Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П ., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Відмова в державній реєстрації


або ухилення як відповідного органу, так і учасників договору від його реєстрації можуть бути оскаржені до суду, арбітражного суду.
Наслідки недотримання нотаріальної форми, а також вимоги про державну реєстрацію відрізняються більш жорсткими заходами, ніж при недотриманні простої письмової форми. Недотримання нотаріальної форми угоди або вимоги державної реєстрації тягне недійсність угоди. Таким чином, правило про нотаріальну форму та державна реєстрація є обов'язковою формальним моментом дійсності угоди за умови, що законом або угодою сторін передбачена нотаріальна форма угоди або законом встановлена обов'язкова її державна реєстрація (п. 1 ст. 165 ЦК).
Процедура нотаріального посвідчення та державної реєстрації пов'язана з певними витратами часу і коштів, а також особистою присутністю при посвідченні угоди нотаріусом, що на практиці призводить до ухилення громадян від нотаріального оформлення угоди або державної реєстрації. У разі, якщо від відповідного оформлення ухиляються обидві сторони в угоді, така угода не призводить ні до яких юридичних наслідків, будучи недійсною. Проте нерідкі випадки, коли сторони виконали угоду, але не оформили її нотаріально. Наприклад, громадянин подарував своєму знайомому дачу і передав її у володіння обдаровуваному, оскільки така угода вимагає нотаріального оформлення та реєстрації, обдаровуваний звернувся до нотаріуса. Дарувальник ж відмовляється від оформлення угоди, вважаючи, що він вже передав усі права і тепер оформленням нехай займається обдаровуваний. У подібних випадках закон встановлює можливість судового доведення факту вчинення правочину. Оскільки воля дарувальника була виражена, але не одягнена в необхідну законом форму, суд вправі визнати за вимогою іншої сторони досконалу угоду дійсною. Рішення суду як би підміняє собою нотаріальну форму, бо після винесення рішення судом наступне нотаріальне посвідчення угоди не потрібно (п. 2 ст. 165 ЦК). Аналогічне правило встановлено і для ухилення від державної реєстрації. У цьому випадку суд виносить рішення про реєстрацію угоди, і угода реєструється в органах юстиції на підставі рішення суду (п. Зет. 165 ЦК).
Сторона, вимушена вдаватися до допомоги суду для підтвердження здійснення угоди, не убраної в нотаріальну форму або не зареєстрованої в державному реєстрі, як правило, несе певні витрати не тільки на пред'явлення судового позову, а й у зв'язку із затримкою у вчиненні та реєстрації угоди. У разі встановлення судом несумлінного ухилення однієї із сторін в угоді від її належного оформлення або державної реєстрації, на неї покладається обов'язок відшкодувати іншій стороні збитки, викликані затримкою (п. 4 ст. 165 ЦК). Слід мати на увазі, що сам факт винесення рішення судом про визнання угоди досконалої або про її реєстрації ще не доводить необгрунтованість ухилення іншої сторони. Ухилення може бути викликане і об'єктивними причинами, що перешкоджають однієї зі сторін оформити угоду належним чином, наприклад, хворобою, відсутністю у службових справах і т. п.
Зміст правочину. Під змістом угоди як підставою виникнення цивільних правовідносин слід розуміти сукупність складових її умов. Для дійсності угоди необхідно, щоб зміст угоди відповідало вимогам закону та інших правових актів, тобто не порушувало ні заборонних, ні розпорядчих норм чинного законодавства. Відповідно до ст. 3 ГК, під правовими актами розуміються Укази Президента Російської Федерації та постанови Уряду Російської Федерації. Отже, міністерства та інші федеральні органи виконавчої влади не мають права встановлювати вимоги до змісту здійснюваних операцій, за винятком випадків, коли цим органам подібні повноваження делеговані законом чи іншим правовим актом. Угоди з утримання можуть відрізнятися від встановлених законодавством диспозитивних норм або взагалі не бути передбаченими законом, але у всякому разі вони повинні відповідати загальним засадам і змісту цивільного законодавства. Оскільки законом передбачена недійсність угод, противних основам правопорядку і моральності, слід вважати, що протиріччя змісту правочину основам правопорядку і моральності також може вважатися підставою недійсності правочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмова у державній реєстрації "
 1. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  відмову в державній реєстрації, ухиленні від державної реєстрації юридичних осіб, індивідуальних підприємців; по спорах між акціонером і акціонерним товариством, учасниками інших господарських товариств і товариств, що випливають з діяльності господарських товариств і товариств, за винятком трудових спорів; про захист ділової репутації у сфері підприємницької та іншої
 2. 3. Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної деятельності.Спеціальная підвідомчість справ арбітражним судам
  відмову в державній реєстрації, ухиленні від державної реєстрації юридичних осіб, індивідуальних підприємців; по спорах між акціонером і акціонерним товариством, учасниками інших господарських товариств і товариств, що випливають з діяльності господарських товариств і товариств, за винятком трудових спорів; про захист ділової репутації у сфері підприємницької та іншої
 3. § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
  відмова у державній реєстрації. Відмова з інших мотивів, у тому числі недоцільності створення юридичної особи, не допускається. Відмова, а також ухилення від реєстрації оскаржується в арбітражний суд з урахуванням правил про підсудність спорів. Установчі документи визначають правове становище юридичних осіб і служать передумовою їх створення. Юридична особа діє на підставі або
 4. § 13. Некомерційні організації
  відмова у державній реєстрації за мотивами недоцільність. Відмова, а також ухилення від реєстрації можуть бути оскаржені до суду. Згідно з Федеральним законом "Про громадські об'єднання" (ст. 8), громадською організацією визнається засноване на членстві громадське об'єднання, створене для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей об'єдналися осіб. Вищий керівний
 5. 2. Правове становище акціонерного товариства
  відмова у державній реєстрації юридичної особи. Разом з тим відмова в реєстрації за мотивами недоцільності створення юридичної особи не допускається. Відмова від державної реєстрації, а також ухилення від такої реєстрації можуть бути оскаржені в суді. Оскільки закон про реєстрацію юридичних осіб ще не прийнятий, то відповідно до статті 8 Закону РФ "Про введення в дію частини
 6. 3. Державна реєстрація товариства
  відмови в реєстрації підприємства відповідний орган зобов'язаний повідомити в триденний строк у письмовій формі засновнику підприємства. Відмова в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку. Державна реєстрація змін і доповнень до статуту товариства або статуту товариства в новій редакції, відповідно до статті 14 Закону про акціонерні товариства, здійснюється в тому ж порядку , що і при
 7. 4. забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  відмовлено, якщо відсутні передбачені АПК РФ підстави для вжиття заходів щодо забезпечення позову. У забезпеченні позову не може бути відмовлено, якщо особа, яка подала клопотання про забезпечення позову, надало зустрічне забезпечення. За результатами розгляду заяви про забезпечення позову арбітражний суд виносить ухвалу про забезпечення позову або про відмову в забезпеченні позову. Копії ухвали про
 8. відзиву на позовну заяву
  відмовити у прийнятті або повернути позовну заяву. Тепер суддя наділений правом залишити позовну заяву без руху, повернути чи прийняти заяву до розгляду. З цього приводу в науці вже з'являються судження про необхідність повернути судді право відмовити в прийнятті позовної заяви. Як відомо, процесуальна наука визначає право на пред'явлення позову як право порушити і
 9. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  державною реєстрацією імен та інших об'єктів і наданням послуг у міжнародній асоціації мереж «Інтернет» на території Російської Федерації; 10) в інших випадках за наявності тісному зв'язку спірного правовідносини З територією Російської Федерації. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також економічні суперечки і інші справи, пов'язані З підприємницької та іншої
 10. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  відмови претенденту в участі в торгах є вичерпним. Продаж виставленого на торги майна здійснюється за найвищою запропонованою ціною, при цьому ціна продажу не може бути нижче встановленої мінімальної початкової ціни продажу майна, за винятком проведення торгів з продажу дебіторської заборгованості. Ціна продажу виставленої на торги дебіторської заборгованості не може
© 2014-2022  ibib.ltd.ua