Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу

Контрольним органом в будь-яких житлових та житлово-будівельних кооперативах є ревізійна комісія (ревізор). Даний орган не відноситься до числа органів управління кооперативу, так як не здійснює самостійну організаційну та виконавчо-розпорядчу діяльність, а реалізує лише одну специфічну функцію управління - контроль за фінансово-господарською діяльністю кооперативу (див. ч. 1 ст. 120 Кодексу), так званий внутрішній аудит.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю житлового кооперативу загальними зборами членів кооперативу (конференцією) обирається ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу на термін не більше ніж три роки. Кількість членів ревізійної комісії житлового кооперативу визначається статутом кооперативу. Члени ревізійної комісії одночасно не можуть бути членами правління житлового кооперативу, а також займати інші посади в органах управління житлового кооперативу.

Обрання ревізійної комісії (ревізора) є обов'язковим у всіх житлових та житлово-будівельних кооперативах, що створюються і діють відповідно до Кодексу. При цьому Кодекс не визначає, в яких випадках обирається ревізійна комісія (колегіальний контрольний орган), а в яких - ревізор (одноособовий контрольний орган).

Тому кожен кооператив має право самостійно вирішити ці питання у своєму статуті.

Максимальний термін повноважень ревізійної комісії (ревізора) житлового кооперативу та вимоги до членів ревізійної комісії встановлені в імперативних нормах, які не можуть бути змінені положеннями статуту кооперативу. Крім того, расшірітельноетолкованіе норм, встановлених в останньому реченні ч. 1 ст. 120 Кодексу, дозволяє стверджувати, що не тільки члени ревізійної комісії, а й одноосібний ревізор одночасно не можуть бути членами правління житлового кооперативу, а також займати інші посади в органах управління житлового кооперативу.

Ревізійна комісія житлового кооперативу зі свого складу обирає голову ревізійної комісії. Порядок обрання голови ревізійної комісії Кодексом не визначено, тому відповідні правила необхідно передбачити в статуті житлового кооперативу.

Основні права та обов'язки ревізійної комісії (ревізора) визначені у ч. ч. 3 та 4 ст. 120 Кодексу.

Ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу: 1)

в обов'язковому порядку проводить планові ревізії фінансово-господарської діяльності житлового кооперативу не рідше одного разу на рік; 2)

представляє загальним зборам членів кооперативу (конференції) укладення про бюджет житлового кооперативу, річному звіті та розмірах обов'язкових платежів і внесків; 3)

звітує перед загальними зборами членів кооперативу (конференцією ) про свою діяльність.

Ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу в будь-який час має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності кооперативу і мати доступ до всієї документації, що стосується діяльності кооперативу.

Звернемо увагу, що перелік обов'язків ревізійного органу сформульований як вичерпний. Видається, що цей дефект правової норми зумовлений невисоким рівнем законодавчої техніки і повинен бути усунутий законодавцем.

Згідно ч. 5 ст. 120 Кодексу порядок роботи ревізійної комісії (ревізора) житлового кооперативу визначається статутом кооперативу та іншими документами кооперативу. Тому в статуті житлового кооперативу доцільно встановити основні правила, що визначають порядок роботи ревізійної комісії (ревізора) житлового кооперативу. У внутрішніх документах кооперативу, наприклад в положенні про ревізійну комісію (ревізора), затверджуваному загальними зборами (конференцією), зазначені правила можуть бути конкретизовані.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу "
 1. Ревізійна комісія (ревізор)
  Контрольним органом у всіх товариствах власників житла є ревізійна комісія (ревізор). Даний орган не відноситься до числа органів управління товариства: він не здійснює організаційну та виконавчо-розпорядчу діяльність, а реалізує лише одну специфічну функцію управління - контроль за фінансово-господарською деятельностьютоваріщества, так званий внутрішній
 2. Прийом у члени житлового кооперативу
  Прийом у члени житлового кооперативу підпорядковується правилам ст. 121 Кодексу. Громадянин або юридична особа, бажаючі стати членом житлового кооперативу, подають у правління житлового кооперативу заяву про прийом в члени житлового кооперативу. У наведеній нормі ч. 1 ст. 121 Кодексу маються на увазі фізичні та юридичні особи, які не є засновниками житлового чи житлово-будівельного
 3. § 5. Право на житлові приміщення в будинках житлово-будівельних та житлових кооперативів
  § 5. Право на житлові приміщення в будинках житлово-будівельних та житлових
 4. Правління кооперативу
  Правління є колегіальним виконавчим органом будь-якого житлового чи житлово-будівельного кооперативу. Правління житлового кооперативу обирається з числа членів кооперативу загальними зборами членів житлового кооперативу (конференцією) у кількості та на строк, які визначені статутом кооперативу. Підкреслимо, що відповідно до відсильною нормою ч. 1 ст. 118 Кодексу кількість
 5. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
  27.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається річним загальними зборами акціонерів у складі не менше трьох членів строком на ___ років. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, а також займати інші посади в органах управління товариства. 27.2. Члени ревізійної
 6. Глава VII. Загальні збори акціонерів
  1. Компетенція зборів 2. Право акціонерів на участь у зборах 3. Інформація про проведення зборів 4. Підготовка та проведення зборів 5. Кворум зборів 6. Порядок прийняття зборами рішень 7. Голосування на загальних зборах акціонерів 8. Рахункова комісія 9. Протокол зборів Компетенція, порядок скликання, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (Надалі - збори.)
 7. Загальні збори членів кооперативу (конференція)
  Звернемо увагу, що назва ст. 116 Кодексу "управління в житловому кооперативі" не відповідає її змісту, так як дана стаття містить норми, присвячені тільки загальним зборам, але не іншим органам управління кооперативу, зазначеним у ст. 115 Кодексу. Вищим органом управління житлового кооперативу є загальні збори членів кооперативу (конференція), які скликаються в
 8. Система органів управління
  Кодекс в імперативних нормах встановив систему органів управління і контролю, обов'язкову для всіх житлових та житлово-будівельних кооперативів (ст. ст. 115 - 120). Це відрізняє Кодекс від РК 1983 р., який безпосередньо не регулював організацію управління кооперативами. У ст. 114 ЖК 1983 містилася відсильна норма, згідно з якою порядок організації і діяльність
 9. 1. Ревізійна комісія (ревізор) товариства
  Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства з боку ревізійної комісії (ревізора) товариства регламентується статтями 85 і 87 Закону. Відповідно до статті 85, для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства загальними зборами акціонерів відповідно до Закону і статутом товариства обирається ревізійна комісія (ревізор) товариства (Надалі
 10. 3. Інформація про проведення зборів
  Порядок доведення до акціонерів інформації про проведення зборів регламентовано статтею 52 Закону. Нею передбачено дві форми інформації, одну з яких має право вибрати суспільство за своїм розсудом. По-перше, форма повідомлення акціонерів про проведення зборів, у тому числі орган друку у разі повідомлення у вигляді опублікування інформації, визначається статутом товариства або рішенням загальних
 11. Тимчасові мешканці
  Тимчасові мешканці можуть проживати в житловому приміщенні в будинку житлового кооперативу з урахуванням правил , встановлених у ст. 126 Кодексу. Член житлового кооперативу і проживають разом з ним члени його сім'ї за взаємною згодою та з попереднім повідомленням правління житлового кооперативу вправі дозволити проживання у житловому приміщенні, що знаходиться в їх користуванні, тимчасовим мешканцям у порядку і на