Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т . В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 2. Планування роботи корпорації. Бізнес-план

До числа управлінських функцій, які регулюються за

допомогою корпоративних норм, відноситься і планування. Раніше воно

повністю здійснювалося централізовано. Оскільки був відсутній

ринковий регулятор, держава залишала за собою право переме-

щать капітал, визначати так звані пріоритети. Поки воно

підгодовували одні галузі, інші приходили в занепад. Плану-

вання десятиліттями демонструвало повну нездатність раціо-

налізірованние структуру галузей. В даний час план разраба-

ховується на підприємстві. Його основою є договори з пот-

ребітелямі і державні контракти. Оформляється план кор-

корпоративної актом.

!! 247

Однак планування потрібно вести не тільки в рамках окремих на

ного підприємства, але і в масштабі держави.

В принципі ринкова економіка визнає тільки одного бога:

прибуток. Але підприємець може прорахуватися навіть у своєму

справі. За стратегією ж управління простежити не може ніхто,

окрім держави. І ось для цього воно і повинно здійснювати

планування, ноне тотальне, а у формі прогнозування, підкреп-

ляемого відповідними фінансово-економічними заходами. От-

каз від плану взагалі дуже небезпечний. Загальнодержавне плану-

вання повинно носити рекомендаційний, який орієнтує, інфор-

ційний характер і забезпечуватися держконтракту, економічними

важелями.

Планування-один з найскладніших видів

розумової роботи, доступних людині. Його можна розглядати

в широкому і вузькому сенсі. У першому випадку мова йде про постановку

цілей, виборі стратегії, лінії поведінки, правилах, процедурах і

т.п. У другому - про складання спеціальних документів - бізнес-

планів, що визначають конкретні кроки корпорації в тій чи іншій

області на майбутній період. План повинен бути складним, відпрацьовано-

жати внутрішні і зовнішні умови діяльності корпорації. Але

деякі рсщі настільки невизначені і складні, що спланують-

вать їх взагалі не представляється можливим, і в цьому випадку

замість плану формулюються основні напрямки розвитку.

Керує процесом планування в корпорації спеціальний

орган - плановий відділ (комітет, група). Якщо централізація в

корпорації велика, то плановий комітет, що з представи-

телей вищого керівництва, практично одноосібно приймає

основоположні рішення , альтернативні проекти яких гото-

вятся в спеціальних відділах (комісіях) із залученням спеціа-

аркушів.

У корпораціях із середнім ступенем централізації планові

комісії (комітети) приймають рішення лише по окремих наибо-

леї важливих питань стратегії, а детальне опрацювання осуществля-

ється в підрозділах.

Нарешті, в умовах децентралізації плануванням займають-

ся самі підрозділи або їх групи, а за центральними службами

залишаються розробка загальної форми планів, доведення до виконай-

телей генеральних цілей, обмежень, лімітів капітальних вкладений-

ний і т.п., а також координація. На них же лежить обов'язок

складання зведеного комплексного плану розвитку корпорації.

Розрізняють за термінами дії плани довгострокові, або стра-

гічного, середньострокові, чи тактичні, короткострокові, опера-

!! 248

тивні. У світлі цього правомірно вести мову про систему планів у

рамках корпорації, ядром якої є головний стратегічний

план (бізнес-план), що відображає основні напрямки діяльності

корпорації і службовець орієнтиром для створення сукупності

спеціальних програм або проведення спеціальних видів плану-

вання: обладнання; планування кадрів; витрат виробництва;

інвестиційного; фінансового та ін

Бізнес-план - це важливий корпоративний акт. Його обсяг, як

правило, досить значний, оскільки в ньому зачіпаються всі

сторони діяльності корпорації. Він має відповідні раз-

дели.

Розглянемо як приклад розгорнуту схему бізнес-

плану, застосовувану західними фірмами. В принципі будь-яка велика

корпорація її може використовувати, але лише після попередньої

адаптації до конкретних особливостей своєї організації. (* 1)

БІЗНЕС-ПЛАН

Розділ 1. Цілі фірми

У розділі показуються основні цілі корпорації і їх ком-

бинации в різні періоди дії бізнес-плану. Цілі ранжування-

руются, конкретизуються, визначаються можливі компроміси

між ними.

Перший розділ і всі інші будуються таким чином, щоб

вирішити два завдання. Зовнішня полягає в тому, щоб переконати парт-

рів-кредиторів в успіху справи; внутрішня - служити надійною

основою і орієнтиром підприємницької діяльності протягом

періоду, на який розрахований план.

Розділ 2. Інформація про фірму в цілому

У розділі представлено назва фірми, її юридична форма,

дата реєстрації в державних органах, адресу. В окремих

випадках може відображатися історія фірми і її попередня

діяльність.

Тут же дається характеристика тенденцій і перспектив розви-

(** 1) Наводиться по роботі: Веснін В.Р. Менеджмент для підприємців.

М., 1993. С. 28-34.

249

ку тієї сфери підприємництва, до якої належить фірма,

можливості виходу на зовнішній і внутрішній ринки.

Розділ 3. Організаційна структура та персонал

На відміну від великого і середнього бізнесу, де організаційна

структура фірми визначається функціями і технологією, ринками

збуту і т.п., в малому вона формується "під команду", що дозволяє

мінімізувати ризик.

У розділі відображається: принципова структура фірми; піт-

ребность в основних працівниках за видами робіт, кваліфікація,

досвід, відповідальність за конкретні напрями, перспективи

зміни потреби в кадрах, способи підвищення кваліфікації,

форми правового обслуговування (свій юрист або запрошений за

контрактом з боку на разові консультації).

Розділ 4. Продукт або послуга

У розділі показується призначення продукту і можливі

сфери його використання, основні його технічні, якісні

і т.п . параметри, оригінальні та унікальні риси, причини цін-

ності для споживача, недоліки, можливі модифікації.

Дається інформація про життєвий цикл продукту, часу,

необхідному для його освоєння і запуску у виробництво, можли-

ностях випуску та реалізації, захищеності патентами і ліцензування

ями, про імовірною конкурентоспроможності, в тому числі на

зовнішньому ринку.

Розділ 5. Ринок

У розділі дається грунтовна характеристика ринку збуту

товарів, що випускаються фірмою:

ємності, ступеня насиченості даним продуктом і його ана-

логами і тенденцій на найближчі 5 років, насамперед у галузі

попиту;

найбільш перспективних ринків з точки зору обсягу продажів

і зручності транспортного обслуговування;

принципів сегментування ринків і визначення перспектив;

прогнозованого рівня продажів, частки, цін;

!! 250

кількості покупців, у тому числі і по роках, величини

замовлень, найбільш перспективних покупців;

можливих посередників у збуті і фірм, які можуть забезпе-

чити післяпродажне обслуговування, особливостей відносин з

ними, в тому числі і фінансових.

Розділ VI. Зовнішньоекономічні зв'язки

У розділі відбивається насамперед організаційне забез-

ня зовнішньоекономічних зв'язків: порядок реєстрації підприємства

як їх учасника, терміни відкриття валютного рахунку, процедури

декларування майна і товарів, що вивозяться за кордон, а також

специфіка законодавства країни-імпортера.

Вказуються особливості ведення розрахунків із зарубіжними

партнерами та регулювання бартерних операцій.

Перераховуються фірми, які ймовірно будуть ви-

ступати посередниками в операціях, а також намічені до створення

спільні підприємства.

Розділ VII. Аналіз конкурентоспроможності

У розділі розглядаються шляхи пошуку фірмою ринкової

ніші і дається її порівняння з конкурентами в різних областях,

таких, як якість товару, його імідж, реклама, упаковка, додат-

вальні і післяпродажні послуги, можливості зниження цін. За

кордоном порівняння прийнято проводити за бальною шкалою.

Розділ VIII. Стратегія маркетингу

Це один з найбільш важливих розділів бізнес-плану сучасних-

ної фірми, орієнтованої на ринок. Він включає наступні

основні моменти:

цінова стратегія (для кожного продукту розраховується про-

дажная ціна, визначаються основні фактори, що впливають на неї,

еластичність попиту з урахуванням її змін);

стратегія якості (відбиваються основні характеристики ка-

пра ці продукту та напрямки їх розвитку; визначаються фактори,

від яких залежить привабливість товару, та тенденції їх з-

менения);

!! 251

дизайнових стратегія;

стратегія просування продукту на ринки (у ній відбиваються

напрямки роботи в галузі реклами та забезпечення каналів

збуту, передбачувані способи його стимулювання);

додаткові вимоги до продукту, що полегшують його збут

(можливість ознайомитися перед продажем, наявність спеціальних

знаків, комплектність, забезпеченість запасними частинами тощо), а

також способи його поширення, транспортування, організації

післяпродажного обслуговування ;

методи продовження життєвого циклу товару (модифікація,

пошук нових сфер використання і споживачів).

Розділ 9. Прогнозування продажів

У цьому розділі присутня розрахунок обсягу продажів за 5 років

в цілому для всіх ринків і по кожному ринку окремо в

грошовому і натуральному виразах, приблизного рівня цін

по окремих продуктах на різних ринках, визначається стра-

тегія продажів.

Розділ X. Витрати на реалізацію

У розділі відображаються очікувані витрати на упаковку продук-

ції, перевезення, складування і зберігання (витрати на одиницю

товару на різних ринках, загальні витрати для кожного ринку,

сумарні витрати по всіх ринках для кожного року і за 5 років).

Розділ XI. Організація виробництва

Це також один з найбільш важливих розділів бізнес-плану. В

ньому відбивається виробничий потенціал фірми і основні

напрями його використання.

Насамперед дається характеристика технології, яку фірма

намір використовувати, як існуючої, так і перспективної,

витрат на її впровадження, необхідних патентів, ліцензій, ноу-хау.

Докладно описується виробнича база, зокрема,

 наявність площ, устаткування, джерела, форми і терміни її

 розвитку, а також необхідні фінансові витрати на п'ять років по

 рокам. Перераховується продукція, яка вироблятиметься на

 власній базі.

 !! 252

 Показуються передбачувані джерела, терміни і форми

 забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, енергією, комплек-

 туючих за 5 років і по роках і необхідні для цього витрати.

 Важлива стаття даного розділу присвячена трудовим ресурсам,

 способам їх залучення, підвищення кваліфікації, а також свя-

 занним з цим витратами як за 5 років, так і по роках, і їх більш

 раціонального використання.

 У розділі представлена ??організація контролю за якістю

 продукції і витрати на її здійснення.

 Нарешті, дається прогноз сумарних витрат на виробництво,

 пов'язаний з наміченими обсягами, перелік статей постійних

 витрат, що не залежать від цих обсягів, і змінних, обуслов-

 лених ними. Як і в попередніх випадках, робиться він на п'ятиріччя

 і по роках.

 Розділ 12. Очікуваний прибуток

 Тут представлені:

 передбачувані обсяги продажів за 5 років, в тому числі за перший

 рік поквартально, а також відповідні змінні витрати,

 різниця між якими покаже очікувану валовий прибуток;

 постійні витрати за 5 років, в тому числі за перший рік

 поквартально;

 торгова прибуток і втрати як різниця між валовою при-

 бувальщиною і накладними витратами;

 чистий прибуток або втрати як різниця між торговою

 прибутком і сумарними виробничими витратами.

 Розділ 13. Критичний обсяг продажів

 У цьому розділі дається розрахунок обсягу продажів, при якому

 підприємство буде функціонувати збитково, а й безубиточен-

 але. Така ситуація матиме місце, коли отриманий прибуток

 покриє постійні виробничі та збутові витрати, податки

 і відсотки по кредитах. Критичний обсяг продажів прийнято визна-

 делять в розрахунку на рік.

 Розділ 14. Ризик і страхування

 У розділі розглядаються основні типи ризиків, пов'язані

 з функціонуванням фірми, їх причини та передбачуваний час

 виникнення.

 !! 253

 Оцінюється ризик комерційної невдачі в різних сферах

 бізнесу з урахуванням ступеня їх освоєності даною фірмою, гаранти-

 Рованом поставок і збуту готової продукції.

 Дається розрахунок рентабельності комерційної діяльності з урахуванням

 ризику.

 Перераховуються найбільш істотні види ризику; уничтоже-

 ня продукції та майна, псування, розкрадання, стихійні лиха,

 невиконання зобов'язань партнерами, конфлікти і т.п.

 Формулюються основні заходи, спрямовані на зни-

 ються або запобігання шкоди, як економічні, так і тих-

 нические (страхування, включення спеціальних умов у договори,

 профілактика стану обладнання, транспортних засобів, заходи

 протипожежної та іншої безпеки).

 Визначається загальна рентабельність з урахуванням проведення всіх

 перерахованих заходів.

 Розділ 15. Фінансова стратегія

 У розділі представлені прогнози обсягів продажів і прибутків

 фірми. Фінансові прогнози складаються зазвичай на 5 років,

 причому на перший рік помісячно, а на другий і третій роки -

 поквартально. У ньому наводяться:

 джерела формування фінансових ресурсів;

 розподіл прибутку після сплати податків;

 умови контролю за платежами покупців;

 політика щодо страхування кредитів;

 способи визначення та критерії ефективності інвестицій;

 прогнозний план прибутку (на перший рік - помісячно; на

 другий і третій - поквартально);

 касовий баланс фірми.

 Розділ 16. Графік основних заходів

 У розділі перераховуються найважливіші заходи, здійснюва-

 емие в плані реалізації генеральної стратегії фірми, дати їх

 початку і закінчення, відповідальні за їх проведення.

 Відображаються можливі збої, пов'язані з ними, та їх вплив

 на успіх справи.

 !! 254

 Розділ 17. Узагальнюючий

 У стислій формі (2 - 3 пропозиції) і відповідної

 логічної послідовності описуються найбільш цікаві

 для партнерів розділи і складаються кілька конкретних вари-

 антів таких узагальнень для різного типу контрагентів.

 !! 254

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 2. Планування роботи корпорації. Бізнес-план"
 1.  Зміст
    планування на підприємствах 8 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в
 2.  Невідомий. Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003, 2003
    планування на підприємствах громадського
 3.  1 Теоретичні основи бізнес-планування на підприємстві
    планування на
 4.  3 Розробка бізнес-плану «Організація і планування управління кафе« Блинная »
    планування управління кафе
 5.  Планування людських ресурсів.
    планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу, середньо (5 років) і довгострокове (більше 5 років) планування більше пов'язано з визначенням потреби в персоналі: набором, розвитком і вивільненням. Головною метою при цьому є своєчасне і кваліфіковане додаток складу персоналу або «вивільнення від досягнутого». План «вивільнення від досягнутого»
 6.  Контроль використання часу
    плануванні часу є дві сторони: S потрібно скласти розумне для себе розклад, S це розумне розклад потрібно виконати. Ваше завдання на найближчий місяць виконувати складений і коригований план дій з точністю до хвилини. Тут зупиніться і прочитайте це уважно ще раз: З точністю до хвилини! по всіх тих пунктах, де справа стосується не самого факту виконання, а
 7.  ІНСТИТУТ КОУЧИНГА І ТРЕНІНГУ
    планування та контролю - Розробка системи бюджетування - Розробка системи стимулювання - Розробка системи відбору, атестації та розвитку персоналу 3 рівень: Консалтинг (впровадження) Після прийняття результатів консалтингу 2 рівня можливий моніторинг впровадження або навіть управління впровадженням допомогою проектної групи, бізнес-майстерень з доопрацювання і
 8.  1.1 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств
    планування діяльності фірми »має два значення. Перший - загальноекономічний, з точки зору загальної теорії предпОріятія, її природи. Другий - контрольно-управлінський. Тут планування - одна з функцій менеджменту, вміння передбачити майбутнє підприємства та використовувати це передбачення. Обидві сторони планування тісно пов'язані між собою. Можливість планування, як конкретного виду
 9.  1.2 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства
    планування. Стратегія НДДКР є ведучої. Вона виявляє і формує комплекс розробок, найбільш актуальних для споживача і відповідних науково-технічному потенціалу підприємства. За підсумками розробки різних варіантів стратегії уточнюються як очікувані розміри прибутку, так і потреби в капітальних вкладеннях. Ця інформація надходить на вхід фінансової стратегії, призначеної
 10.  Планування кар'єри керівників і фахівців
    планування життєвого і трудового шляху, темпів просування працівника по категоріях і посадам, грунтується на поступовому подовженні термінів перебування на кожному ступені діяльності, орієнтований на багатоступінчасті випробування, стимулювання трудової активності, створення сприятливих умов для задоволення потреб особистості в самоствердженні і