Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2. Оскарження рішень третейських судів. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для скасування рішення третейського суду, визначення арбітражного суду по даній категорії справ


Оспорювання в арбітражному суді рішень третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів, прийнятих на території Російської Федерації (третейські суди) по спорах, що виникають з цивільних правовідносин при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності, може бути здійснено особами, що у третейському розгляді, шляхом подачі заяви до арбітражного суду про скасування рішення третейського суду.
Заява про скасування рішення третейського суду подається до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, на території якої прийнято рішення третейського суду, в строк, що не перевищує трьох місяців з дня отримання оспорюваного рішення стороною, яка звернулася із заявою, якщо інше не встановлено міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.
Заява про скасування рішення третейського суду оплачується державним митом у розмірі, передбаченому федеральним законом для оплати заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
У передбачених міжнародним договором Російської Федерації випадках може бути оскаржене іноземне арбітражне рішення, при прийнятті якого застосовані норми законодавства Російської Федерації, шляхом подачі заяви про скасування такого рішення до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації за місцем знаходження або місцем проживання боржника або, якщо місце знаходження або місце житель-ства боржника невідомо, за місцем знаходження майна боржника - сторони третейського розгляду.
Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, який оскаржить рішення, або його представником.
У заяві про скасування рішення третейського суду повинні бути зазначені:
найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, місце його знаходження;
найменування сторін третейського розгляду, їх місце знаходження або місце проживання;
дата і місце прийняття рішення третейського суду, його номер ;
дата отримання оспорюваного рішення третейського суду стороною, яка звернулася із заявою про скасування зазначеного ре-ня;
вимога заявника про скасування рішення третейського суду, підстави, за якими воно заперечується.
У заяві можуть бути зазначені номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші відомості.
До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
належним чином засвідченого рішення третейського суду або його належним чином завірена копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду може бути завірена головою третейського суду; копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально посвідчена;
справжнє угоду про третейський розгляд або його належним чином завірена копія;
документи, що подаються в обгрунтування вимоги про скасування рішення третейського суду;
документ, що підтверджує сплату державного мита у порядку і в розмірі, що встановлені федеральним законом;
повідомлення про вручення чи іншої підтверджує направлення копії заяви про скасування рішення третейського суду іншій стороні третейського розгляду документ;
довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження особи на підписання заяви.
Заява про скасування рішення третейського суду, подана з порушенням вимог, передбачених АПК РФ, залишається без руху або повертається особі, його подала.
Заява про скасування рішення третейського суду розглядається суддею одноособово у строк, що не перевищує місяця з дня її надходження до арбітражного суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та винесення ухвали.
При підготовці справи до судового розгляду за клопотанням обох сторін третейського розгляду суддя може витребувати з третейського суду матеріали справи, рішення по якому оскаржується в арбітражному суді, за правилами, які передбачені АПК РФ для витребування доказів.
Сторони третейського розгляду сповіщаються арбітражним судом про час і місце судового засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи.
При розгляді справи арбітражний суд у судовому засіданні встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду, передбачених АПК РФ, шляхом дослідження поданих до суду доказів в обгрунтування заявлених вимог і заперечень.
Рішення третейського суду може бути скасовано у випадках, якщо сторона, яка звернулася до арбітражного суду з заявою про скасування рішення третейського суду, представить арбітражному суду докази того, що:
третейська угода є недійсною з підстав, передбачених федеральним законом;
сторона не була належним чином повідомлена про обрання (призначення) третейських суддів або про третейському розгляді, в тому числі про час і місце засідання третейського суду, або за інших поважних причин не могла уявити третейському суду свої пояснення;
рішення третейського суду винесено щодо спору, не передбаченому третейською угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі третейської угоди. Якщо постанови з питань, охоплених третейським угодою, можуть бути відокремлені від тих, що не охоплюються такою угодою, арбітражний суд може скасувати лише ту частину рішення третейського суду, яка містить постанови з питань, що не охоплюються угодою про передачу спору на розгляд третейського суду;
склад третейського суду або процедура третейського розгляду не відповідали угоді сторін або федеральному закону.
Арбітражний суд скасовує рішення третейського суду, якщо встановить, що:
суперечка, розглянутий третейським судом, не може бути предметом третейського розгляду відповідно до федеральним законом;
рішення третейського суду порушує основоположні принципи російського права.
Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано арбітражним судом з підстав, передбачених міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом про міжнародний комерційний арбітраж.
За результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського суду арбітражний суд виносить ухвалу.
У визначенні арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду повинні міститися:
відомості про оспорюваному рішенні третейського суду та про місце його прийняття;
відомості про найменування та склад третейського суду, який прийняв оскаржуване рішення;
3) найменування сторін третейського розгляду;
4) вказівка на скасування рішення третейського суду полнос- тью або в частині або відмова в задоволенні вимоги заяви-теля повністю або в частині.
Скасування рішення третейського суду не перешкоджає сторонам третейського розгляду повторно звернутися до третейського суду, якщо можливість звернення до третейського суду не втрачено, або до арбітражного суду за загальними правилами, передбаченими АПК РФ.
У разі, якщо рішення третейського суду скасовано арбітражним судом повністю або в частині внаслідок недійсності угоди про третейський розгляд, або воно було прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що не охоплюються угодою про третейський розгляд, сторони третейського розгляду можуть звернутися за дозволом такого спору до арбітражного суду за загальними правилами, передбаченими АПК РФ.
Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції протягом місяця з дня винесення ухвали.
У випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом, будь-яка сторона третейського розгляду може звернутися до арбітражного суду з заявою про скасування постанови третейського суду попереднього характеру про наявність у нього компетенції.
Заява з питання компетенції третейського суду може бути подано протягом місяця після отримання стороною повідомлення про постанову третейського суду.
За результатами розгляду заяви арбітражний суд виносить ухвалу про скасування постанови третейського суду про наявність у нього компетенції або про відмову в задоволенні вимоги заявника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Оскарження рішень третейських судів. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для скасування рішення третейського суду, визначення арбітражного суду по даній категорії справ "
 1. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА В арбітражному суді за окремими категоріями справ
  рішення. Оскарження рішень третейських судів. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для скасування рішення третейського суду, визначення арбітражного суду по даній категорії справ. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для відмови у видачі виконавчого листа, визначення
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  рішення арбітражного суду, оголошення рішення. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження Підстави та порядок розгляду справ у порядку спрощеного виробництва. Порядок
 3. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  рішення торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 4. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  заперечування суб'єктивних цивільних прав. Як уже згадувалося, процесуальним засобом захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій є позов. Справи позовного провадження порушуються шляхом подачі до суду позовної заяви. Сутність позовного провадження полягає в тому, що суд перевіряє наявність або відсутність суб'єктивного права, через невизначеність, оспорювання або
 5. 3. ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА. Вимоги, пропоновані до НЬОГО
  рішення суду видається испол-Передачі лист. Виконавчими документами є: 1) виконавчі листи, що видаються судами на ос-новании: прийнятих ними судових актів; рішень Міжнародного комерційного арбітражу та інших третейських судів; рішень іноземних судів і арбітражів; рішень міждержавних органів щодо захисту прав і свобод людини; судові накази; нотаріально засвідчені
 6. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  рішення торгових та інших господарських спорів упо-рядочівалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав 1. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латина-ми встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 7. 3. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для відмови у видачі виконавчого листа, визначення арбітражного суду по даній категорії справ
    рішень третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів (третейські суди) по спору, яке з'явилося з цивільних правовідносин при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності, розглядається арбітражним судом за заявою сторони третейського розгляду, на користь якої прийнято рішення третейського суду. Заява про видачу виконавчого листа на
 8. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    вирішенню спорів, що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори за особливими правилами і регламентам. Діяльність цих судів не входить у поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного або
 9. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    оспорювання нормативних правових актів податкових органів; справи про адміністративні правопорушення та ін.) Прийняття таких законів, як ФЗ «Про виконавче провадження», Податковий кодекс РФ, Кодекс України про адміністративні правопорушення, призвело до того, що суб'єктний склад учасників спірних правовідносин став не настільки однозначним, як було в початковий період становлення
 10. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
    оскарження нормативних правових актів, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду; про оскарження ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua