Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1. Поняття екологічних прав людини і значення їх визнання Під екологічними правами людини розуміються визнані і закріплені в законодавстві права індивіда, що забезпечують задоволення його різноманітних потреб при взаємодії з природою.

В умовах складної екологічної ситуації в країні, вкрай низької ефективності природоохоронної діяльності держави законодавче, особливо конституційне закріплення екологічних прав має для Росії велике політичне та юридичне значення.

Визнавши екологічні права громадян, російське держава зробила перший крок у напрямку створення правової держави, підтвердило намір побудувати його. Досить широке регулювання суб'єктивних екологічних прав в формованому законодавстві є свідченням демократизації влади. Визнання прав стимулює зростання самосвідомості громадян, екологічна свідомість та культуру. Воно сприятиме залученню громадян в охорону навколишнього середовища, стимулює діяльність держави в даній сфері, оскільки реалізація права на сприятливе навколишнє середовище, інших екологічних прав передбачає можливість вимагати відповідної поведінки від інших суб'єктів, насамперед від державних органів. Водночас регулювання екологічних прав сприяє зміцненню авторитету держави, його виходу на міжнародну арену, входження в європейський і світовий правовий простір.

Зіткнувшись в кінці 60-х рр.. з труднощами реалізації екологічного законодавства за допомогою традиційних, примусових правових засобів, в США була усвідомлена необхідність введення нових механізмів контролю суспільства і його окремих членів за дотриманням природоохоронного законодавства. При вдосконаленні законодавства про охорону атмосферного повітря на початку 70-х рр.., В результаті тривалих дискусій в Конгресі США громадянам було

2. Стан правового регулювання екологічних прав людини 117

надано право звертатися до суду з позовом про недотримання вимог Закону про чисте повітря.

Юридичне значення визнання цього роду прав зумовлено їх змістом і можливостями громадянина як власника права. Так, володіння правом для відповідного суб'єкта означає: а) свободу поведінки індивіда в межах, встановлених нормою права, б) можливість для індивіда користуватися певним соціальним благом; в) повноваження вчиняти певні дії та вимагати вчинення відповідних дій від інших осіб; г) можливість звернутися до суду за захистом порушеного права.

Визнання і правове регулювання екологічних прав людини і громадянина важливе не тільки для самого індивіда, а й для суспільства і держави.

Так, соціально відповідальну державу, встановлюючи ті чи інші права, може розраховувати на те, що громадяни, реалізуючи ці права, сприятимуть підвищенню ефективності природоохоронної діяльності самої держави. Наприклад, надаючи громадянам право брати участь у процесі підготовки та прийняття екологічно значущих господарських та інших рішень у процедурі оцінки їх впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи, можна очікувати підвищення ефективності відповідної діяльності органів виконавчої влади.

Але суспільство і держава не залишаються байдужими також до того, як громадянин реалізує свої права. Вони повинні бути зацікавленими в активності громадян.

Таким чином, при послідовній реалізації екологічні права мають істотне правове значення як основа для поступового відновлення сприятливого стану навколишнього середовища в країні, покликані забезпечити нормальну життєдіяльність людини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття екологічних прав людини і значення їх визнання Під екологічними правами людини розуміються визнані і закріплені в законодавстві права індивіда, що забезпечують задоволення його різноманітних потреб при взаємодії з природою. "
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006

 3. Глобальна криза надійності екологічних систем
  екологічна криза забруднення (редуцентов) і браку мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічна криза аридизации 3 млн років тому Виникнення предків людини
 4. 5. Джерела екологічно значимої інформації
  екологічно значимої інформації важливо підкреслити, що розвиток відносин у сфері взаємодії суспільства і природи і, зокрема, будь-яка діяльність, здійснювана в рамках екологічного права, супроводжується накопиченням такої інформації. Об'єктивно з цим процесом пов'язані екологічне нормування, оцінка впливу на навколишнє середовище, екологічна експертиза, екологічне
 5. Контрольні питання
  поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому основні особливості об'єктів екологічних правовідносин в Російській Федерації? 6. Які основні принципи екологіческогоправа Росії? У чому значення механізмів екологічного контролю, екологічної експертизи, системи державного екологічного управління в Російській Федерації? Список літератури
 6. Вплив природи на людину
  екологічна катастрофа Незбалансовані взаємовідносини суспільства і природи, тобто нераціональне природокористування часто призводять до екологічної кризи і навіть екологічної катастрофи. Екологічна криза (надзвичайна екологічна ситуація) - екологічне неблагополуччя, що характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища і що представляє загрозу для здоров'я
 7. М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003

 8. 5. Гарантії та захист екологічних прав людини
  екологічних прав людини і громадянина. Зокрема, визначаються юридичні процедури, в рамках яких може здійснюватися охорона таких прав: - судовий захист прав і свобод; - право оскарження до суду рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб; - право на отримання кваліфікованої
 9. 1. Поняття і функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Під юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміється відношення між державою в особі спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього середовища, правоохоронних органів, іншими уповноваженими суб'єктами і вчинили екологічне правопорушення особою (фізичною, посадовою чи юридичним) щодо застосування до порушнику відповідного стягнення. Сутність юридичної відповід
  екологічних вимог. При цьому важливо мати на увазі, що юридична відповідальність не є єдиним інструментом примусу до їх виконання в механізмі екологічного права. З урахуванням специфіки функцій цього механізму таку роль відіграють також державна екологічна експертиза, екологічне ліцензування, екологічна сертифікація, екологічний контроль, в певній мірі -
 10. Суспільство і природа
  людини до природі в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири закону екології». Екологічна філософія. Сциентизм і антисциентизм.
 11. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
  Поняття, принципи. 20. Екологічне право. Екологічна кримінологія. 21. Джерела природного і техногенного випромінювання. Вплив на організм людини і структуру генів. 22. Генно-модіціфірованние організми. Історія розвитку. 23. Основні поняття концепції сталого розвитку. Документи, реалізація в Росії і Волгоградської області. 24. Джерела,
 12. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  екологічної безпеки. Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих екологічних інтересів людини, передусім його прав на чисту, здорову, сприятливу для життя навколишнє природне середовище, що виникає при досягненні збалансованого співіснування навколишнього природного середовища та господарської діяльності людини, коли рівень навантаження на природне
 13. 15.2. Екологічна освіта
  екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 14. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.) . Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини наносять
 15. ВИСНОВОК
  екологічних світогляду: - алармизм. Це песимістичний погляд у майбутнє: в результаті забруднення навколишнього середовища і вичерпання її ресурсів людство загине. Правильність цього прогнозу поставлена під сумнів успіхами розвинених країн, таких як Японія і ФРН, яким вдається поєднувати інтенсивне господарство та збереження навколишнього середовища; - сциентизм (або
 16. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліні Екологія людини, 2010

 17. Необхідність міжнародного співробітництва в галузі глобального природокористування
  екологічної рівноваги набуло глобальних масштабів. У зв'язку з цим виникла нагальна необхідність співпраці всіх країн з метою запобігання глобальної екологічної катастрофи.
 18. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  екологічних правовідносин можуть бути громадяни, юридичні особи, публічні суб'єкти. Громадяни мають право на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. Це право забезпечується заходами щодо запобігати-394 Суб'єкти та об'єкти екологічного права щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян та іншими заходами.
 19. ВИСНОВОК
  екологічно целесообразному поведінці, тобто і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів
 20. 8. Міжнародний екологічний суд
  екологічні суперечки, що вимагають дозволу міжнародними органами. У цих цілях в липні 1993 р. у складі Міжнародного суду ООН (Гаага) створена «камера з екологічних питань ». За ініціативою групи юристів на установчій конференції в Мехіко в листопаді 1994 р. був заснований Міжнародний суд екологічного арбітражу і примирення (Міжнародний еко-634 XXV. Міжнародне право навколишнього
© 2014-2020  ibib.ltd.ua