Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

5. Різновиди дієздатностіНа відміну від правоздатності, яка рівною мірою визнається за всіма громадянами, дієздатність громадян не може бути однаковою. Для того щоб набувати прав і здійснювати їх власними діями, приймати на себе і виконувати обов'язки, треба розумно міркувати, розуміти зміст норм права, усвідомлювати наслідки своїх дій, мати життєвий досвід. Ці якості істотно різняться залежно від віку громадян, їх психічного здоров'я.
Враховуючи зазначені фактори, закон розрізняє кілька різновидів дієздатності:
1) повна дієздатність;
2) дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років,
3) дієздатність неповнолітніх у віці від 6 до 14 років.
Передбачається також визнання громадянина недієздатним і обмеження дієздатності громадян за визначеними законом підстав.
Повна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати будь допускаються законом майнові та особисті немайнові права, брати на себе і виконувати будь-які обов'язки, тобто реалізувати належну йому правоздатність у повному обсязі.
Така дієздатність виникає з віком, причому межу цього віку визначає закон. Згідно п. 1 ст. 21 ГК цивільна дієздатність виникає у повному обсязі з настанням повноліття, тобто після досягнення 18-річного віку Закон знає такі вилучення із зазначеного правила.
По-перше, особа, яка вступила в порядку виключення в шлюб до досягнення 18 років, набуває дієздатності в повному обсязі з часу вступу в шлюб (п 2 ст. 21 ЦК) Ця норма спрямована на забезпечення рівноправності подружжя і сприяє охороні батьківських прав та інших прав осіб, що вступають у шлюб до досягнення 18 років1.
По-друге, неповнолітній, який досяг 16 років, згідно зі ст. 27 ЦК може бути оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, у тому числі за контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальників займається підприємницькою діяльністю і зареєстрований як підприємець.
Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним, іменоване емансипацією, проводиться за рішенням органу опіки та піклування за згодою обох батьків, усиновителів або піклувальника, а за відсутності такої згоди - за рішенням суду.
Емансипація істотно змінює правовий статус неповнолітнього: внаслідок емансипації він, як і всі повністю дієздатні громадяни, на свій розсуд набуває і здійснює належні йому права, розпоряджається доходами, отриманими в результаті трудової і підприємницької діяльності, здійснює всі необхідні юридичні дії і сам відповідає у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань і за заподіяння шкоди. В умовах ринкової економіки інститут емансипації сприяє набуттю неповнолітніми громадянами економічної самостійності, розвитку їх здібностей і навичок участі у трудовій та підприємницької діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Різновиди дієздатності "
 1. Поняття судового представництва
  різновидом представництва, на мій погляд, є представництво інтересів організації її органом. Тут очевидна поєднання обов'язкового (законного) і добровільного представництва. Так, керівник юридичної особи, в силу свого посадового становища, зобов'язаний представляти інтереси відповідної юридичної особи (ст. 53 ГК РФ), але керівник діє на підставі
 2. 62. Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
  Різновид); маргінальне. Активне правомірна поведінка - це вид правомірної поведінки, що складається в цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб з реалізації своїх прав, обов'язків, компетенції в рамках правових норм і пов'язаний з додатковими витратами часу, енергії, а іноді й матеріальних засобів. Звичайне (звичне) правомірна поведінка - вид законослухняного
 3. § 5. Необережна форма вини та її види
  різновидів неуважності, необачності, а іноді й байдужості, неповаги до інтересів особистості і суспільства в цілому. По-друге, в умовах науково-технічного прогресу помітно збільшується число необережних злочинів практично у всіх сферах діяльності людини. Особи, зобов'язані за родом своєї служби (роботи) дотримуватися певних вимог, через безтурботність, легковажності,
 4. § 2. Континентальна система
  різновиди таких прав. Це право фіксує зв'язок особи з річчю в відволікання від відносин цієї особи з іншими особами. І хоча акцент у правовому регулюванні робиться все-таки на окремі речові права, існують і загальні для всіх них норми. Речові права поділяються на права на свої речі (до числа яких належить право власності) і права на чужі речі-сервітути, емфігевзіс, права
 5. § 3. Англо-американська система
  різновиди юридичних осіб-товариства (partnerships) і компанії (у Великобританії) або корпорації (в США; публічні корпорації у Великобританії). Товариства мають кілька різновидів, які різняться в залежності від характеру відповідальності товаришів за боргами товариства. Повні товариства не визнаються юридичними особами. Інший вид товариств-командитні (limited
 6. § 1. Поняття юридичної особи
  різновид, як акціонерне товариство, є оптимальною формою довготривалої централізації капіталів, без чого немислима великомасштабна підприємницька діяльність . 3) Обмеження підприємницького ризику. Конструкція юридичної особи дозволяє обмежити майновий ризик учасника сумою внеску в капітал конкретного підприємства. 4) Управління капіталом. Інститут юридичної
 7. § 1. Здійснення цивільних прав, виконання обов'язків
  різновидом цивільних деліктів і тягне конкретні заходи охоронного впливу. Умисне порушення таких меж може бути припинено відмовою у захисті права (п. 2 ст. 10 ГК РФ), відмовою у визнанні права (ст. 222 ГК РФ), а також спричинити позбавлення права (ст. 293 ГК РФ). Здійснення охоронного права також має свої межі. Обирається для захисту права спосіб повинен бути
 8. § 3. Опіка та піклування
  дієздатності громадян. Крім того, опіка та піклування є формою виховання дітей, що залишилися без батьківського піклування. Відповідно розмежовується і правове регулювання відносин з опіки та піклування за новим цивільному і сімейному законодавству: права і обов'язки опікунів та піклувальників, встановлені з метою виховання неповнолітніх дітей, переданих під опіку
 9. Основні і додаткові майнові наслідки недійсності угод .
  Різновидам угод з пороками волі: угодами, здійсненим під впливом помилки, операціях дієздатного громадянина, який у момент їх вчинення не міг віддавати звіт у своїх діях або керувати ними, а також до угодами, здійсненим з перевищенням повноважень. Одностороння реституція можлива тільки у випадках, прямо вказаних у законі, і полягає в тому, що лише одна зі сторін
 10. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
  різновиди) і складу. Вид правопорушення залежить від того, які права та інтереси їм зачіпаються. У зв'язку з цим виділяються наступні узагальнюючі види цивільних правопорушень: 1) зловживання правом; 2) здійснення права з порушенням його меж; 3) вчинення правочинів, що не відповідають вимогам закону; 4) невиконання договірних зобов'язань; 5) неналежне виконання договірних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua