Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Козирін А.Н.. Адміністративне право зарубіжних країн. Видавництво "СПАРК". - 229 с., 1996 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і система джерел

Чинне в даний час в Болгарії адміністративне право є значною мірою продуктом прострочених процесів початку 90-х років. Відмова Болгарії від соціалістичного шляху розвитку, прагнення здобути самостійність і знайти своє місце в сучасному світі призвели до зміни політичної системи цієї країни і перетворенню адміністративного права. У травні 1989 р. були внесені зміни до діяло раніше законодавство про громадянство, паспорти і ряд інших нормативних актів, що призвело до істотного розширення правового статусу болгарських громадян.

Закон про зміну Конституції від 15 січня 1990 виключив положення про керівну роль Болгарської Комуністичної партії з діяла на той час Конституції 1971 Таким чином, втратив значення один з ключових принципів соціалістичного адміністративного права Болгарії.

Ухвалений 29 січня 1990 Закон про збори, ходи і маніфестаціях ввів повідомний порядок проведення цих політичних акцій замість існуючого раніше дозвільного. Закон про імена болгарських громадян від 6 березня 1990 р., покликаний забезпечити національну рівноправність громадян НРБ, відновити їх порушені права та законні інтереси, також містив цілий ряд норм, що регулюють діяльність державних органів. Закон про зміну і доповнення Конституції від 3 квітня 1990 містив цілий ряд радикальних змін підходу до регулювання суспільних відносин і повністю виключив соціалістичну термінологію.

Цей акт вперше в післявоєнній Болгарії проголосив принцип поділу влади, створив конституційну основу рівноправності всіх політичних партій (ці положення були деталізовані в прийнятому в цей же день Законі про політичні партії), однакового правового статусу всіх форм власності . Все це створило конституційну основу для перебудови адміністративного права.

Важливим етапом перетворення конституційного права Болгарії стало прийняття 12 липня 1991 нової Конституції Болгарії. На основі її положень були розроблені і прийняті закони про різних державних органах та інші найважливіші акти.

Фактично почалося створення нового адміністративного права, оскільки на основі конституційних норм були проведені кардинальні зміни організації та функціонування механізму виконавчої влади, скасовувалися застарілі норми адміністративного права, почалося створення механізму, спрямованого на недопущення відродження характерних для тоталітарної державності підходів до регулювання адміністративно-правових відносин. Разом з тим слід зазначити, що рух по цьому шляху носить суперечливий характер в тому числі і в силу теоретичної неопрацьованості ряду інститутів.

До числа джерел болгарського адміністративного права можна віднести:

1. Чинну Конституцію Болгарії, прийняту 12 липня 1991 Норми, що регулюють порядок організації та діяльності органів виконавчої влади (ст.

ст. 74, 87, 88, 98-100, 105-116,139,143, 144) , права і свободи громадян та їх гарантії у сфері державного управління (ст.ст. 45,51,52,55,60,61), прямо відносяться до сфери адміністративного права.

2. Закони, прийняті Народними Зборами Болгарії. Прикладом таких актів може слугувати Закон про національну службу безпеки від 8 червня 1994

3. Нормативні акти Ради Міністрів Болгарії. Так, наприклад, постановою № 7 від 25 січня 1994 Рада Міністрів затвердив Правила порядку здійснення права власності держави на підприємствах.

4. Нормативні акти міністерств: правила, розпорядження, інструкції та накази. Наприклад, Міністерством землеробства 29 березня 1993 були затверджені Правила будови і діяльності Національної ветеринарно-медичної служби і розпорядження № 2 про умови і порядок здійснення приватної ветеринарно-медичної практики.

5. Акти обласної адміністрації.

6. Нормативні акти представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.

7. Джерелами адміністративного права, що мають внутрішньоорганізаційний характер, служать нормативні акти керівників державних підприємств та установ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і система джерел "
 1. Характеристика письмового джерела
  Ким, коли і за яких обставин написаний джерело. Визначення дійсності джерела і достовірності подій у ньому викладених. Джерело зберігся полнлстью або тільки в окремих частинах? Як, він зберігся до нашого часу або в яких інших джерелах (документах) онбил знайдений або відновлений. Ким, коли і за яких обставин дане джерело знайдений. Ким, коли і як дане джерело
 2. ВСТУП У ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО
  Тема 1. Поняття приватного права Приватне і публічне право. Цивільне право як приватне право. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро ??правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в
 3. Екскурс V
  до с. 491 (прим. 27, с. 680) Дивно, що такий видатний дослідник Гребля, як Ріхард Хардер, у своїй останній доповіді, який йому судилося зробити, критикував поняття джерела через його «природничо походження» (див.: Les Sources de Plotin. Entretiens V, VII. Quelle oder Tradition?). Так критика виправдала поверхнево активне дослідження джерел, але поняття
 4. § 1. Поняття і види джерел цивільного права
  § 1. Поняття і види джерел цивільного
 5. § 1. Поняття, функції і джерела авторського права
  § 1. Поняття, функції і джерела авторського
 6. 1. Загальні принципи права і конституційне право.
  Норми конституційного права знаходять своє вираження в різних формах, які зазвичай іменуються джерелами. Серед них - конституція, закони, внутрішньодержавні публічно-правові договори, регламенти парламентів і їх палат, акти глави держави і виконавчої влади, акти органів конституційного контролю, судові прецеденти, конституційний звичай, релігійні джерела, правова
 7. План
  Характеристика джерел з історії слов'ян. Лінгвістична теорія походження слов'янських мов. Археологічна теорія походження слов'ян. Східні слов'яни за даними археології. Письмові джерела про слов'ян, їх суспільному устрої та релігії. а). Античні джерела про венедів. б). Візантійські джерела про антів і слов'ян. в). Арабські джерела про слов'ян. «Повість временних літ»,
 8. 1. Поняття джерела банківського права
  Основним джерелом російського права є нормативний акт. У цьому сенсі російська правова система історично склалася в результаті впливу континентальної, романо-германської правової системи, де, як відомо, основний і практично єдине джерело права - нормативний акт. Правда, поряд з нормативними актами в російському банківському праві діють, як вже було сказано
 9. 1. Визначення форм і джерел права, їх співвідношення
  Термін «джерела права» є одним з найдавніших в правознавстві - йому більше двох тисяч років. Як вважають, його вперше використав Тит Лівій для позначення XII таблиць. Сенс, який він вкладав у цей термін, навряд чи відповідає сьогоднішній концепції. А ось термін зберігається і продовжує породжувати дискусії знову і знову про його зміст. Сучасна теорія права традиційно використовує
 10. 3.1. Правова система і правова сім'я
  У світі існує безліч держав і, відповідно, правових систем. Всі вони в тій чи іншій мірі впливають один на одного, і тому мають спільні ознаки. При цьому одні правові системи мають більше таких ознак, ніж інші. Для позначення окремих груп правових систем на основі спільності їх ознак використовується поняття «правова сім'я». Кожна правова система і правова
 11. § 1. Визначення форм і джерел права
  Термін «джерела права» є одним з найдавніших в правознавстві - йому понад 2-х тисяч років. Як вважають, його вперше використав Тит Лівії для позначення XII таблиць. Сенс, який він вкладав у цей термін, навряд чи відповідає сьогоднішній концепції. А ось термін зберігається і продовжує породжувати дискусії знову і знову про його зміст. Сучасна теорія права традиційно використовує
 12. 1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
  1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 13. Повідомлення
  Проблема етнічної приналежності венедів в античних джерелах. Проблема слов'ян і антів в Візантійських джерелах. Слов'яни на
 14. Джерела арбітражного процесуального права
  Джерела арбітражного процесуального права - це правові акти, що містять норми даної галузі права. Джерела арбітражного процесуального права різноманітні і діляться на два основних види: закони та підзаконні нормативні акти. Слід мати на увазі, що згідно ст. 3 АПК порядок судочинства в арбітражних судах Російській Федерації визначається Конституцією РФ, Федеральними
 15. 3.13.4. ДЖЕРЕЛО розвитку продуктивних сил при капіталізмі
  У застосуванні, принаймні, до капіталізму, проблему джерела розвитку продуктивних сил цілком можна вирішити, не виходячи за межі виробництва. Це джерело абсолютно ясне: прагнення капіталіста витягти максимально можливий прибуток. Капіталістичне виробництва є виробництво заради при-"9 Бухарін Н.І. Теорія історичного матеріалізму. 3-е изд М.-Пг., [1924]. С. 139. Див
 16. ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА f ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТИ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ різниці температур в гирлі ДЖЕРЕЛА І НАВКОЛИШНЬОГО АТМОСФЕРИ НА РІВНІ гирла (u = 3 м / с)
  Температура в гирлі джерела, 0С Висота джерела, м 0 10 20 50 100 150 200 300 400 0 10 4,08 0,91 3,78 0,83 3,54 0,67 3,02 0,50 2,50 0,40 2,18 0,33 1,96 0,25 1,67 0,20 1,47 25 1,00 4,08 0,88 3,69 0,79 3,40 0,60 2,81 0,43 2,28 0,33 1,96 0,27 1,75 0 , 20 1,48 0,16 1,30 50 1,00 4,08 0,86 3,61 0,75 3,27 0,25 2,64 0,38 2,10 0,29 1,79 0, 23 1,59 0,17 1,34 0,13 1,17 75 1,00 4,08 0,83 3,54 0,71 3,16 0,50
 17. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
  Основна мета модуля 1 - вивчення структури навчального курсу, згідно програми, засвоєння і знання даної програми, вміння викласти цілі і завдання курсу, актуалізація раніше засвоєних в курсі "Введення в спеціальність "основних понять і подальший розвиток знань з понятійно-термінологічний апарат. 1.1. Структура курсу" Основи загальної екології та неоекології ". 1.2.