Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін Про . М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

3. Відповідальність суспільстваОдним з основних ознак діяльності акціонерного товариства як юридичної
особи є її відповідальність за своїми зобов'язаннями. Згідно з пунктом
1 статті 3 Закону та пунктом 1 статті 56 ГК РФ, суспільство несе відповідальність
за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
При нестачі грошових коштів у суспільства для погашення своїх зобов'язань
стягнення може бути звернено не лише на оборотні кошти - сировина, напівфабрикати,
інші різні матеріали, але і на основні фонди - будівлі, споруди, обладнання
і т.п. При цьому склад майна, його кількість, вартість визначаються на
основі балансу товариства, інших бухгалтерських документів.
Якщо ж стягнення звертається на нерухомість суспільства, то приналежність
даного об'єкта суспільству підтверджується даними державної реєстрації
нерухомості, здійсненої відповідно до статтею 131 ГК РФ. Що ж до
порядку звернення стягнення на майно організацій, то він встановлений Указом
Президента РФ від 14 лютого 1996 р. N 199 8.
У той же час, згідно з пунктом 2 статті 3 Закону, товариство не відповідає
за зобов'язаннями своїх акціонерів. Ця обставина пояснюється тим, що
товариство є незалежним від акціонерів суб'єктом в частині своїх майнових
прав, воно має відокремлене від них майно. За загальним правилом, кожен суб'єкт
цивільно-правових відносин самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
Це правило застосовується і до відносин між державою і акціонерним
суспільством. Згідно з пунктом 4 статті 3 Закону, держава та її органи не
несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства, так само як і суспільство не
відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Відповідальність суспільства "
 1. 22. Види юридичних осіб.
  Відповідальність за його зобов'язаннями несе власник, тобто держава; 7) Казенні підприємства мають право вступати в об'єднання підприємств лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Підставою рішення Кабінету Міністрів про перетворення державного підприємства в казенне є наявність однієї з таких умов: підприємство здійснює діяльність, якою може
 2. 23. Поняття та ознаки юридичної особи.
  Відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю (ст. 4 Закону про господарські товариства). 2) Майнова відособленість припускає наявність у юридичної особи майна, яке відособлене, відділене від майна осіб, що утворили юридичну особу і від інших власників. У різних видів юридичних осіб їх майнова відокремленість отримує різне вираз.
 3. 28. Поняття і види господарських товариств за Законом України «Про господарські товариства».
  Відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Товариства є юридичними особами. Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді
 4. 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
  відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства), державні та комунальні підприємства, а також виробничі кооперативи. У законодавстві України немає вичерпного переліку організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб. Організаційно-правова форма - це форма юридичної особи - суб'єкта підприємництва, яка
 5. 23. Правовий статус господарських товариств
  відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Серед зазначених видів найбільш поширеними в підприємницькій практиці України є акціонерні товариства та товариства з обмеженою
 6. § 3. Види юридичних осіб
  відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство. Порядок утворення. Порядок створення юридичної особи також може виступати як критерій класифікації: в такому випадку юридичні особи поділяються на утворені в дозвільному або нормативно-явочному порядку. Установчі документи. По складу установчих документів розмежовуються договірні юридичні
 7. § 2. Право власності окремих видів юридичних осіб
  відповідальністю та акціонерних товариств закритого типу, то їх майно відносилося до спільної часткової власності учасників відповідного товариства (товариства). До того ж повні товариства взагалі не були юридичними особами, а товариства з додатковою відповідальністю не передбачалися в числі організаційно-правових форм господарських товариств. Все це викликало чималі труднощі при
 8. Зміст
  відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю 97 § 9. Акціонерне товариство 100 § 10. Дочірні та залежні суспільства 105 § II. Виробничі кооперативи 106 § 12. Державні і муніципальні унітарні підприємства 109 § 13. Некомерційні організації 110 Глава 7. Держава, державні та муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права 123 Глава 8 Об'єкти
 9. § 8. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
  відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами організація, статутний капітал якої розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених ними вкладів (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Число учасників товариства не повинно бути більше
 10. Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
  суспільства 3. Відповідальність суспільства 4. Найменування і місце знаходження товариства 5. Філії та представництва товариства 6. Дочірні та залежні суспільства 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства Дані положення містяться у статтях 1 - 7 глави I Закону. У ній розкриваються найбільш суттєві особливості організаційно-правової форми акціонерного товариства, в тому числі принципово