Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

4. Поняття та види юридичної відповідальності

Відповідальність може бути політичною, моральною, юридичної. Можливі й інші види відповідальності.

Політична відповідальність настає у сфері політичної діяльності за порушення норм, що регулюють політичні відносини. Вона виражається в основному у відстороненні від політичної діяльності, наприклад, у позбавленні можливості брати участь у роботі політичних партій, рухів, в переобранні з поста політичного керівника.

Моральна відповідальність виражається в моральному осуді особи, яка допустила аморальний вчинок.

Юридична відповідальність завжди пов'язана з державою, нормами права, юридичним обов'язком і протиправним поведінкою суб'єкта права.

Наступ юридичної відповідальності обумовлено об'єктивними і суб'єктивними передумовами.

Об'єктивні передумови включають в себе наступні обставини: наявність норм права, що передбачають права та обов'язки сторін і заходи відповідальності правопорушника, існування і законну діяльність органів слідства, суду, судових виконавців, виправно-трудових установ, інших органів , що забезпечують виконання покарань.

Суб'єктивні передумови являють собою наявність у правопорушника свободи волі і поведінки під час протиправних дій, а також вини у формі умислу або необережності.

Юридична відповідальність виникає внаслідок правопорушення і являє собою правовідносини відповідальності.

Правопорушення є юридичним фактом і породжує правовідносини відповідальності, створює для правопорушника певну юридичну зв'язок з правоохоронними органами держави - міліцією, прокуратурою, судовою владою, у яких виникає право розглядати правопорушення та притягати винних до відповідальності.

На правопорушника накладається обов'язок виконувати вказівки державних органів і нести юридичну відповідальність.

Юридична відповідальність являє собою обов'язок правопорушника зазнавати передбачені законом несприятливі наслідки свого протиправної поведінки. Для фізичних осіб вони можуть бути особистісного або майнового характеру, а для юридичних осіб - майнові чи організаційні.

Особистісні несприятливі наслідки надають вплив безпосередньо на людину, яка може бути позбавлений волі, тобто поміщений в пенітенціарні установи, і тим самим обмежений у спілкуванні з близькими, позбавлений звичних звичайних умов життя, звільнений з посади. Майнові несприятливі наслідки виражаються в позбавленні права власності на нерухомість, грошові кошти, інше майно.

Несприятливі наслідки організаційного характеру щодо юридичних осіб являють собою реорганізацію або ліквідацію підприємства, зміна структури його керівних органів.

Виконання названих та інших видів несприятливих наслідків, тобто настання юридичної відповідальності, як правило, забезпечується примусово.

Основні риси чи ознаки юридичної відповідальності:

- виникає з правопорушення;

- являє собою правовідносини між державою в особі її спеціальних органів і правопорушником;

- держава має право залучати до відповідальності правопорушника, який зобов'язаний зазнавати позбавлення і несприятливі наслідки правопорушення;

- виконання правопорушником обов'язків забезпечується в примусовому порядку.

Існує кілька видів відповідальності, які відповідають видам правопорушень. Кожен вид правопорушень породжує і певний вид відповідальності. Так, кримінальні правопорушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність; цивільні правопорушення відповідно громадянську відповідальність; адміністративні - адміністративну та дисциплінарні - дисциплінарну.

Слід зазначити, що кожному виду відповідальності відповідає певна санкція і певна процедура притягнення до відповідальності.

Кримінальне законодавство передбачає такі види відповідальності: смертну кару, позбавлення та обмеження волі, умовні міри покарання, штраф, конфіскацію майна та ін

Процедура притягнення до кримінальної відповідальності досить складна. Спочатку ведеться дізнання і попереднє розслідування скоєного злочину, а потім справа передається до суду, який визначає міру відповідальності.

Заходами адміністративної відповідальності є штрафи, звільнення від займаної посади, позбавлення спеціального права, наприклад, права керування автомобілем, адміністративний арешт та інші.

При притягнення до адміністративної відповідальності спочатку складається протокол про вчинення адміністративного правопорушення, а потім, на підставі протоколу, суддя одноособово, адміністративна комісія, органи санітарної, пожежної, податкової, інших інспекцій залучають до відповідальності.

Громадянська відповідальність носить майновий характер і являє собою відшкодування заподіяної шкоди, виплату штрафу, пені, упущеної вигоди.

Рішення про притягнення до цивільної відповідальності приймають суди загальної юрисдикції, арбітражні та третейські суди відповідно до норм цивільно-процесуального або арбітражно-процесуального законодавства за заявою потерпілої сторони.

За дисциплінарні проступки винним особам може бути оголошено догану, сувору догану, вони можуть бути переведені на менш оплачувану роботу, понижено в посаді або звільнені.

Накладає дисциплінарні стягнення керівник підприємства, установи, організації.

Перед накладенням стягнення від особи, яка вчинила дисциплінарне правопорушення, має бути отримано письмове пояснення про причину того, що сталося.

Процесуальна відповідальність являє собою відмову заявнику у прийнятті позовної заяви, оформленого з порушенням норм процесуального законодавства, відмова в задоволенні клопотання, наприклад, про виклик в судове засідання і допиті свідка у цивільній справі, заявленого не відповідно до вимог цивільного процесуального кодексу.

При вчиненні правопорушень у сфері виконавчих правовідносин відповідальність, залежно від характеру правопорушення, може бути кримінальної, адміністративної або цивільної. Аналогічне положення існує і в міжнародних правовідносинах. Тут можлива кримінальна, або цивільно-правова відповідальність, залежно від суб'єкта і характеру правопорушення.

Відносно держав як суб'єктів міжнародних правопорушень можлива й інша юридична відповідальність, передбачена міжнародним правом, двосторонніми та багатосторонніми угодами.

Необхідно відрізняти настання несприятливих наслідків, що застосовуються державою до юридичних і фізичних осіб, які вчинили правопорушення, від інших форм державного примусу. Головна відмінна особливість полягає в тому, що юридична відповідальність настає за правопорушення і являє собою покарання правопорушника, а нині державного примусу не пов'язані з правопорушенням і являють собою заходи, що застосовуються державою в умовах надзвичайних обставин - стихійних лих, аварій, епідемій, або носять привентивное , попереджувальний характер, з метою недопущення правопорушень. Так, наприклад, в умовах епідемій можливе проведення примусових щеплень, реквізиція транспортних та інших засобів для боротьби із захворюваннями.

До привентивное заходів належать, наприклад, огляд вантажів і багажу, що перевозяться повітряним транспортом; митний огляд товарів, що перетинають кордон держави; огляд і перевірка стану протипожежного обладнання на підприємствах і т.п.

Можливі також примусові заходи з метою припинення правопорушень. Наприклад, затримання правопорушника і укладення його під варту.

Отже, юридична відповідальність являє собою особистісні, майнові чи організаційні негативні наслідки, які настають за рішенням відповідного державного органу для правопорушника у зв'язку з здійсненими ним неправомірними діями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Поняття та види юридичної відповідальності "
 1. 39. Поняття і види юридичної відповідальності.
  Юридичну відповідальність винної особи. Онованіі для застосування санкції є встановлення в дії (або бездіяльність) особи складу правопорушення. Юридична відповідальність являє собою негативну реакцію гос-ва на вчинення правопорушення у вигляді застосування до особи заходів держ впливу. Вона виражається в необхідності для правопорушника зазнавати несприятливі для нього
 2. поняття і види юридичної відповідальності ОМСУ та посадових осіб
  види: кримінальна, адміністративна, цивільна і дисциплінарна (іноді в якості особливих видів виділяють також конституційну та матеріальну відповідальність). Основою юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами є конституційна норма, яка зобов'язує органи влади, громадян та їх об'єднання
 3. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 4. Методи здійснення виконавчої влади
  види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
 5. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 7. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 8. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
  Поняттям. Полягає у використанні посадовими особами довірених їм прав і повноважень для особистого
 9. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Види переконання: - організація державних і громадських заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань (облік, контроль, прийняття необхідних документів, проведення семінарів, зборів тощо); - виховання (економічне, правове , моральне та ін.); - роз'яснення завдань державного управління; - інструктаж осіб підпорядкованого апарату і громадськості з питань найбільш
 10. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
    юридичної відповідальності вищих посадових осіб держави. Поділ державної влади на судову, законодавчу, виконавчу і взаємодію всіх гілок влади. Ознаки республік: Президентська - в руках президента повноваження глави держави і глави уряду. Відсутність посади прем'єр-міністра, тому що президент сам очолює виконавчу владу. Президент формує
© 2014-2022  ibib.ltd.ua