Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

6. Підприємницька діяльність громадянГромадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуального підприємця. Підприємницької визнається самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом
1В разі розірвання шлюбу між подружжям, якщо один (або обидва) вступили в шлюб до досягнення повноліття, повна дієздатність за ними зберігається Але якщо шлюб визнаний недійсним, то питання про збереження повної дієздатності вирішується судом (абз 3 п 2 ст 21 ЦК)
порядку (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК). Підприємницька діяльність без утворення юридичної особи припускає участь громадянина в різних договірних відносинах, вчинення ним юридичних дій, пов'язаних з виконанням договірних та інших зобов'язань, з пред'явленням претензій та позовів і т. д. Всі юридичні дії громадянин-підприємець здійснює від свого імені на свій ризик . У випадках, коли у підприємницькій діяльності беруть участь особи, які володіють частковою дієздатністю, такі особи скоюють юридичні дії за згодою законних представників - батьків, усиновителів, піклувальника (див. абз.1 п. 1 ст. 27 ЦК).
При здійсненні підприємницької діяльності в сільському господарстві підприємцем визнається голова селянського (фермерського) господарства. Таке господарство може складатися з однієї особи. Якщо в діяльності господарства беруть участь працездатні члени його сім'ї, інші родичі та інші особи, то вони підприємцями не є. В якості підприємця виступає тільки голова селянського (фермерського) господарства.
Необхідною умовою участі громадянина у підприємницькій діяльності є державна реєстрація його в якості індивідуального підприємця або в якості глави селянського (фермерського) господарства. Порядок реєстрації визначається законом про реєстрацію юридичних осіб. Якщо громадянин здійснює підприємницьку діяльність без державної реєстрації, то до угод, які він здійснює, суд може застосувати положення, встановлені для підприємців. Зокрема, до нього застосовуються правила про відповідальність підприємця без провини за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань (п. 3 ст. 401 ЦК), про недопущення обмеження відповідальності перед споживачем (п. 2 ст. 400 ЦК) та інші норми, що регламентують підприємницьку діяльність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Підприємницька діяльність громадян "
 1. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  підприємницькою діяльністю, таке кримінальне покарання обмежує один з елементів правоздатності громадянина. Правосуб'єктність тісно пов'язана з ознаками, індивідуалізують конкретного суб'єкта права. Індивідуалізація суб'єктів може здійснюватися різними ознаками, тісно пов'язаними з тим, чи йде мова про громадян, юридичних осіб або інших суб'єктах. Так, держава буде
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  підприємницької діяльності спору, що випливає з цивільних правовідносин (економічні суперечки) або з адміністративних правовідносин. Про місце і роль арбітражного процесуального права в системі права, а також про необхідність існування арбітражної процесуальної форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький
 3. Стадії арбітражного процесу
  підприємницької та іншої економічної діяльності в результаті порушення або неправильного застосування арбітражним судом, який прийняв оспорюваний судовий акт, норм матеріального права чи норм процесуального права. Заява чи подання про перегляд у порядку нагляду судового акта може бути подано у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації в строк, що не перевищує трьох місяців з дня
 4. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесених до відання арбітражних судів, тільки арбітражний суд має право здійснювати правосуддя (ст. 1 АПК). Сутність даного принципу полягає в наступному. Правосуддя як особливий процесуальний порядок розгляду справ судом забезпечено численними специфічними процесуальними гарантіями прав беруть участь у справі. Одночасно вони
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  підприємницької та іншої економічної діяльності. Завдання це реалізується в про-процесі здійснення арбітражними судами правосуддя шляхом вирішення економічних суперечок та інших віднесених до їх компетенції справ. Здавалося б, законодавець тим самим чітко визначив межі юрисдикції арбітражних судів. Однак складність у тому, що ні поняття економічної діяльності, ні поняття економічного
 6. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  підприємницької та іншої економічної діяльності. Арбітражні суди, згідно зі ст. 27 АПК, дозволяють економічні суперечки і розглядають інші справи За участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без освітньої-ня юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку
 7. 4 . ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо відповідно до федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражних судів; справи про визнання недійсними (повністю або частково) ненормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації і Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, які не
 8. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  підприємницької та іншої економічної діяльності, тому в рамках своєї компетенції він наділений відповідними повноваженнями діяти в певній ситуації способом, передбаченим процесуальним законом або іншим нормативним правовим актом; захист публічних інтересів є метою участі в процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, для чого вони
 9. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  підприємницької та іншої економічної діяльності. Заява про оскарження зазначених вище нормативних правових актів має розглядатися арбітражними судами в порядку, передбаченому гл. 23 АПК РФ. Дане положення кореспондує ч. 2 ст. 192 АПК РФ, відповідно до якої прокурор, оскаржуючи нормативний правовий акт, має право звернутися до арбітражного суду з заявою про визнання
 10. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  підприємницької чи іншої економічної діяльності. Відповідно до ч.2 ст. 198 АПК РФ, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи вправі звернутися до арбітражного суду з заявою про визнання недійсними ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб, при
© 2014-2020  ibib.ltd.ua