Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Прийом у члени житлового кооперативу

Прийом у члени житлового кооперативу підпорядковується правилам ст. 121 Кодексу. Громадянин або юридична особа, бажаючі стати членом житлового кооперативу, подають у правління житлового кооперативу заяву про прийом в члени житлового кооперативу.

У наведеній нормі ч. 1 ст. 121 Кодексу маються на увазі фізичні та юридичні особи, які не є засновниками житлового чи житлово-будівельного кооперативу (про засновників див. ст. 112 Кодексу), а вступають у вже створений кооператив. Нагадаємо, що засновники кооперативу вступають у відносини членства в кооперативі з моменту державної реєстрації кооперативу як юридичної особи в силу прямої вказівки закону. Тому для засновників відсутня необхідність подачі в правління житлового кооперативу заяви про прийом в члени кооперативу за правилами ст.

121 Кодексу.

Що стосується інших членів житлового чи житлово-будівельного кооперативу, то у них відносини членства встановлюються з моменту сплати вступного внеску після затвердження загальними зборами (конференцією) рішення правління про прийом відповідної особи в члени кооперативу. Зазначене рішення може бути прийнято і затверджено за умови відсутності обставин, що перешкоджають вступу в кооператив. Такими обставинами можуть бути, наприклад, недосягнення громадянином 16-річного віку (ст. 111 Кодексу), перевищення у зв'язку з прийомом нового члена кооперативу максимальної кількості його членів, що визначається за правилами ч. 1 ст. 112 Кодексу.

Особливості вступу до кооперативу спадкоємців члена кооперативу, а також членів його сім'ї, які не є спадкоємцями, але проживали спільно з спадкодавцем, визначаються за правилами ст.

131 Кодексу.

Заява про прийом в члени житлового кооперативу має бути розглянуто протягом місяця правлінням житлового кооперативу та затверджено рішенням загальних зборів членів житлового кооперативу (конференції).

Громадянин або юридична особа визнається членом житлового кооперативу з моменту сплати вступного внеску після затвердження рішення про прийом в члени житлового кооперативу загальними зборами членів кооперативу (конференцією).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прийом у члени житлового кооперативу "
 1. § 5. Право на житлові приміщення в будинках житлово-будівельних та житлових кооперативів
  житлово-будівельних та житлових
 2. Правління кооперативу
  прийом в члени кооперативу та винесенні відповідних рішень на затвердження загальних зборів (ч. 2 ст. 121 Кодексу), надання згоди членам кооперативу на передачу житлових приміщень, за які не повністю виплачені пайові внески, найм по оплатним договорами (ч. 1 ст. 128 Кодексу). Якщо компетенція представницького органу зазвичай встановлюється як виняткова (інші органи керування не
 3. Тимчасові мешканці
  члени його сім'ї за взаємною згодою та з попереднім повідомленням правління житлового кооперативу вправі дозволити проживання в житловому приміщенні, що знаходиться в їх користуванні, тимчасовим мешканцям в порядку і на умовах, які передбачені статтею 80 Кодексу. У ст. 126 Кодексу маються на увазі члени житлового чи житлово-будівельного кооперативу, які не повністю виплатили пайовий внесок.
 4. 1. Положення житлово-будівельних та житлових кооперативів в умовах переходу до ринку
  члени кооперативу виплатили пайові внески повністю См Кичи-хіна, Мартковіч І Б, Щербакова Н А Указ соч З 71-72 4 Толстой Ю К Житлове право З 35> Кічіхін А Н, Мартковіч І Б, Щербакова Н А Указ соч З 71 6 Толстой Ю К Житлове право З 35 тельских кооперативів, до числа яких відносяться і житлові кооператіви1, а також ЖК УРСР (ст. 111-126). Основне ж значення в регулюванні організації та
 5. Право на пай члена кооперативу
  житлового чи житлово-будівельного кооперативу, встановлюючи лише, що ці відносини визначаються статутом конкретного кооперативу (див. ч. 1 ст. 125). Пайовий внесок в даному випадку являє собою майновий (грошовий) внесок, рівний загальній сумі покупної або відповідно будівельної вартості житлового приміщення, одержуваного членом кооперативу. Такий внесок може бути внесений членом
 6. 1. Зміна та припинення права на житлове приміщення в будинку ЖБК
  прийом до кооперативу громадянин може оскаржити в судовому порядку. У разі розірвання шлюбу колишній чоловік пайовика, що має право на частину паєнагромадження і проживає в кооперативній квартирі, вправі вимагати розділу паю і квартири та прийняття в члени кооперативу. Така вимога може бути заявлено незалежно від розміру частки паєнагромадження, яка належить кожному з колишнього подружжя. Розділ житлового
 7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
  житлові зобов'язання Цивільно-правові форми задоволення житлової потреби. Право громадян РФ на житло. Житлові відносини та їх правове регулювання. Житлове законодавство. Житлові фонди. Поняття і види договорів найму житлового приміщення. Зобов'язання з договорів соціального найму житлового приміщення. Передумови укладення договору соціального найму
 8. 2. Право на житлові приміщення в будинках ЖБК
  прийом нових членів, у розподілі квартир і т. д. Водночас вони зобов'язані виконувати вимоги статуту кооперативу: використовувати отриману квартиру в відповідно до її призначення, дотримуватися правил користування житловими приміщеннями і т. д. Право пайовика на квартиру подібно з правом на житлову площу наймача. Однак правомочності пайовика ширше, в першу чергу його право розпорядження. Це
 9. Членство в товаристві
  прийом нових членів. Див: Коментар до Житлового кодексу Російської Федерації / Під ред. М.Ю. Тихомирова. М .: Изд-воТіхомірова М.Ю., 2005 - 2008. С. 325 (http://www.urkniga.ru). У Кодексі відсутнє правове регулювання даної процедури. Тому, формулюючи відповідні положення статуту товариства, можна за аналогією застосувати правові норми, що регулюють подібні відносини в
 10. § 5. Виробничі кооперативи
  прийом в члени кооперативу і тому можливий лише за рішенням загальних зборів. Виключення з членів кооперативу можливо як санкції за неналежне виконання членських обов'язків (п. 2 ст. Ill ЦК). Причому, на відміну від господарських товариств, таке виключення проводиться за рішенням загальних зборів членів
 11. 1. Поняття та умови зміни договору житлового найму
  члени його сім'ї мають право вимагати зміни договору і без згоди наймодавця і навіть всупереч його запереченню. Іноді договір може бути змінений і з ініціативи наймодавця при дотриманні встановлених гарантій прав громадян, які проживають в даному
 12. § II. Виробничі кооперативи
  прийом і виключення членів кооперативу, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів і розподіл прибутку і збитків, рішення про реорганізацію в господарське товариство або суспільство. Рішення інших питань може бути віднесено до виключної компетенції загальних зборів законом або статутом кооперативу. Постійно діючий наглядова рада контролює діяльність правління і
 13. 3. Цивільно-правові форми задоволення житлової потреби
  члени сім'ї зберігають право на безплатне придбання в порядку приватизації згодом отриманого жилою приміщення-. Передача житла у власність громадян у порядку приватизації оформляється договором передачі, який укладає місцева адміністрація, підприємство чи установа з громадянином. пол \ чающие житлове приміщення у власність. Право власності на придбане житлове приміщення
 14. Голова правління
  житлового кооперативу є голова правління кооперативу. Голова правління житлового кооперативу обирається правлінням житлового кооперативу зі свого складу на строк, визначений статутом житлового кооперативу (див. ч. 1 ст . 119 Кодексу). Слід звернути увагу на те, що оскільки голова правління обирається з числа членів правління, то він обов'язково повинен бути
 15. 39. Забезпечення громадян житлом у Будинка ЗБК.
  кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу и членів їхніх сімей путем будівніцтва багатоквартірного житлового будинку (будинків), а у випадка, передбачення законодавством, - одне-і двоквартірніх жилих будинків садібного типом чі багатоквартірного блокованого житлового будинку (будинків) з надвірнімі будівлями за Власні кошти кооперативу Із Залучення банківського кредиту,
 16. 2. Сторони та предмет договору обміну
  житлової політики), 3. по-третє, член житлово-будівельного кооперативу: він має право укласти договір обміну з іншим членом ЖБК або з наймачем житлового приміщення за договором соціального або комерційного найму, а також з власником житлового приміщення. Стороною в договорі обміну житлового приміщення виступає тільки наймач, власник, член кооперативу. Житлові права членів сім'ї та інших
 17. Інші випадки освіти спільної сумісної власності.
  Члени сім'ї, спільно що у житловому приміщенні. Члени сім'ї можуть дати згоду на придбання житлового приміщення іншими членами сім'ї, які проживають разом з ними, але самі можуть і не побажати стати учасниками приватизації (наприклад, для того, щоб не відрізати собі інших шляхів поліпшення житлових умов. З іншого боку, якщо подружжя проживають роздільно, то приватизація житлового