Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
  ЗМІСТ   »»

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ОНТОГЕНЕЗУ

Етапи, періоди і стадії онтогенезу

Індивідуальний розвиток являє собою цілісний безперервний процес, в якому окремі події пов'язані між собою в просторі і часі. Існує кілька схем періодизації онтогенезу, кожна з яких є найбільш придатною для вирішення конкретних наукових або практичних завдань.

З общебиологічної точки зору найважливішою подією онтогенезу є можливість здійснення статевого розмноження. Якщо співвіднести різні часові відрізки онтогенезу зі здатністю особи здійснювати функцію розмноження, то його можна розділити на три періоди: дорепродуктівний, репродуктивний і пострепродуктивном.

В дорепродуктівном періоді особина не здатна до розмноження. Основний зміст його полягає в розвитку зрілого в статевих відносинах фенотипу. В цьому періоді відбуваються найбільш виражені структурні і функціональні перетворення, реалізується основна частина спадкової інформації, організм має високу чутливість до всіляких впливів.

В репродуктивному періоді особина здійснює функцію статевого розмноження, відрізняється найбільш стабільним функціонуванням органів і систем, а також відносну стійкість до впливів.

пострепродуктивном період пов'язаний зі старінням організму і характеризується послабленням або повним припиненням участі в розмноженні. Знижуються пристосувальні можливості і стійкість до різноманітних впливів. Стосовно до онтогенезу людини названі періоди додатково характеризуються специфічними соціальними моментами (освіта, працездатність, творчість). Для кожного із зазначених періодів характерні свої особливості захворюваності.

Дорепродуктівний період поділяють ще на чотири періоди: ембріональний, личинковий, метаморфоз і ювенільний.

ембріональний, або зародковий, період онтогенезу починається з моменту запліднення і триває до виходу зародка з яєчних оболонок. Ембріональний період відрізняється виразністю процесів перетворення зиготи в організм, здатний до більш-менш самостійного існування. У більшості хребетних він включає стадії (фази) дроблення, гастру- ляции, а також гисто- і органогенезу. Тривалість його буває різна. У плацентарних ссавців він особливо укорочений. Єдина яйцева оболонка розчиняється перед імплантацією бластоцисти в слизову матки. Зародок досі встиг пройти тільки стадії зиготи і дроблення. Всі подальші процеси протікають під захистом і за участю материнського організму. Еволюційне значення цих особливостей буде розглянуто нижче.

Дробленню передують процеси гаметогенезу і запліднення, які не є безпосередньо індивідуальним розвитком і можуть навіть не привести до нього, але які багато в чому визначають подальший розвиток зародка в тому випадку, якщо зачаття відбудеться. Ці процеси називають прогенезу, попереднім власне онтогенезу. Цитологічних процеси гаметогенезу і запліднення є проміжна ланка, що зв'язує онтогенезу батьків з онтогенезом їх потомства.

личинковий період в типовому варіанті спостерігається в розвитку тих хребетних, зародки яких виходять з яєчних оболонок і починають вести самостійний спосіб життя, не досягнувши дефінітивних (зрілих) рис організації. Так, він зустрічається у деяких представників нижчих хребетних - міног, більшості костистих риб і земноводних. Найбільш характерними рисами личинки є ембріональний характер її організації, наявність тимчасових (провізорних) органів, ранній початок функціонування ряду органів, що дає можливість самостійного існування. Завдяки активному живленню личинка отримує можливість завершити розвиток, а завдяки активному переміщенню має можливість вибирати умови середовища, оптимальні для розвитку, і вийти, таким чином, з конкуренції зі своїми ж дорослими родичами. Тривалість личиночного періоду в порівнянні з ембріональним у всіх хребетних істотно більше.

метаморфоз складається в перетворенні личинки в ювенильную форму. В процесі метаморфоза відбуваються такі важливі морфогенетичні перетворення, як часткове руйнування, перебудова і новоутворення органів. Ступінь перетворень тим більше, чим більше розходження між середовищем проживання личинки і дорослого організму, що добре ілюструє приклад розвитку бесхвостних амфібій.

ювенільний період починається з моменту завершення метаморфоза і закінчується статевим дозріванням і початком розмноження. Особливості ювенільного періоду проявляються в своєрідності харчування молодого організму, його поведінки і ступеня залежності від батьків. З морфологічної точки зору для цього періоду характерні інтенсивне зростання, встановлення остаточних пропорцій між різними частинами тіла, завершення розвитку скелета,

шкірних покривів, зміна зубів, завершення розвитку статевих залоз і гормональних регуляцій. Тривалість ювенільного періоду у хребетних варіюється від мінімальної, яка дорівнює 13-18 діб у полівок, до максимальної, що дорівнює 18-20 років у білуги, крокодила, альбатроса, слона. У багатьох представників хребетних, особливо у людини, досягнення статевої зрілості і початок розмноження можуть бути розділені значним проміжком часу.

Одним з підходів є еколого-ембріологічний, в зв'язку з яким онтогенез ділять на етапи, що протікають до народження, під час і після народження особини. Саме народження, т. Е. Вихід розвивається особини з оболонок яйця або з організму матері, у різних видів відбувається на різних стадіях зрілості. У той же час у всіх видів до народження організм знаходиться під захистом яєчних оболонок або материнського організму і не здатний харчуватися і здійснювати інші важливі функції самостійно. Захищеність ранніх, морфофункціональний незрілих стадій забезпечує виживання виду. Після народження особина встановлює зв'язку з новим середовищем, починає самостійно харчуватися, пересуватися і здійснювати всі інші функції.

Більш докладний виклад періодизації онтогенезу людини, що має практичне значення в акушерській і педіатричній практиці, см. В розд. 6.6.1 і табл. 6.2.

 1. Полінуклеотіди - біохімія людини
  Подальше послідовне приєднання мононуклеотидів призводить до утворення полінуклеотидів, окремим випадком яких є ДНК і РНК (рис. 8.21). Синтез нуклеїнових кислот можна записувати коротко, позначаючи нуклеотид / через Nu "де / = 1, 2, 3, 4. Освіта динуклеотид, наприклад для реакції (АМР) + (GMP)
 2. Поживні речовини - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  До живильних речовин відносяться білки, жири і вуглеводи. У їжі також повинні бути присутніми мінеральні речовини і вітаміни, які не мають калорійності, але необхідні для нормального функціонування організму, а також вода. Білки, жири і вуглеводи розщеплюються в травному тракті з утворенням
 3. Похідні шкіри - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  До похідних шкіри відносять волосся і нігті. Вони мають в основному ектодермальное походження. волосся - рогові придатки шкіри. Вони в різному ступені розвинені в ділянках, покритих тонкою шкірою, відсутні на долонях і підошвах. Волос складається з мозкової речовини , розташованого в центрі
 4. Пломбування з використанням системи thermafil - стоматологія. Ендодонтія
  Пломбування кореневого каналу зуба з використанням системи Thermafil вважається найбільш досконалою методикою, дає можливість введення розігрітої гутаперчі в відгалуження магістрального каната. Система складається з декількох елементів: ендодонтичного обтуратора «термофена», верифікатори й
 5. Планування лікування - стоматологія. Ендодонтія
  План лікування складають після постановки діагнозу, визначають показання та протипоказання лікування на даний момент. Показання до лікування : гострий верхівковий періодонтит пульпарного походження; хронічний верхівковий періодонтит, апикальная гранульома; периапикальную абсцес з порожниною;
 6. Підшлункова залоза. Внутрішня секреція - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Підшлункова залоза здійснює зовнішню (екзокринну) і внутрішню (ендокринну) секрецію. Клітини, зібрані в складі ацинусів і проток, секретують травні ферменти і виділяють їх в просвіт кишки. Однак в паренхімі органу розташовується особлива тканина, морфологічно оформлена у вигляді острівців
 7. Підготовка до операції хворих з кишковою непрохідністю, догляд за хворими при операціях на печінці і жовчних міхурах - сестринська справа в хірургії
  Хворі з кишкової непрохідності найчастіше оперуються за життєвими показниками. Затягувати передопераційну підготовку небезпечно. Вона повинна тривати не більше 3 годин з моменту надходження хворого в хірургічне відділення. За цей час але призначенням лікаря необхідно ввести спазмолітики (атропін,
 8. Період старіння - вікова фізіологія і психофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати специфіку функціонування організму в період старіння; основні особливості реалізації сенсорних і когнітивних функцій у процесі старіння організму; характеристику емоційної сфери людини в період старіння; основні теорії старіння; сутність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua