Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К. . Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 5. Виробничі кооперативиВиробничий кооператив (артіль) - це об'єднання осіб для спільного ведення підприємницької діяльності на засадах їх особистого трудового та іншої участі, початкове майно якого складається з пайових внесків членів об'єднання.
У виробничому кооперативі, як і в господарських товариствах, вирішальне значення має особисту участь його членів у діяльності організації. Але норми про господарські товариства сконструйовані в основному в розрахунку на те, щоб забезпечити повним товаришам можливість безпосереднього особистої участі у підприємницькій діяльності. Відносно ж виробничих кооперативів акцент робиться на безпосередньому трудовій участі, що припускає включення учасника до складу трудового колективу кооперативу. Саме тому ст. 7 Закону "Про виробничих кооперативах" обмежує кількість членів кооперативу, які не беруть особистої трудової участі в його діяльності, всього двадцятьма п'ятьма відсотками від числа членів, що беруть участь в роботі кооперативу особистою працею. Рішення майнових питань та управління у виробничому кооперативі також володіють значною специфікою.
У фірмовому найменуванні замість слів "виробничий кооператив" можна використовувати слово "артіль", оскільки законодавець вважає їх синонімами.
Учасниками виробничого кооперативу є, за загальним правилом, громадяни. Причому, на відміну від повних товаришів, їм абсолютно не потрібна статусу індивідуального підприємця. Поряд з ними брати участь у кооперативі можуть і юридичні особи, якщо це допускається статутом кооперативу. Кількість членів кооперативу не може бути менше п'яти.
Говорячи про участь в кооперативі, необхідно відзначити, що термін "членство" може вживатися у різних значеннях: як синонім взагалі участі в організації (і в цьому сенсі можна говорити, наприклад, про членство в АТ) і як специфічна форма особистої участі, абсолютно не пов'язаного з участю майновим. ГК розуміє членство в кооперативі саме в останньому його значенні. Членство у вузькому сенсі слова означає також, що взаємні правові зв'язки між членами встановлюються не безпосередньо (як це відбувається, наприклад, на основі установчого договору), а опосередковуються кооперативом, який виступає своєрідним центром системи цих зв'язків. Тому єдино можливим установчим документом кооперативу може бути тільки його статут.
Майно кооперативу спочатку складається з пайових внесків його членів, які не ідентичні часткам у статутному капіталі господарських товариств і товариств. Права члена щодо кооперативу аж ніяк не обумовлені величиною його паю. Так, незалежно від величини паю кожен член кооперативу має один голос на загальних зборах учасників (п. 4 ст. 110 ЦК, ч. 3 п. 2 ст. 15 Закону "Про виробничих кооперативах"). Розподіл прибутку та ліквідаційного залишку між членами кооперативу зазвичай проводиться відповідно до їхньої трудової участі (п. 4 ст. 109 ЦК, п. 1 ст. 12 Закону "Про виробничих кооперативах"). У разі утворення неподільного фонду пай і зовсім перестає відповідати частці у майні кооперативу. При виході з кооперативу його член має право лише на виплату йому паю, але ніяк не виплати частки у всьому майні.
Члени кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за всіма його зобов'язаннями в порядку і розмірах, встановлених статутом і законом про виробничі кооперативи (п. 2 ст. 107 ЦК).
Система кооперативних органів складається з загальних зборів його членів (вищий орган), наглядової ради (утворення якого на відміну від АТ не обов'язково) і виконавчих органів: правління і (або) голови (ст. 110 ЦК). Обов'язковим для кооперативів є принцип комплектування його органів лише з числа членів, що надто категорично.
Члену кооперативу належить безумовне право виходу з його складу. За загальним правилом, передача паю іншому члену кооперативу не вимагає згоди інших учасників. Перехід паю до третіх осіб означає їх прийом в члени кооперативу і тому можливий лише за рішенням загальних зборів.
Виключення з членів кооперативу можливо як санкції за неналежне виконання членських обов'язків (п. 2 ст. Ill ЦК).
Причому, на відміну від господарських товариств, таке виключення проводиться за рішенням загальних зборів членів кооперативу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Виробничі кооперативи "
 1. 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
  виробничі кооперативи. У законодавстві України немає вичерпного переліку організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб. Організаційно-правова форма - це форма юридичної особи - суб'єкта підприємництва, яка характеризує специфіку його створення, майнового статусу, характеру його прав і прав засновників (учасників) на майно та особливості їх
 2. 29. Види юридичних осіб.
  Виробничі та споживчі кооперативи). Юридичні особи, на майно яких їх засновники мають право власності або інше речове право (державні і муніципальні унітарні підприємства, в тому числі дочірні підприємства, а також фінансуються власником установи). Юридичні особи, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та
 3. 31. Комерційні юридичні особи.
  Виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств) Господарські товариства і суспільства. Господарськими товариствами і товариствами визнаються комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане
 4. § 7. Некомерційні організації
  виробничим кооперативом. Вищим органом управління споживчим кооперативом є загальні збори його членів. У проміжках між засіданнями загальних зборів його функції виконує рада (в сільськогосподарських кооперативах - наглядова рада). Колегіальний виконавчий орган споживчого кооперативу називається правлінням. На відміну від виробничих кооперативів члени
 5. Право власності виробничих і споживчих кооперативів.
  Виробничі та споживчі, відносячи перший до комерційних, а другий-до некомерційних організацій. Відповідно цьому виробничі кооперативи наділяються загальною, а споживчі кооперативи - спеціальноюправоздатність. До виробничих кооперативам можуть бути віднесені сільськогосподарські, а також інші виробничі кооперативи, до споживчих-сільськогосподарські,
 6. § 3. Правоздатність юридичних осіб
  виробничі кооперативи мають загальної правоздатністю. Окремими видами діяльності юридичні особи як із загальною, так і зі спеціальною правоздатністю можуть займатися лише за наявності ліцензії (спеціального дозволу). Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, повинні визначатися законом. До прийняття спеціального федерального закону перелік ліцензованих видів діяльності та
 7. § 4. Органи юридичної особи. Філії та представництва
  виробничий кооператив може мати наступну структуру органів управління: загальні збори його членів (вищий орган), наглядова рада, правління і (або) його голова (ст. 110 ГК РФ). Унітарні підприємства мають лише одноосібний орган (керівника), який призначається власником або уповноваженим власником особою і їм підзвітним (п. 4 ст. 113 ГК РФ). Учасники юридичної особи
 8. § 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства
  виробничі кооперативи, але встановлює ряд обмежень (ст. 81, 86, 93 ЦК РФ). Кожен повний товариш при перетворенні товариства в товариство чи у виробничий кооператив, який став учасником (акціонером) останніх, несе субсидіарну (додаткову) відповідальність всім своїм майном за зобов'язаннями, які перейшли до цих організацій, протягом двох років. Відчуження колишнім
 9. § II. Виробничі кооперативи
  виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків (п. 1 ст. 107 ЦК України, ст. 1 Федерального закону від 9 травня 1996 р. №
 10. § 13. Некомерційні організації
  виробничих, членами споживчих кооперативів вправі бути і громадяни, і юридичні особи, причому як комерційні, так і некомерційні. Для останніх перешкодою може стати тільки їх спеціальна правоздатність. Що стосується громадян, то їх особистого трудового або іншої участі в справах кооперативу не потрібно. Єдиним установчим документом, що регулює діяльність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua