Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

11. Обмеження дієздатності громадянОбмеження дієздатності можливе лише у випадках і в порядку, встановлених законом (п. 1 ст. 22 ЦК). Воно полягає в тому, що громадянин позбавляється здатності своїми діями набувати такі цивільні права і створювати такі цивільні обов'язки, які він в силу закону вже міг набувати і створювати. Йдеться, отже, про зменшення обсягу що була у особи дієздатності. Обмеженим у дієздатності може бути як особа, яка має неповну (часткову) дієздатність, так і особа, яка має повну дієздатність.
Обмеження неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх за раніше діючим законодавством допускалося за рішенням органів опіки та піклування. ГК посилив в цій галузі охорону інтересів неповнолітніх. Згідно п. 4 ст. 26 ГК обмеження дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років допускається тільки за рішенням суду. Обмеження дієздатності може виразитися в обмеженні або навіть у позбавленні неповнолітнього права самостійно розпоряджатися заробітком, стипендією або іншими доходами. Після винесення судом такого рішення неповнолітній буде мати можливість розпоряджатися заробітком, стипендією та іншими доходами (повною мірою або частково) лише за згодою батьків, усиновителів, піклувальника.
Цивільний кодекс визначає коло осіб, які можуть звернутися до суду з клопотанням про обмеження або позбавлення неповнолітнього права самостійно розпоряджатися заробітком, стипендією або іншими доходами: до їх числа віднесені батьки, усиновителі або піклувальники, а також орган опіки та піклування. Ні громадські організації, ні будь-які зацікавлені особи (як передбачалося ЦК РРФСР 1964 р.) виступати з таким клопотанням не має права.
Рішення про обмеження дієздатності неповнолітнього віком від 14 до 18 років може бути прийнято судом "за наявності достатніх підстав". Такими підставами слід визнати витрачання грошей на цілі, що суперечать закону і нормам моралі (купівля спиртних напоїв, наркотиків, азартні ігри і т. п.), або нерозумне їх витрачання, без урахування потреб у харчуванні, одязі і т. д.
Залежно від конкретних обставин суд може або обмежити неповнолітнього у праві вільно розпоряджатися заробітком, стипендією або іншими доходами, або зовсім позбавити її цього права. Вибір рішення залежить від того, наскільки міцні погані схильності неповнолітнього і серйозні його помилки в розпорядженні заробітком, стипендією, іншими доходами. На підставі рішення суду заробіток, стипендія, інші доходи неповнолітнього повністю або частково мають видаватися не йому, а його законним представникам - батькам, усиновителям, піклувальнику.
У ЦК прямо не передбачена можливість обмеження дієздатності неповнолітнього на певний термін. Представляється, що встановити такий термін має право суд у своєму рішенні. У цьому випадку після закінчення встановленого судом терміну часткова дієздатність неповнолітнього повинна вважатися відновленої в тому обсязі, яку він мав до її обмеження. Якщо термін, на який обмежується дієздатність неповнолітнього, не було зазначено, то обмеження діє до досягнення неповнолітнім 18 років або до скасування обмеження судом за клопотанням тих осіб, які клопотали про обмеження.
Обмеження дієздатності неповнолітнього неможливо, якщо він придбав повну дієздатність у зв'язку з вступом у шлюб до досягнення 18 років або в порядку емансипації. Отже, стосовно неповнолітнім віком від 14 до 18 років мається на увазі обмеження їх часткової дієздатності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. Обмеження дієздатності громадян "
 1. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  обмеження правосуб'єктності пов'язані або із захворюванням громадянина, в результаті якого він втрачає можливість адекватно оцінювати власні дії, або як санкції за вчинене правопорушення. Наприклад, за скоєний злочин громадянин позбавляється права на певний термін займатися підприємницькою діяльністю, таке кримінальне покарання обмежує один з
 2. § 3. Опіка та піклування
  обмежено дієздатних громадян (ст. 26, 28-30 ЦК, ст. 48 ЦПК, 145-146 СК). Цілями опіки та піклування, таким чином, є: захист прав та інтересів недієздатних або неповністю дієздатних громадян, їх представництво в усіх установах та організаціях, в тому числі в судах, без спеціального повноваження (ст. 31 ЦК), а щодо дітей, яким опіка (піклування) обрані в якості
 3. 4. Невідчужуваність дієздатності та неможливість її обмеження
  обмеження з волі громадянина Що стосується можливості примусового обмеження дієздатності, то згідно з п. 1 ст. 22 ГК ніхто не може бути обмежений у дієздатності інакше, як у випадках і в порядку, встановлених законом. Прикладом може служити норма ст. 30 ЦК, яка передбачає обмеження дієздатності громадян, що зловживають спиртними напоями або наркотичними
 4. 5. Різновиди дієздатності
  обмеження дієздатності громадян за визначеними законом підстав. Повна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати будь допускаються законом майнові та особисті немайнові права, брати на себе і виконувати будь-які обов'язки, тобто реалізувати належну йому правоздатність у повному обсязі. Така дієздатність виникає з віком,
 5. 12. Обмеження повної дієздатності громадян
  обмеження (за наявності певних умов) дієздатності громадян, що зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами (ст. 30 ЦК). Ця норма стосується лише громадянам, що володіє повною дієздатністю, оскільки громадяни у віці від 14 до 18 років за наявності достатніх підстав обмежуються у дієздатності в порядку, розглянутому вище. Разом з тим слід визнати,
 6. 1. Заходи превентивного (попереджувального) характеру
  обмеження дієздатності громадян або їх права займатися підприємницькою або іншою діяльністю тягне недійсність акта державного чи іншого органу, що встановлює відповідне обмеження. За загальним правилом недійсними можуть бути визнані акти державних органів і органів місцевого самоврядування, що мають ненормативний характер. Нормативні акти даних органів
 7. Види адміністративної дієздатності:
  обмежена, з 16 років На адміністративну дієздатність впливає наявність у громадян певних захворювань - душевна хвороба, слабоумство. В силу зазначений-них обставин громадяни можуть бути визнані частково або повно-стю недієздатними. Ст. 20 Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності знаходь-лось в стані
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  обмежені можливості революції («масам був потрібен разючий шок інобуття»). Вимоги невідкладного вирішення не лише політичних, а й соціальних проблем стали випробуванням для всіх партій, що претендували на керівництво масами. А кадети та помірні соціалісти за різними теоретичним і практичним причин пішли шляхом підтримки не народу, а Тимчасового уряду, який прагнув
 9. Поняття судового представництва
  обмежені у дієздатності в судовому порядку в результаті того, що вони внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами, ставлять свою сім'ю у важке матеріальне становище. Особливою різновидом представництва, на мій погляд, є представництво інтересів організації її органом. Тут очевидна поєднання обов'язкового (законного) і добровільного
 10. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
  обмежено дієздатними набрав законної сили рішенням суду; особи, які заміщають державні посади, передбачені Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації» та іншими федеральними законами, а також особи, які заміщають виборні посади в органах місцевого самоврядування; 5) прокурори, військовослужбовці, слідчі, адвока-ти, нотаріуси, особи,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua