Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

16. Положення про ревізійну комісію

1. Загальні положення

1.1. Ревізійна комісія є постійним виборним органом

акціонерного товариства, що здійснює контроль за його фінансово-хо-

господарською діяльністю, і зокрема Правління (виконавчого

органу Товариства).

1.2. На відміну від спеціалізованих організацій, що проводять

перевірку і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішня ауді-

Торська перевірка) на договірних відносинах з Товариством, Ревізійна

комісія відповідно до своєї компетенції проводить внутрішню

ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства і здійснює

контроль за веденням реєстру акціонерів.

2. Склад і вибори членів Ревізійної комісії

7.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в відпо-

відно до Статутом Товариства з числа акціонерів.

2.2. Чисельність Ревізійної комісії визначається Статутом, од-

нако не може бути менше трьох осіб.

2.3. Обраним в Ревізійну комісію може бути будь физи-

тичне особа з необмеженою дієздатністю, за винятком предс-

дателя Загальних зборів, Генерального (Виконавчого) директора, членів

Ради директорів та членів Правління.

2.4. Член Ревізійної комісії вважається обраним, якщо за нього

було подано не менше ___ Ї / а голосів.

2.5. Вибори в Ревізійну комісію здійснюються шляхом таємного

голосування, якщо інше не передбачено Статутом.

У випадку, якщо Суспільство складається менше ніж з 5 акціонерів, Реви-

Зіон комісія може не обиратися.

3. Термін повноважень Ревізійної комісії

3.1. Ревізійна комісія обирається на два роки, якщо інше не

передбачено Статутом Товариства.

4. Оплата праці членів Ревізійної комісії

4.1. Розмір оплати праці членів Ревізійної комісії встановлюється

ється Загальними зборами акціонерів або Статутом Товариства.

!! 450

4.2. За рішенням Загальних зборів або відповідно до Статуту в

якості винагороди за участь у роботі Ревізійної комісії її

членам, крім грошової оплати, Загальними зборами можуть надавати-

ся певні пільги і переваги, у тому числі при розподілі

дивідендів.

5. Права та обов'язки Ревізійної комісії

5.1. Ревізійна комісія здійснює перевірки в наступних

випадках:

а) за дорученням Загальних зборів;

б) за дорученням Ради директорів;

в) за дорученням певної частини Ради директорів (їх чисельні-

ність визначається Статутом);

г) за власною ініціативою;

д) на вимогу акціонерів, які окремо або в сово-

купности розташовують не менш ___ (більше 10)% звичайних акцій.

5.2. Регулярні перевірки фінансово-господарської діяльності

здійснюються Ревізійною комісією відповідно до Статуту.

5.3. Ревізійна комісія правомочна знайомитися з усіма необ-

дімимі документами і матеріалами, включаючи бухгалтерську звітність,

які пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства. В

разі потреби вона вправі вимагати особистих роз'яснень від будь-якого

посадової особи товариства.

5.4. Для незалежної перевірки діяльності Товариства Ревізійна

комісія має право залучати на договірній основі експертів і аудитор-

ські фірми. Кошти, призначені для оплати послуг сторонніх

експертів (аудиторів), плануються Правлінням в межах сум, утвер-

ждения Загальними зборами (Радою директорів) для цих цілей. При

виникненні пов'язаних із залученням сторонніх фахівців суперечок

щодо їх оплати і іншим умовам договорів рішення приймається загальними

зборами.

5.5. Ревізійна комісія зобов'язана регулярно направляти результати

проведених нею перевірок Загальним зборам і Раді директорів. Резуль-

тати перевірки (ревізії) оформлюються у вигляді акта, що підписується всіма

членами Ревізійної комісії. У разі незгоди одного з членів

комісії із змістом акта він зобов'язаний підписати його із зазначенням на

своєї незгоди.

5.6. Члени Ревізійної комісії несуть колективну відповідальність-

ність за об'єктивність і сумлінність виробленої ними перевірки

(ревізії) під час підписання ними актів (висновків) перевірки.

Член Ревізійної комісії несе персональну відповідальність у

випадках складання ним за результатами перевірки (ревізії) окремого

ув'язнення (особливої ??думки), яка не збігається з висновками Ревізійної

комісії.

!! 451

5.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати від Ради директорів

скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі, якщо виник-

ла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживань-

ня посадових осіб Товариства. У разі відмови Ради директорів со-

кликати Загальні збори Ревізійна комісія зобов'язана зробити це самосто-

стійно відповідно до чинного законодавства.

5.8. За відсутності аудитора Ревізійна комісія складає за-

ключения по річних звітах та балансах і надає їх Загальним

зборам.

У цих випадках баланс Товариства не може бути затверджений

Загальними зборами без висновку Ревізійної комісії.

5.9. У випадках, прямо передбачених Статутом Товариства, члени

Ревізійної комісії вправі брати участь в управлінні справами.

5.10. Інші питання, пов'язані з діяльністю Ревізійної комісі-

оці, вирішуються відповідно до Статуту Товариства, а в необхідних

випадках - відповідно до рішення Загальних зборів.

6. Недобросовісні дії члена Ревізійної комісії

і звільнення його з посади

6.1. Загальні збори не може звільнити члена Ревізійної комісі-

оці з посади до закінчення терміну його повноважень, за винятком

випадків грубого порушення ним своїх обов'язків або заподіяння умиш-

ленного шкоди Товариству.

6.2. Під недобросовісними діями члена Ревізійної комісі-

оці розуміються грубі порушення ним своїх посадових обов'язків,

а також інші винні дії, спрямовані на заподіяння шкоди

Товариству або спричинили за собою несприятливі для Товариства пос-

ледствия.

6.3. Недобросовісні дії члена Ревізійної комісії можуть

виражатися в:

а) знищенні, пошкодженні чи фальсифікації важливих для громад-

тва документів і матеріалів, в тому числі бухгалтерських документів;

б) приховуванні виявлених зловживань посадових осіб або

працівників Товариства або сприяння цим зловживанням;

в) свідоме введення в оману посадових осіб, працівни-

ков Товариства або акціонерів з питань діяльності Товариства;

г) розголошенні конфіденційної інформації про діяльність

Товариства;

д) спробі заважати законним діям працівників Товариства в

виконанні ними своїх службових обов'язків, чиненні тиску на

посадових осіб та працівників Товариства;

е) знищенні, псуванні, відчуженні у власних інтересах якої-

або частини майна Товариства;

ж) інших діях, що завдають шкоди Товариству.

!! 452

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "16. Положення про ревізійну комісію"
 1. Ревізійна комісія (ревізор)
  положення про ревізійну комісію. Ревізійна комісія (ревізор) товариства власників житла: проводить не рідше ніж один раз на рік ревізії фінансової діяльності товариства; представляє загальним зборам членів товариства висновок про кошторис доходів і витрат на відповідний рік товариства і звіт про фінансову діяльність і розмірах обов'язкових платежів і внесків;
 2. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
  ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається річним загальними зборами акціонерів у складі не менше трьох членів строком на ___ років. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, а також займати інші посади в органах управління товариства. 27.2. Члени ревізійної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря комісії. 27.3.
 3. Ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу
  положеннями статуту кооперативу. Крім того, расшірітельноетолкованіе норм, встановлених в останньому реченні ч. 1 ст. 120 Кодексу, дозволяє стверджувати, що не тільки члени ревізійної комісії, а й одноосібний ревізор одночасно не можуть бути членами правління житлового кооперативу, а також займати інші посади в органах управління житлового кооперативу. Ревізійна комісія
 4. Стаття 17. Порядок скликання засідання ради директорів
  ревізійної комісії, аудитора, власника реєстру акціонерів товариства, генерального директора, правління товариства. У відсутність голови ради його засідання скликається двома будь-якими членами ради. 17.2. Засідання ради директорів скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на ___. Річне засідання скликається не пізніше ___ календарних днів після закінчення фінансового
 5. 1. Ревізійна комісія (ревізор) товариства
  положення статті 85 Закону, лише вищі керівники товариства не вправі стати членами комісії (ревізором), а також голосувати при їх обранні. Однак в адміністративно-управлінському апараті суспільства завжди є досить багато осіб, які здійснюють за родом своєї роботи фінансово-господарської діяльності, яка і повинна бути об'єктом уваги комісії. У цьому зв'язку в статуті товариства
 6. Глава VII. Загальні збори акціонерів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства, затвердження аудитора товариства, а також розглядаються і затверджуються (або не затверджуються) річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків, розподіл прибутків і збитків. Проведені крім річних зборів є позачерговими. Такі збори проводяться (ст.55 Закону) за рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства
 7. 3. Інформація про проведення зборів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства та аудитора товариства за результатами річної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, відомості про кандидатів до ради директорів (наглядова рада) та ревізійну комісію (ревізора) товариства. До цієї інформації відносяться й інші питання, що включаються до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. У разі, якщо інтереси
 8. 8. Рахункова комісія
  ревізійної комісії (ревізор) товариства, члени правління (дирекції), а одно представники керуючої організації або керуючий, а також особи, висунуті відповідно до повістки дня збори на ці посади. У товаристві з кількістю акціонерів-власників голосуючих акцій більше п'ятисот виконання функцій лічильної комісії може бути покладено на спеціалізованого реєстратора товариства. Рахункова
 9. Тема VI. КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
  положення, цілі і завдання МОКА, склад МОКА, її структура і територія, на якій вона здійснює свою діяльність, права та обов'язки членів МОКА, органи МОКА та їх компетенція, кошти і майно МОКА, порядок внесення змін до Статуту МОКА, символи і фірмове найменування МОКА, порядок припинення діяльності МОКА. Як правило, статути колегій мало відрізняються один від одного, їх загальний
 10.  Глава II Колегії адвокатів та їх органи
    ревізійним органом - ревізійна комісія. Стаття 5. Загальні збори (конференція) членів колегії адвокатів Загальні збори (конференція) членів колегії адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. У колегії адвокатів, що нараховує більше 300 осіб, замість загальних зборів членів колегії може скликатися конференція. Загальні збори вважаються правомочними при участі в
 11.  Як організовуються комісії по трудових спорах?
    комісії визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу. Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії. * За рішенням загальних зборів (конференції) трудового