідендів зокрема.

Широко практикують завищення дійсного розміру непроизв-

дітельних витрат виробництва, представницьких витрат,

витрат на рекламу. Завищуються оклади службовців і членів

правління, відраховуються великі суми на благодійні цілі.

Встановлюються високі відсотки по позиках. Не випадково в

практику увійшло встановлення певного співвідношення між

акціонерним капіталом і позиковим. Широкі можливості для обходу

податкового законодавства є і в невеликих корпораціях,

де замість розподілу прибутку практикують винагороду за

фактично надані (природно , що винагорода не еквівалента

лентний послугами) та уявні послуги. Зменшенню прибутку, що підлягає

щей оподаткуванню, сприяє також встановлення підвищено-

них норм амортизаційних відрахувань, що перевищують дійсними-

вий знос основного капіталу.

Якщо завдання-максимум (уникнути сплати податків) виконати

неможливо, то слід податки хоча б мінімізувати.

Цього можна домогтися, якщо фінансистам підприємства поставити

в обов'язок якісне виконання наступних операцій:

прогнозування бази оподаткування;

підготовка необхідних для її зменшення документів;

виключення всіх переплат податків;

виключення всіх недоплат податків як підстав для примі-

нения штрафних санкцій;

виняток порушення термінів сплати податків;

правильне ведення бухгалтерського обліку;

виняток приховування оборотів;

ретельний розрахунок авансових платежів до бюджету;

використання податкових пільг;

мінімізація оподатковуваної бази, наприклад, шляхом оформлений-

!! 179

ня безвідсоткових довгострокових позик замість виплат з метою

зменшення обертів, що підлягають оподаткуванню, або збільшен-

ня вартості основних виробничих фондів з метою знижено-

ня бази оподаткування по прибутку за рахунок збільшення аморти-

заційну відрахувань.

У зв'язку з цим цікавим видається досвід по мінімізації-

ції податків, використовуваний в США. Якщо раніше корпорації, щоб

зменшити податки, змушені були підтримувати дивіденди на

мінімальному рівні, "перекидаючи" більшу частину прибутку в

фонд розвитку виробництва, то тепер вони можуть перетворитися

при бажанні в S-компанії, справедливо вважаються податковим

притулком. Особливість S-компанії полягає в тому, що її члени

розглядаються як партнери, і прибутки і збитки компанії рас-

пределяет безпосередньо між ними пропорційно количес-

тву акцій, тим самим виключається подвійне оподаткування.

Законодавець (див. Акт про перегляд, затверджений у 1982 р.)

ввів тільки ряд обмежень для утворення S-компанії: її чле-

нами можуть бути тільки громадяни США (іноземці, інші кор-

пораціі виключаються); її склад не повинен перевищувати 35 членів

і рішення про перетворення в S-компанію має бути прийняте

одноголосно. (* 1)

Складання програми з оптимізації та мінімізації подат-

гообложенія - діяльність , трудомістка не стільки в плані часів-

них витрат, скільки інтелектуальних. Тому вона з повним

підставою може бути визнана інтелектуальною власністю

тієї чи іншої особистості, фінансового менеджера і відповідно

оплачуватися.

Разом з тим складання всіх планів з оподаткування

грунтується на загальних принципах, які можуть бути закріплені

в корпоративному акті, званому, припустимо, Пам'ятка фінансовому

менеджеру (фінансисту). У ньому повинні міститися основні правила

сплати податків, викладені у вигляді заповідей:

1. Податки треба платити неодмінно! Давньоримська прислів'я

говорить: "Закон суворий - але це закон".

2. Приховування доходів від податків небезпечно!

3. Правильно розраховуйте податок: не робіть ні недоплат, ні

переплат!

4. Платіть податки своєчасно!

5. Ведіть податкове планування, з його допомогою можна

значно зменшити виплати податків!

(** 1) Див: Яш Е. Складання бізнес-плану. М., 1994. С. 60 - 62.

!! 180

У корпоративному акті "Про порядок розрахунку та розподілу

прибутку", затверджуваному загальними зборами, може бути дана і схема

розрахунку податку на прибуток і його розподіл.

1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).

2. Витрати, що включаються в собівартість.

3. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) (стор. 1 -

- стор 2).

4. Доходи від позареалізаційних операцій.

5. Витрати від позареалізаційних операцій.

6. Балансовий прибуток (стор. 3 + стор 4 - стор 5).

7. Сума рентних платежів, дивідендів по акціях, відсотків

по облігаціях і інших цінних паперів, що належать товариству,

доходів від пайової участі в інших підприємствах.

8. Сума перевищення витрат на оплату праці працівників

підприємства у складі собівартості в порівнянні з нормованою

величиною.

9. Пільги з податку (якщо такі є).

10. Прибуток, що підлягає оподаткуванню (стор. 6 - стор 7 +

+ стор 8 - стор 9).

11. Ставка податку.

12. Сума податку (стор. 10 + стор 11/100).

13. Прибуток, що залишається в розпорядженні товариства (чиста

прибуток) (стор. 6 - стор 12).

!! 180

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 4. Податкове планування корпорацій"
 1.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    податкові органи? 2. Назвіть основні напрямки діяльності податкових органів. 3. Які права надані податковим органам Податковим кодексом РФ? 4. Назвіть систему федеральних органів податкової поліції. 5. За якими основними напрямками здійснюється діяльність федеральних органів податкової
 2.  Глава 14. Податкові органи та органи податкової поліції
    податкової
 3.  Планування часу
    планування вкрай зручно використовувати комп'ютер, найкраще переносний або кишеньковий, і якщо у вас до сих пір його немає, подаруйте собі цю необхідність, він швидко окупить себе. Щотижня складайте графік ваших дій, конкретизуючи його щодня, вносячи виправлення щогодини. У свій графік зазвичай має сенс включити наступні пункти: Щоденні події (відбуваються більше 3 разів за тиждень):
 4.  Планування людських ресурсів.
    планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу, середньо (5 років) і довгострокове (більше 5 років) планування більше пов'язано з визначенням потреби в персоналі: набором, розвитком і вивільненням. Головною метою при цьому є своєчасне і кваліфіковане додаток складу персоналу або «вивільнення від досягнутого». План «вивільнення від досягнутого»
 5.  5. Корпоративні правовідносини
    корпораціях (від лат. corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 6.  2 Державні і колишні державні, нині приватизовані підприємства.
    планування є традиційною. Проте їх досвід планування відноситься в основному до періоду централізованої економіки. Звідси планування на цих підприємствах мало вторинний характер, відображало планову діяльність на центральному та галузевому рівнях, і, отже, не припускало серйозного вміння аналізувати та передбачати власні цілі розвитку. Тому, як організаціям першого
 7.  88. Податкова політика сучасної держави.
    податкового регулювання, спрямованих на встановлення оптимального рівня податків в залежності від поставлених в даний момент макроекономічних завдань. На вибір варіанта рішення в області податкової політики впливає загальна економічна ситуація в державі (темпи зростання або падіння виробництва), рівень інфляції, кредитно-грошова політика, співвідношення між сферою, контрольованої державою
 8.  Тема 9. Криміналістичні версії. Планово-організаційне забезпечення криміналістичної діяльності та прогнозування.
    планування. Роль версій у плануванні. Принципи та умови планування. Види планування. Планування окремих слідчих дій. Поняття і види криміналістичного прогнозування. Наукове і практичне прогнозування. Контрольні питання: Логічна природа криміналістичної версії. Класифікація криміналістичних версій. У чому полягає роль типових версій у розслідуванні та
 9.  Глава 13. Управління корпорацією
    корпорацією
 10.  Глава 14. Застосування праці в корпорації
    корпорації
 11.  Глава 15. Договірна робота в корпорації
    корпорації