Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

42. Основ-ні етапи законодавчого процес-са


1. Виявлення потреби в ухваленні закону і здійснення законодав-котельної ініціативи.
Здійснення законодавчої ініціативи у парламентарнихкраїнах практично цілком зосереджено в руках уряду По суб'єкту законодавець-ної ініціативи законопро-ти
підрозділяються на урядові та депутатскіе.По змістом законопроекти поділяються на такі основні види: публічні, фінансові, част-ні, імміграційні справи і т. д.).
2.Обговорення законопроекту на пленарних засіданнях. Незважаючи на значний-ність процедури, ця стадія законодавчого процесу надає далеко не вирішальний вплив на долю законопроекту. У всіх зарубіжних країнах застосовуються різного роду правила та прийоми, різко обмежують парламентську свободу слова. Значення парламентських дебатів в сучасну епоху придбало особливий характер, так як у багатьох країнах вони транслюються по телебаченням нию.
3. Розгляд законопроекту в парламентських комітетах. У зарубіжних країнах це найважливіша стадія законодавчого процесу. Перенесення центру ваги в законодавчій діяльності з пленарних засідань в комітети
пояснюється насамперед зміною характеру деятельностіпарла-ментів. Нерідко парламентські комітети вирішують долі законодавства.
4. Прийняття законопроекту палатою, в яку він билвнесен, є заключною стадією перед передачею його в Ц іншу палату Ця стадія - третє читання - складається з поста-1тейного голосування і прийняття законопроекту в целом.Законопроект, схвалений тієї палатою, в яку він був внесений, направляється разом із супровідними документами в іншу палату.
5. Прохояеденіе законопроекту в іншій палаті є стадією, яка, природно, властива тільки бікамерального парламентам.
У другій палаті законопро-ект проходить ті ж самі стадії, що і в тій палаті, в яку він був внесений. Вироблення і прийняття узгодженого тексту законопроекту здійснюються двома основними методами. А.Метод човника полягає в тому, що спірний законопроект пересилається з однієї палати в іншу до тих пір, поки одна з них не злагоди-сится з пропозиціями іншої або поки законопроект не буде відкинутий окончатель-но.В.Метод погоджувальних комітетів полягає в тому , що процедура примирення здійснюється не самими палатами, а за їх дорученням особливими органами, які наділяються для цього відповідними повноваженнями. США.
6.Санкціонірованіе і промульгация законопроектів, схвалених парламентами, являє собою заключну стадію законодавчого процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Основ-ні етапи законодавчого процес-са "
 1. Види і стадії адміністративного права
  підставою для перегляду постанов по де-лам про адміністративні правопорушення є: 1) скарга потерпілого 2) протест прокурора 3) розсуд вищого органу 4) розсуд органу, який виніс постанову ст. 262 2. перевірка законності постанови і винесення рішення. Орган чи посадова особа при розгляді скарги або про-тесту на постанову по справі про адміністративне
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
  основному з точки зору класової боротьби селян і холопів . Грунтовну аргументацію на підтвердження того, що не можна вважати селянською війною повстання К. Булавіна, висунув Н.І. Павленко. На його погляд, це було насамперед козацьке виступ, переважно на території Дона, головною метою якого було відновлення станових привілеїв козаків. Поряд з уточненням типології
 3. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  основними рушійними силами, що дали і назва цих етапів. Щоб переконатися в обмеженості такого трактування визвольного руху, потрібно визначити, що таке визвольний рух, які її завдання і цілі, і з'ясувати, хто ж боровся за їх здійснення. В. О. Ключевський говорив, що зміст внутрішньої політики Росії з початку XIX в. склали два основних прагнення: «це рівняння
 4. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  основа, збита Редакційними комісіями, залишилася, але після обговорення проекту в Головному комітеті по селянському справі, а потім - в Державній Раді, під натиском реакціонерів надільної селянський фонд був урізаний на 20%, селянські повинності підвищені, вартість викупу збільшилася. Об'єктивний погляд на епоху великих реформ, у тому числі - на селянську реформу, показує не 2. Революція 1905-1907 рр..
 5. Основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917 рр..) Три революції цілком підходять до наведеного визначенням. І вони давно визнані у всьому світі справжніми революціями, а не бунтами або змовами. Революції
  5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
 6. Основному це була війна трудящих класів Росії, які повірили більшовикам і Радянської влади у справедливість їхніх ідеалів, проти повалених в 1917 році експлуататорів і їх прихильників. Громадянська війна проходила при активному втручанні іноземних держав, приймала різні форми: збройне повстання, заколоти, розрізнені зіткнення, великі військові операції за участю регулярних
  § 1. Поняття стадій умисного злочину
 7. основі чинної Конституції. Вони здатні спровокувати масові заворушення, спроби вчинити державний переворот. У деяких випадках суспільну небезпеку представляє саме виявлення умислу, наприклад, намір вбити, заподіяти тяжкі тілесні ушкодження, знищити майно, розголосити відомості інтимного характеру і т. д. Законодавець визнав за необхідне для цих випадків
  Роль, значення учета в КОМЕРЦІЙНИХ банках та основа его організації.
 8. Основу; Взаємозв'язок Даних синтетичного и аналітічного учета; хронологічне та систематичне відображення всех операцій банку в регістрах бухгалтерського учета на підставі первинних документів; Накопичення и сістематізацію Даних учета в розрізі Показників, необхідніх для управління банком, а такоже складання звітності. Банк самостійно візначає свою облікову політику, розробляє систему и форми
  Поняття екологічного права України
 9. основу его правотворчої ДІЯЛЬНОСТІ та визначавши Загальні підході, структуру, порядок (черговість) розроблення и Прийняття Законів, зростає потреба, з одного боку, в створенні Закону про правотворчу діяльність, а з Іншого, - вімагає розроблення теоретичності засідок розвітку окрем Галузії права. Сейчас така доктрина Створена Тільки Щодо розвітку екологічного права України, якові вісунув
  Екологічне законодавство України: сучасний етап
 10. основних ЗАСОБІВ виробництва Не було використан для їх заміні на більш Сучасні, Менш ресурсомісткі. У умів відсутності достатніх державних коштів для Здійснення природоохоронних проектів зусилля дер-жавних органів, дере за все Міністерства ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середо-вища и ядерної безпеки, що не були спрямовані на Формування нормативної та організа-ційної бази охорони довкілля, яка
  основних засобів виробництва не було використано для їх заміни на більш сучасні, менш ресурсомісткі. В умовах відсутності достатніх державних коштів для здійснення природоохоронних проектів зусилля дер-жавних органів, перш за все Міністерства охорони навколишнього природного середо-вища і ядерної безпеки, не були спрямовані на формування нормативної та організа-ційної бази охорони довкілля, яка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua