Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

38. Склад злочину.Склад злочину - сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, зазначених в УЗ, хар-щих певне суспільно-небезпечне діяння як конкретний злочин:
об'єкт злочину
об'єктивна сторона злочину
суб'єкт злочину
суб'єктивна сторона злочину
Об'єкт злочину - це те, на що посягає злочин, тобто суспільні відносини, к-им м.б. заподіяно збитків (права і свободи чел-каи гр-на, власність, заг порядок і заг безоп-ть, окр середу, конституційний лад РФ, мир і безоп-ть чол-ка). Види об'єктів:
загальні
видові
родові
безпосередні
Загальні - виступає вся сукупність товариств відносин.
Об'єктивна сторона злочину - це зовнішня хар-ка злочину, зовнішній прояв. Ознаки об'єктивної сторони:
суспільно-небезпечні діяння (дії і бездіяльності);
суспільно-небезпечні наслідки;
причинно-наслідковий зв'язок м / д діянням і наслідком;
спосіб, знаряддя, ср-во, місце, час вчинення злочину, обстановка.
Дія - товариств-небезпечне вольове й активне поводження людини.
Бездіяльність - суспільно-небезпечне вольове і пасивне поводження, закл в недосконалому особою тих дій, які д.б. і могла вчинити в силу своїх зобов'язань.
Наступ злочинного наслідки - заподіяння опред, зазначений в УЗ шкоди об'єкту кримінально-правової охорони в результаті товариств-небезпечного діяння.
Причинно-наслідковий зв'язок - об'єктивно існуюча зв'язок м / д заг-небезпечним діянням і шкідливими наслідками, при якій наслідок обов'язково породжується діянням.

Неодноразовість - вчинення 2-х і більше злочинів, передбачених однією статтею або однією частиною КК. (Не зізнається неодноразовим, якщо за один із злочинів особа вже відбула покарання).
Сукупність злочинів - вчинення 2-х і більше злочинів, передбачених різними статтями і різними частинами КК, якщо за одне з них не була засуджена. А також одне діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених двома і більше статтями КК.
Реальна сукупність - це сукупність злочинів, об'їду єдністю наміри
Ідеальна сукупність - немає єдності наміри.
Рецидив злочину - вчинення умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин.
Небезпечний рецидив - раніше було 2 рази засуджено до лиш волі за навмисне злочин; або соверш умисно тяжкого преступл.
Особливо небезпечний рецидив - 1) при соверш умисно прест, було 3 і більше разів осужд за умисно тяжкого або ср тяж. 2) соверш умисно тяжких - 2р за розум тяжкого або 1р за особливо тяж. 3) вчинила особливо тяжкий - за навмисне тяжкий або особливо тяжкий.
Якщо були зняті або погашені судимості, то про рецидив говорити не можемо.
Суб'єктом злочину (той, хто скоює злочин) м.б. тільки фізична особа. Лише той, хто досяг певної міри фізичного, психічного і соціального розвитку. (Ознаки: вік і осудність).
Суб'єктивна сторона злочину - це психічна діяльність особи, безпосередньо пов'язана з вчиненням злочину і що ставить органічну єдність мотиваційних, інтелектуальних і вольових процесів. (Ознаки: вина, мотив і мета).
Суб'єктивні ознаки (ознаки, що характеризують суб'єкт злочину):
вік (з 16, а в визна. Злочинів - з 14-ти років)
осудність
вина (умисел або необережність)
мотив і мета злочину
Осудність - це здатність особи усвідомлювати фактичний хар -р своїх дій та керувати ними. Стан сп'яніння не виключає осудності.
Умисел (прямий) - усвідомлює характер своїх дій і бажає настання шкідливих наслідків.
Умисел (непрямий) - усвідомлює злочинний характер, не бажає, але допускає настання шкідливих наслідків.
Необережність - м. укладати у злочинній недбалості і в злочинній самовпевненості (легковажності).
Мотив - це обумовлене потребами та інтересами усвідомлене внутрішнє спонукання, яким керується суб'єкт при вчиненні злочину.
Мета - уявна модель майбутнього результату, до досягнення якого прагне винний при вчиненні злочину.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. Склад злочину. "
 1. П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972
  склад злочину як єдина підстава кримінальної відповідальності; розкривається їх сутність, структура і характер взаємозв'язку, визначаються вихідні принципи пізнання злочинного діяння як соціального факту. Оскільки автор стосується складних проблем, ряд положень, що розвиваються в даній роботі, має дискусійний характер. Книга розрахована на науковців-юристів і практиків, студентів
 2. ЗМІСТ
  складу злочину 71 § 4. Теорії складу злочину як единствен ного підстави кримінальної відповідальності ... 77 Глава IV. Склад злочину (структура і визначення поняття) 98 § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину 98 § 2. Кримінальну правовідносини і елементи соста ва злочину 107 § 3. Визначення поняття складу злочину 118 Глава V.
 3. ВСТУП
  склад злочину. Однак багато питань у вченні про склад злочину, як єдиному підставі кримінальної відповідальності, залишаються досі невирішеними, спірними і потребують більш глибокому аналізі та узагальненні. У нашій кримінально-правовій літературі, особливо в підручниках з кримінального права, зазвичай вказується, що методом науки радянського кримінального права є матеріалістична
 4. § 5. Суспільна небезпека злочинного діяння і суспільна небезпека особистості
  склад злочину, а не ознаки, що характеризують особу винного. Хоча при призначенні покарання при його індивідуалізації суд згідно зі ст. 37 КК РРФСР зобов'язаний враховувати всі обставини справи, в тому числі і особистість вчинила злочин, це положення закону не можна представляти абстрактно, ізольовано від скоєного злочину, поза зв'язку з ним. Враховуючи спосіб життя і минуле
 5. § 6. Інші обставини, що впливають на ступінь суспільної небезпеки злочинного діяння
  склад злочину є єдиною підставою кримінальної відповідальності (див. Уюловное право. Загальна частина. М., Юріздат, 1966, стор 44). 32 Якщо, наприклад, особа вчинила злочин Е одному районі, а буде залучено в іншому, то цим послаблюється у свідомості людей зв'язок між злочином і покаранням, в той час як про покарання за вчинення злочину в першу чергу має стати
 6. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  складі злочину і проблемою підстави кримінальної відповідальності. Окремі автори в цей період виступали з пропозиціями реформувати кримінальне законодавство таким чином, щоб можна було застосовувати кримінальне покарання і за дії, не передбачені Кримінальним кодексом за ознакою «соціальної небезпечно-1 Див: А. А. П і о н т к о в з до і і. Вчення про злочин. М., Держ-юріздат,
 7. § В, О методологічних функціях понять злочину і складу злочину
  складу злочину. У цьому світлі важливого значення набуває з'ясування питання про методологічні функціях понять злочину і складу злочину. Наявні з цього питання висловлювання в кримінально-правовій науці досить суперечливі і не відрізняються достатньою чіткістю. Так, Н. Д. Дурманов пише: «Поняття злочину нерідко змішується з поняттям складу злочину. У літературі
 8. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  складі злочину, є роботи А. Н. Трай-нина '. Основи теорії А. Н. Трайніна про склад злочину коротко можна представити у наступних тезах. «Склад злочину є сукупність всіх об'єктивних і суб'єктивних ознак (елементів), які згідно радянським законом визначають кон кретного суспільно небезпечне для соціалістичної держави дія (бездіяльність) як
 9. 5 складів при-однаковому тяжкі наслідки - смерть потерпілого:
  складів злочинів може бути ще ряд варіантів менш небезпечних і більш небезпечних, за які суд призначає міру покарання в межах санкцій тієї чи іншої статті відповідно до тяжкості скоєного злочину. Крім того, при точно таких же наслідки може взагалі не бути злочину, якщо, наприклад, смерть була заподіяна випадково, невиновно або в умовах необхідної оборони. Таким
 10. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  складу злочину; 2) передумови, що визначають межі караності в часі (давність), 3) передумови, що визначають межі дії кримінального закону в часі і просторі. При розгляді проблеми передумов кримінальної караності і складу злочину ми будемо стосуватися тільки передумов, коррес-98 ня, що характеризують специфіку кримінальної протиправності '. Ст. 2 Основ
© 2014-2022  ibib.ltd.ua