Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

39. Поняття і види юридичної відповідальності.Правопорушення тягне за собою юридичну відповідальність винної особи. Онованіі для застосування санкції є встановлення в дії (або бездіяльність) особи складу правопорушення.
Юридична відповідальність являє собою негативну реакцію гос-ва на вчинення правопорушення у вигляді застосування до особи заходів держ впливу. Вона виражається в необхідності для правопорушника зазнавати несприятливі для нього позбавлення або обмеження особистого чи майнового хар-ра (позбавлення волі, арешт, штраф, конфіскація майна та ін.)
Види юр відповідальності відповідають видам правопорушень:
Кримінальна відповідальність. Застосовується за вчинення злочинів, тобто суспільно-небезпечних діянь, заборонених нормами УП, осн джерелом яких явл КК РФ. Прест тягне за собою кримінальне покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, позбавлення волі.
Кримінальна відповідальність м.б. застосована єдиним гос органом - судом.
Адміністративна відповідальність має своєю підставою склад адміністративного проступку (правопорушення). Основним джерелом є Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Види адмін стягнень: попередження, штраф, оплатне вилучення чи конфіскація певних предметів, тимчасове позбавлення певного права, наприклад водіння автомобіля, та інші заходи.
Накладається посадовими особами, яким правопорушник не підпорядкований по службі.
Цивільно-правова відповідальність настає за порушення зобов'язань, що випливають з договору, а також за заподіяння майнової внедоговорного збитку.
Виражається в застосуванні так званих правовосстановітельние санкцій, що передбачають відшкодування заподіяної майнової шкоди. Законом також передбачається така міра, як відновлення порушеного права, а також можливість стягнення з винного порушення договірних зобов'язань неустойки у вигляді штрафу або пені (наприклад, при порушенні строків внесення квартплати).
Дисциплінарна відповідальність застосовується за вчинення дисциплінарного проступку. На відміну від адміністративної відповідальності вона накладається посадовою особою, якій правопорушник підпорядкований по службі. Заходами дисциплінарного стягнення є зауваження, догану, сувору догану, тимчасовий переклад на менш оплачувану роботу і деякі інші.
В особливий вид виділяється матеріальна відповідальність робітників і службовців, яка застосовується у разі, якщо вони заподіяли шкоду підприємству, організації, установі при виконанні своїх трудових обов'язків.
Правопорушення - це заподіює шкоду товариств чи особистим інтересам протиправне діяння, яке скоєно винним деліктоздатної (це вуст гос-вом здатність нести юр відповідальність) особою.
Злочини - найбільш небезпечні для суспільства діяння, передбачені КК.
Адміністративні правопорушення - зазіхання на гос або громадський порядок, власність, права і законні інтереси гр-н, передбачені нормами АП, ФП, ЗП.
Цивільно-правові порушення - це посягання на майнові і з ними особисті немайнові відносини, які рег нормами ГП.
Дисциплінарні правопорушення - це посягання на внутрішній розпорядок діяльності установ, підприємств та інших орг-ий.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. Поняття і види юридичної відповідальності. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 2. Методи здійснення виконавчої влади
  види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
 3. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 5. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 6. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
  Поняттям. Полягає у використанні посадовими особами довірених їм прав і повноважень для особистого
 7. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Види переконання: - організація державних і громадських заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань (облік, контроль, прийняття необхідних документів, проведення семінарів, зборів тощо); - виховання (економічне, правове , моральне та ін.); - роз'яснення завдань державного управління; - інструктаж осіб підпорядкованого апарату і громадськості з питань найбільш
 8. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  юридичної відповідальності вищих посадових осіб держави. Поділ державної влади на судову, законодавчу, виконавчу і взаємодію всіх гілок влади. Ознаки республік: Президентська - в руках президента повноваження глави держави і глави уряду. Відсутність посади прем'єр-міністра, тому що президент сам очолює виконавчу владу. Президент формує
 9. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 10. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Види суспільних відносин, врегульовані нормами відповідних галузей права. У структурному відношенні правопорядок відображає реалізовані елементи системи права. Гарантії законності - умови суспільного життя і заходи, вжиті державою для забезпечення режиму законності і стабільного правопорядку. Гарантії законності та правопорядку можна розділити на: загальносоціальні;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua