Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Зміна осіб у зобов'язанні.


На відміну від участі третіх осіб i виконанні зобов'язання, де кредитор і боржник не вибувають і: зобов'язання, можливі випадки, коли відбувається заміна кредитора чи боржника. Такі ситуації називаються зміною осіб у зобов'язанні. Заміна кредитора у порядку сингулярного (часткового) правонаступництва відбувається шляхом укладення кредитором угоди (угоди з третьою особою про уступку належить кредитору права вимоги або на підставі закону. В силу закону поступка права вимоги може мати місце у випадках, передбачених ст. 387 ЦК: в результаті універсального правонаступництва, наприклад, при реорганізації юридичної особи або спадковому правонаступництво; за рішенням суду про переведення права кредитора на іншу особу, коли можливість такого переведення передбачена законом (наприклад, при реалізації одним w співвласників права переважної купівлі, внаслідок чого він заступає на місце колишнього покупця); внаслідок виконання зобов'язання боржника його поручителем чи заставодавцем, не є боржником по цьому зобов'язанню; при суброгації страховика прав кредитора до боржника, відповідальної за настання страхового випадку, а також в інших випадках, передбачених законом
Отже , перелік підстав уступки права вимоги в сил закону не є вичерпним.
Заміна кредитора називається поступкою права вимоги, або цессией Кредитор, що передає своє право вимоги називається цедентом, а приймає право вимоги (новий кредитор) Цесіонарій. Наприклад, торгова фірма має заборгованість по кредиту пере банком, а комерційна компанія купує у банку заборгованість торгової фірми, тобто приймає право вимагати виконання від торгової фірми на свою користь. У цьому випадку передача банком комерційної компанії права вимагати виконання буде цессией, банк - цедентом, а комерційна компанія-Цесіонарій.
Згода боржника на поступку права вимоги не вимагається оскільки особистість кредитора, за загальним правилом, не може надаючи будь-якого впливу на виконання зобов'язання боржником, 0днако цілком можна уявити зобов'язання, в яких особистість кредитора має істотне значення для боржника. У такому випадку для поступки права вимоги необхідно згода боржника (п. 2 ст. 38 {ЦК). Боржника, однак, слід поставити до відома про що складалася ся відступлення права вимоги, в іншому випадку виконання, вироб-веденням боржником первісного кредитора (цеденту), має вважатися належним виконанням і боржник, який виконав зобов'язання первісному кредиторові, звільняється від виконання зобов'язання перед новим кредитором, тобто цессионарием (ст. 382 ЦК)
Права, нерозривно пов'язані з особою кредитора, не можу] бути передані третім особам. Особливо закон згадує такі права як вимоги про аліменти і про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, які в силу особистого характеру не можуть був передані в порядку поступки права вимоги (ст.383 ЦК).
Уступка права вимоги означає тільки заміну кредитора зобов'язанні, ніяких змін в обсязі прав і обов'язків сторін при відступлення права не відбувається. Цессионарий набуває права в тому ж обсязі і на тих умовах, які мав початковий кредитор на момент укладення угоди про відступлення права вимоги (ст. 384 ЦК). Наприклад, якщо цедент мав право вимагати не лише повернення певної грошової суми, а й відсотків за користування чужими коштами за будь-який період, то при відступлення права вимоги Цесіонарій також матиме право стягнути і суму боргу і відсотки за весь період до моменту цесії. Рівних чином і боржник має право пред'являти новому кредитору всі ті претензії, які він мав до первісного кредитора на момент повідомлення боржника про відступлення прав (ст . 386 ЦК). Ця норма також заснована на незмінності змісту зобов'язання при цесії. Тому, якщо боржник мав якісь претензії до поступки прав, то ці претензії можуть бути пред'явлені і після відбулася поступки прав і повідомлення про це боржника. Новий кредитор не має права відхиляти претензії боржника, посилаючись на те, що він на той момент ще не брав участь у зобов'язанні.
Уступка права вимоги повинна бути здійснена у визначеній законом формі. Правило закону встановлює, що поступка може бути здійснена тільки в тій формі, яка встановлена для здійснення угоди, права за якою відступаються. Так, якщо уступаются права по угоді, вимагає простої письмової форми, поступка права повинна бути також здійснена в простій письмовій формі, якщо законом встановлено вимогу про державну реєстрацію угоди, то поступка також вимагає державної реєстрації (ст. 389 ЦК). Спеціальне правило передбачено для поступки прав, що містяться в ордерних цінних паперах. Форма поступки прав за ордерним цінних паперів встановлена у вигляді індосаменту, тобто передавального напису, яку здійснюють на найціннішою папері згідно з правилами п.З ст. 146 ЦК. Дотримання форми поступки права вимоги служить ще і доказової мети, оскільки боржник не зобов'язаний виконувати зобов'язання будь-якій особі, що оголосив себе новим кредитором. Боржник має право вимагати від нового кредитора подання доказів, що свідчать про перехід всіх прав на нового кредитора. вибуває з зобов'язання кредитор зобов'язаний передати новому кредитору всі документи, що засвідчують право вимоги, і повідомити інші відомості, що мають значення для здійснення вимоги (ст. 385 ЦК).
Кредитор, який поступається право вимоги, не може нести обов'язок перед новим кредитором за невиконання зобов'язання боржником, бо він передає то вимога, яким володіє сам. Однак цедент несе відповідальність за дійсність переданого вимоги. Наприклад, якщо відбулася поступка права вимоги, а згодом з'ясувалося, що вимога визнано судом недійсним, цессионарий має право пред'явити цеденту вимогу про відшкодування збитків і розірвання угоди з відступлення права вимоги. Цедент не відповідатиме, якщо він передав дійсне право вимоги, але в силу невиконання зобов'язання боржником новий кредитор не може реалізувати своє право вимоги. Винятком є прийняття на себе цедентом поручительства за боржника перед новим кредитором (ст. 390 ЦК).
Переклад боргу являє собою заміну боржника в зобов'язанні. Оскільки особистість боржника має для кредитора важливе значення, то заміна боржника здійснюється лише за згодою кредитора. Якщо при перекладі боргу згоду кредитора не витребовує або був отримано негативну відповідь, то переведення боргу неможливий, а що відбувся визнається нікчемним, тобто не має юридичної сили Форма переведення боргу підпорядковується тим же правилам, що і поступка права вимоги. Переклад боргу повинен бути здійснений в тій же формі, яка була потрібна для здійснення угоди, обов'язок по виконанню якої передається (ст. 391 ЦК).
Як і при уступку вимоги, новий боржник має право висувати проти кредитора заперечення, які мав до кредитора первісний боржник (ст. 392 ЦК). Наприклад, якщо з боку кредитора мала місце яка затримка до переведення боргу, то новий боржник має право посилатися на цю обставину в обгрунтування необхідності збільшення терміну виконання. Боржник, вибуваючи з зобов'язання, не несе перед кредитором ніякої відповідальності за невиконання зобов'язання новим боржником. Його відповідальність обмежена вибором свого заступника, кредитор ж, даючи згоду на заміну боржника, повинен сам вирішувати питання про исполнимости новим боржником зобов'язання.
У взаємних зобов'язаннях відбувається одночасна передача як права вимоги , так і переведення боргу. У таких випадках необхідно виконання умов, що відносяться як до відступлення права вимоги, так і до переведення боргу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміна осіб у зобов'язанні."
 1. § 3. Позовна давність
  зміна осіб у зобов'язанні не тягне за собою зміну строку позовної давності, тобто не перериває її і не призупиняє і, за загальним правилом, не може служити підставою для її відновлення. Така зміна осіб відбувається при відступлення права вимоги (ст. 382 ЦК) або переведення боргу (ст. 391 ЦК), при спадкуванні, реорганізації юридичної особи та в інших випадках правонаступництва.
 2. Часткові, солідарні і субсидіарні зобов'язання.
  зміна осіб у зобов'язанні (п. 2 ст. 313 ЦК). Переадресування виконання означає, що боржник має право виконати зобов'язання або кредитору, або особі, прямо вказаною кредитором. Ніхто не має права вимагати виконання на свою користь, не маючи повноважень від кредитора. Якщо ж боржник зробить виконання особі, якої він в силу якихось обставин вважав уповноваженим кредитором на
 3. § 2. Види строків позовної давності. Початок перебігу позовної давності
  зміни осіб: і до відступлення права вимоги (переходу прав вимоги кредитора до іншої особи), і до переведення боргу (заміна суб'єкта на стороні боржника). Так, якщо термін позовної давності почав текти по конкретному праву вимоги до реорганізації юридичної особи або за життя спадкодавця, то для правонаступників він
 4. Глава 17 Зміна осіб у зобов'язанні
  особі. З сучасної точки зору сутність зобов'язання полягає не в особистому зв'язку, а в майновому інтересі його учасників , тому зміна суб'єктного складу - не тільки припустиме, але і вельми поширене явище. Правда, в англо-американській системі права досі заміна боржника можлива тільки шляхом новації. Заміна боржника або кредитора іменується заміною осіб у зобов'язанні.
 5. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  змін, обстановка надій та ілюзій про можливість швидких, ефективних зрушень на краще. Від того, як і по яких шляхах підуть пошуки руху на краще , який ефект вони дадуть тим чи іншим соціальним групам, залежать хід і результат революційного процесу. Всяка революція - це «їзда в незвідане». Жодному ідеологу і лідеру відомих в історії революцій не вдавалося передбачити їх істинних
 6. § 2. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану
  перемінити своє ім'я. Всі права та обов'язки при цьому за ним зберігаються, крім того, на нього покладається обов'язок повідомити про зміну імені його кредиторам і боржникам (ст. 19 ЦК). Місце проживання громадянина. Іншим индивидуализирующим громадянина ознакою є його місце проживання (ст. 20 ЦК). Виконання зобов'язань, відкриття спадщини та багато інших цивільно-правові дії
 7. Зміст
  особи) як суб'єкти цивільного права 52 § 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб) 52 § 2. Дієздатність громадян 56 § 3. Опіка та піклування 66 § 4. Ім'я громадянина 69 § 5. Місце проживання 69 § 6. Безвісна відсутність громадянина 70 і оголошення її померлою 70 § 7. Акти громадянського стану 73 Глава 6. Юридичні особи 74 § 1. Загальні положення 74 § 2. Класифікація (види) юридичних
 8. Список використаних джерел
  змін. - М., 1993. Вудкок М., Френсіс Д. розкутий менеджер. - М., 1991. Герчикова І.М. Менеджмент: Учеб. для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М., 2001. Гітельман Л.Д. Перетворюючий менеджмент: Лідерам організації та консультантам з управління: Учеб. посібник для вузів. - М., 1999. Друкер Пітер Ф. Завдання менеджменту в XXI столітті: Учеб. посібник для вузів: Пер. з англ. - М., 2000. Зовнішня
 9. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  особами в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в рамках їх компетенції і викликають певні наслідки. Розрізняють такі форми виконавчої влади: 1 - правові - пов'язані з виданням правових актів, які спричиняють зміни або перетворення адм. пр-ний. 2 - неправові - не пов'язані з виданням правових актів і не тягнуть виникнення, зміну, припинень
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  особи вчинити адміні-стративно правопорушення або інше протиправне діяння . Адміні-стративно-попереджувальні заходи не є заходами покарання, носять профілактичний характер і виражаються, як правило, у вигляді певних обмежень і заборон. До адміністративно-попереджувальних заходів відносяться контроль і наглядові перевірки, введення карантину, зупинка руху транспор-та на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua