Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Види юридичних осібПідстави класифікацій юридичних осіб. Будучи досить складним за своєю природою правовим явищем, юридична особа може розглядатися в самих різних аспектах. Тому і різних класифікацій юридичних осіб може бути тим більше, чим ширше перелік юридичних осіб і чим значніше відмінності одних організацій від інших.
Цінність будь-якої наукової класифікації полягає у систематизації знань про предмет, без якої неможливо ні подальший розвиток, ні застосування цих знань. Однак побудувати адекватну систему знань з розрізнених фактів можна тільки на основі правильно обраних критеріїв, що відображають найбільш суттєві взаємозв'язки, відносини, властивості предмета. Місце, яке юридичні особи займають у системі майнових відносин суспільства,
своєрідність заломлення в цьому правовому інституті фундаментальних економічних категорій дозволяють визначити найбільш важливі підстави їх класифікації. Соціальна цінність інституту юридичної особи втілюється насамперед у тій корисного навантаження, яку він несе суспільству, тобто в його функціях, які також впливають на систематизацію юридичних осіб. Нарешті, особливості законодавчого унормування правового становища юридичних осіб дозволяють сформулювати ряд практично важливих класифікаційних критеріїв.
Форми власності. Так, залежно від форми власності, що лежить в основі юридичної особи, виділяються державні і приватні (недержавні) юридичні особи. До числа державних (у широкому сенсі, тобто включаючи і муніципальні) відносяться всі унітарні підприємства, а також деякі установи. Значення такого поділу стає зрозумілим, якщо врахувати, що державні юридичні особи (навіть комерційного характеру) з необхідністю повинні переслідувати загальнодержавні інтереси, чим і обумовлюється специфіка їх правового регулювання. У даній класифікації можна угледіти пряму аналогію з прийнятим за кордоном діленням організацій на юридичні особи публічного та приватного права.
Цілі діяльності. Комерційні та некомерційні організації поділяються по тому, які основні цілі їх діяльності: вилучення прибутку, а також її розподіл між учасниками, або інші цілі, не пов'язані з підприємництвом. За загальним правилом, некомерційні організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це необхідно для досягнення їх статутних цілей. При цьому вони не мають права розподіляти отриманий прибуток між своїми учасниками (п.1 ст. 50 ЦК).
Склад засновників. Залежно від складу засновників можна виділяти: юридичні особи, засновниками яких можуть виступати тільки юридичні особи (спілки та асоціації), тільки держава (унітарні підприємства), або ж будь-які, за окремими винятками, суб'єкти права (всі інші юридичні особи).
Характер прав учасників. Різний характер прав учасників стосовно юридичної особи дозволяє класифікувати:
- організації, на майно яких засновники мають право власності або інше речове право: державні та муніципальні унітарні підприємства, а також установи;
- організації, щодо яких їх учасники мають зобов'язальні права: господарські товариства і суспільства, кооперативи;
- організації, щодо яких їх учасники не мають майнових прав: громадські об'єднання та релігійні організації , фонди та об'єднання юридичних осіб.
Обсяг речових прав організації. Залежно від обсягу прав самої юридичної особи на використовуване їм майно можна розрізняти:
- юридичні особи, що володіють правом оперативного у правління на майно: установи та казенні підприємства;
- юридичні особи, що володіють правом господарського відання на майно: державні та муніципальні унітарні підприємства (крім казенних);
- юридичні особи, що володіють правом власності на майно: всі інші юридичні особи.
Особисте чи майнове участь. Господарські товариства і суспільства можна класифікувати по тому, що більш важливо для учасників: об'єднання їхніх особистих зусиль для досягнення підприємницьких цілей (товариства) або об'єднання капіталів (суспільства). Поряд з цим за ступенем збільшення підприємницького ризику учасників господарські товариства і товариства можуть вибудовуватися в наступний ланцюжок: повне товариство, товариство на вірі, товариство з додатковою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство.
Порядок утворення. Порядок створення юридичної особи також може виступати як критерій класифікації: в такому випадку юридичні особи поділяються на утворені в дозвільному або нормативно-явочному порядку.
Установчі документи. По складу установчих документів розмежовуються договірні юридичні особи - господарські товариства, договірно-статутні - товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, асоціації та спілки, а також статутні юридичні особи.
Членство. Традиційним для доктрини Пандектна права (Німеччина, Швейцарія) є розрізнення корпорацій (спілок) та установ. Корпорації характеризуються наявністю членства, загальною для
багатьох учасників мети, незалежністю свого існування від зміни учасників. Установи, навпаки, зазвичай створюються одним засновником, який сам визначає і цілі юридичної особи, і склад майна, необхідний для їх досягнення. У юридико-технічному плані ця класифікація має величезне значення, оскільки необхідність оформлення колективних інтересів, актуальна для законодавства про корпорації, може не прийматися в розрахунок при конструюванні норм про установи. Можна сподіватися, що з часом подібна класифікація відродиться і в Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Види юридичних осіб "
 1. 22. Види юридичних осіб.
  Юридичних осіб на сьогоднішній день є підприємства. Відповідно до статті 1 Закону "Про підприємства в Україні", підприємством визнається самостійний господарюючий статутний суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). У своєму складі підприємство
 2. 29. Види юридичних осіб.
  Юридичних осіб: У зв'язку з участю в освіті майна юридичної особи його засновники (учасники) можуть мати зобов'язальні права щодо цієї юридичної особи або речові права на його майно. Юридичні особи, щодо яких їх учасники мають зобов'язальні права (господарські товариства суспільства, виробничі та споживчі кооперативи). Юридичні
 3. ЗМІСТ:
  види представництва 238 § 2. Довіреність 243 § 3. Представництво без повноважень 248 Глава 13. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 250 § 1. Поняття захисту цивільних прав 250 § 2. Способи захисту цивільних прав 254 Глава 14. ТЕРМІНИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 262 § 1. Поняття, числення та види строків 262 § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків 265 §
 4. § 2. Континентальна система
  види юридичних осіб. Дуже багато уваги приділяється сутності та ознакам юридичної особи (які закріплюються законом), а також класифікації юридичних осіб. Перелік цих видів являє собою струнку систему. Встановлено загальні для всіх юридичних осіб правила створення, реорганізації та ліквідації. Виникнення, зміна і припинення юридичної особи провадиться нормативно-явочним
 5. Право власності громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів, об'єднань юридичних осіб.
  Види юридичних осіб як суб'єктів права власності. Так, в нині скасованому Законі РФ про власність в розділі III "Право власності громадських об'єднань (організацій)" фігурувала не тільки власність зазначених об'єднань (організацій), але також власність благодійних та інших громадських фондів і власність релігійних організацій. Важливо при цьому підкреслити, що
 6. Зміст
  види) юридичних осіб 77 § 3. Правоздатність юридичних осіб 78 § 4. Органи юридичної особи. Філії та представництва 80 § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб 82 § 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства 90 § 7. Повне товариство і товариство 93 на вірі (командитне товариство) 93 § 8. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з
 7. § 2. Класифікація (види) юридичних осіб
  юридичних осіб: 1) права засновників (учасників) щодо юридичних осіб або їх майна; 2) цілі діяльності юридичних осіб. Відповідно до першого критерієм (п.2ст. 48 ГК РФ) засновники (учасники) юридичної особи можуть мати зобов'язальні права щодо самої юридичної особи або речові права на його майно. У першу групу входять юридичні особи, учасники яких в
 8. § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
  види юридичних осіб підлягають ліквідації та в інших випадках, передбачених Цивільним кодексом. Наприклад, зменшення вартості чистих активів господарського товариства нижче визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу призводить до його ліквідації. Рішення про ліквідацію юридичної особи виноситься судом за позовом державного органу або уповноваженої органу місцевого самоврядування.
 9. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  види митного режиму. - Днепро петровськ: ДГУ, 1995. 60. Ківалов С.В. Митне право (адміністративна відповідальність ність за порушення митних правил). - Одеса, 1996. 61. Ківалов С.В. Проходження служби посадовими особами та моженних органів. - Одеса: Вісник Одеського університету (гуманітарні науки). Вип. 2. - 1996. 62. Ківалов С.В. Система порушень митних правил / / Збір нік
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua