Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія (теорія) → 
« Попередня Наступна »
Крутецкий В. А. . Психологія: Підручник для учнів пед. училищ. - М.: Просвещеніе.-352 с, іл., 1980 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика віку

Особливості фізичного розвитку. Молодшим шкільним віком вважається вік дітей приблизно від 7 до 10-11 років, що відповідає рокам навчання в початкових класах загальноосвітньої школи.

Це вік відносно спокійного, і рівномірного фізичного розвитку. Збільшення росту і ваги, м'язової сили і витривалості, життєвої ємності легень йде досить рівномірно і пропорційно. Серцеві м'язи добре забезпечуються кров'ю, тому серце досить витривало, головний мозок теж отримує достатнє кровопостачання, що є необхідною умовою його працездатності. У крові помітно збільшується кількість білих кров'яних тілець, що підвищують опірність організму захворюванням: вік від 8 до 10 років відрізняється найнижчим відсотком захворюваності за весь час від народження до настання дорослості.

Кістки людини молодшого школяра знаходиться в стадії формування - окостеніння хребта, грудної клітки, таза, кінцівок ще не завершено, в кістковій системі багато хрящової тканини. Все це необхідно брати до уваги і постійно піклуватися про правильну позі, поставі, ході учнів. Процес окостеніння кисті і пальців у молодшому шкільному віці також ще не закінчується повністю, тому дрібні й точні рухи пальців і кисті руки скрутні і стомлюючі, особливо для першокласників.

Відбувається функціональне вдосконалення мозку - розвивається аналітико-синтетична функція кори; помітно розвивається друга сигнальна система, але при цьому перша сигнальна система в молодшому шкільному віці ще зберігає своє відносне переважання. Поступово змінюється співвідношення процесів збудження і гальмування: процес гальмування стає усе більш сильним, хоча як і раніше переважає процес порушення, і молодші школярі у високому ступені збудливі й імпульсивні. Вони відчувають велику потребу п рухах, яку необхідно по можливості задовольняти, дозволяти побігати і попустувати на перервах, на прогулянці після уроків.

У підсумку можна зробити висновок про те, що рівень фізичного розвитку молодшого школяра цілком допускає щоденні систематичні навчальні заняття в школі і вдома і не викликає перевтоми, перенапруги.

Психологічна перебудова, пов'язана зі вступом до школи. Вступ до школи вносить найважливіші зміни в життя дитини. Різко змінюється весь уклад його життя, його соціальний стан, становище в колективі, родині. Основний, провідною діяльністю першокласника відтепер стає навчання, найважливішим обов'язком - обов'язок вчитися, здобувати знання. Вчення - це серйозна праця, що вимагає відомої організованості, дисципліни, вольових зусиль з боку дитини.

Все частіше і більше доводиться робити те, що треба, а не те, що хочеться. Школяр включається в новий для нього колектив, в якому він буде жити, вчитися, розвиватися цілих 10 років. А колектив передбачає вміння рахуватися з його інтересами, вміння підпорядковувати особисті бажання загальним прагненням, взаємну вимогливість, взаємодопомога, колективну відповідальність, високий рівень організованості і дисципліни. Засвоєння моральних норм і правил поведінки вимагають і вчитель, і вся організація шкільного життя, і діяльність школяра в колективі.

Засвоєння знань у початковій школі вимагає від молодшого школяра порівняно високого рівня розвитку спостережливості, довільного запам'ятовування, організованого уваги, вміння аналізувати, узагальнювати, міркувати. І з перших же днів навчання виникає основне протиріччя як рушійна сила розвитку в молодшому шкільному віці - протиріччя між постійно зростаючими вимогами, які пред'являють навчальна робота, вчитель, колектив до особистості дитини, до його уваги, пам'яті, мислення, і рівнем психічного розвитку дитини, рівнем розвитку його пізнавальних процесів, якостей особистості. Вимоги ці наростають і ускладнюються з кожним днем, і наявний рівень психічного розвитку безперервно «підтягується» до рівня вимог.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика віку "
 1. 1.3. Демографічні характеристики і ринок праці (табл. 3-4)
  За інших рівних умов масштаби освітньої системи, витрати на систему освіти в цілому та в розрахунку на одного учня, а тим самим і навантаження на економіку країни залежать від демографічної структури населення. Чим вище частка населення в «навчальних» віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою,
 2. Пол і вік .
  Значення параметрів статі і віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва)> 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 3. Глава I Загальна характеристика філософії Канта. Основні твори
  Глава I Загальна характеристика філософії Канта. Основні
 4. IX. 1. Лісовий фонд планети і Росії. Параметри і критерії лісокористування
  Загальна площа лісових земель дещо більше 4 млрд. га (табл.29). У складі загальної лісової виділяють площа, покриту лісом. Остання не включає ділянки під полянами, дорогами, сіножатями, просіками в межах лісової території. Вона оцінюється приблизно в 3 млрд. га. У розрахунку на 1 людину загальна лісова площа становить близько 0,8 га. 242 Ч Таблиця 29 Ліси й сільськогосподарські землі
 5. 29. Правосуб'єктність. Правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.
  Суб'єкти правовідносин - це окремі індивіди організації, які відповідно до норм права є носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Суб'єктами правовідносин можуть виступати: 1) Фізичні особи: (індивідуальні суб'єкти):-громадяни України;-іноземці;-особи без громадянства. 2) Юридичні особи - це організації які володіють відокремленим майном, може
 6. Параметри популяцій
  Популяція - склалася, стійка сукупність особин одного виду, що характеризується певними внутрішніми зв'язками і близьким рівнем пристосування до зовнішніх, відносно однорідним умов місцеперебування. Вона є елементарною структурою виду, у формі якої вид існує в природі. Саме популяція виступає як носій виду, одиниця чи щабель його еволюції.
 7. Киданів Р.В.. Організовані форми економічної злочинності. (Робота виконана за програмою малих грантів). Владівосток2002., 2002
  Предметом розгляду даної роботи є феномен сучасної організованої економічної злочинності. Дається загальна характеристика основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної
 8. Тема 12Ціні та ціноутворення в сфере господарювання
  Поняття та характеристика Ціни . Поняття та характеристика тарифом. Класифікація ЦІН и тарифів. Характеристика вільніх ЦІН. Порядок установлення вільніх ЦІН. Характеристика фіксованіх и регульованості ЦІН і порядок їх установлення. Правові засади встановлення та Використання комунальних ЦІН. Контроль за додержанням ДЕРЖАВНОЇ дісціпліні
 9. 3.2. Організація шкільного навчання (табл. 18-19)
  Одним з важливих показників організації шкільної освіти є середня чисельність учнів у класі. На рівні первинної освіти (початкова школа) медіанний розмір класу в країнах III групи дорівнює 28 чол., В країнах II і I груп - 20-21 чол., При цьому середні розміри класу в державних і недержавних школах розрізняються незначно. У Росії в початковій школі середній
 10. 2. Демографічні показники
  За інших рівних умов, масштаби освітньої системи, а також витрати на систему освіти в цілому та в розрахунку на одного учня залежать від демографічної структури населення. Чим вище частка населення в «навчальних» віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою, і тим менше доводиться коштів на
 11. Якої тривалості надається відпустка особам віком до 18 років?
  / \ Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю, 3,1 календарний
 12. Контрольні питання
  1. Яка сутність права? 2. У чому відмінність основних концепцій соціальної сутності та призначення права? 3. Що таке суб'єктивне право? 4. Що таке соціальне регулювання? Які види соціального регулювання існують в сучасному суспільстві? 5. Які основні характеристики соціальної норми? Які види соціальних норм існують у суспільстві? 6. У чому
 13. ЗАГАЛЬНА Ч А С Т Ь
  ЗАГАЛЬНА Ч А С Т
 14. I. Загальна частина
  I. Загальна
 15. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  ЗАГАЛЬНА
 16. Частина 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
  Частина 1. ЗАГАЛЬНА
© 2014-2022  ibib.ltd.ua