Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

84. Поняття «ситуація» і «суперечка»

Міжнародні відносини - складне соціальне явище, обумовлене безліччю факторів. Держави, будучи головними учасниками цих відносин, перебувають на різних рівнях соціально-економічного розвитку, мають специфічні політичні й інші інтереси, забезпечення яких періодично приведе до зіткнень і конфліктів між ними. В Уставі ООН і більшості міжнародно-правових актів розбіжності між державами визначаються поняттями «ситуація» і «суперечка».
Держави часом в однобічному порядку намагаються вирішити те або інше міжнародне питання (про лінію проходження границі, територіальну проблему та ін.). Подібне поводження може привести до ситуації, загрозливому міжнародному миру й безпеці
Міжнародна суперечка, на відміну від ситуацій, характеризується наявністю виявлених і сформульованих розбіжностей держав відносно предмета суперечки. При цьому держави свої претензії друг до друга обґрунтовують законними інтересами й нормами міжнародного права. Не можна визнати наявність міжнародної суперечки, якщо одна держава висуває претензії до іншому, котре не приймає їх або погоджується із претензіями частково. Міжнародний Суд ООН відзначав, що «однобічні домагання не утворять суперечки». Для будь-якої міжнародної суперечки характерна наявність розбіжностей по питанню факту або норми права, конфлікту юридичних поглядів або інтересів між двома суб'єктами міжнародного права
У положеннях Розділу VI «Мирний дозвіл суперечок» (ст.ст. 33 - 38) і Глави VII «Дії відносно погрози миру, порушень миру й актів агресії» (ст.ст.39-51) Уставу ООН використовуються терміни «суперечка» і «ситуація». Наприклад, ст. 34 Уставу ООН говорить: «Рада Безпеки уполномочивается розслідувати будь-яку суперечку або будь-яку ситуацію, що може привести до міжнародних терть або викликати спор, для визначення того, чи не може продовження цієї суперечки або ситуації загрожувати підтримці міжнародного миру й безпеки». При цьому ні дана стаття, ні інші статті Уставу ООН не дають визначення понять «суперечка» і «ситуація». Устав ООН указує лише на те, що ситуації й суперечки можуть бути двох видів: 1) загрозливому міжнародному миру й безпеці; 2) не несучої такої погрози. Зрозуміло, що дана диференціація є відносної, оскільки й ситуація, і суперечка при певних обставинах можуть стати загрозливими для міжнародного миру й безпеки
У західній доктрині міжнародного права вживали спроби ділити міжнародні суперечки на політичні і юридичні. При цьому процедура судового або арбітражного дозволу суперечки, на думку прихильників цієї концепції, повинна поширюватися тільки на юридичні суперечки. Політичні ж суперечки варто дозволяти іншими засобами, наприклад шляхом переговорів, посередництва, примирення й т.д. Польський юрист-международник М. Ляху, виражаючи широко розповсюджену точку зору, відзначав, що майже все суперечки між державами мають як політичний, так і юридичний аспект, оскільки право й політика перехрещуються по багатьом напрямкам. У зв'язку із цим навряд чи можна кваліфікувати якась міжнародна суперечка як чисто політичний або чисто юридичний
Існування міжнародної суперечки зобов'язує держави вирішувати ця суперечка. Відповідно до сучасного міжнародного права, держави зобов'язані дозволяти свої суперечки мирними засобами
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "84. Поняття «ситуація» і «суперечка»"
 1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  Відповідно до Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що
 2. 1. Сутність валютних операцій
  поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті; валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта -
 3. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  поняття: Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави. Ринковий (комерційний) курс - курс, який установлюється банком для проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Операції з іноземною валютою за
 4. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  Основні засоби - матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Об'єкт основних засобів - закінчений
 5. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
  Нематеріальний актив - актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується банком з метою використання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам. Нематеріальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх
 6. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  поняття почало зустрічатися в економічній літературі країн Східної Європи та СНД, що пояснюється зміною системи господарювання і переходом до ринкових відносин. Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest» , що означає «вкладати». У минулому більшість авторів трактувала поняття «інвестиції» як сукупність затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі народного
 7. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  поняття, які закріплені у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку і пов'язані з даним напрямком аналізу. Серед них найважливіші такі. Операційні витрати - всі витрати, які пов'язані з основною діяльністю підприємства, а також з усіма іншими видами діяльності (за винятком діяльності, яка належить, згідно з відповідними П(С)БО, до інвестиційної та фінансової діяльності, а саме - витрат на
 8. 2. Індикативні ціни
  поняття індикативної ціни товару й мінімальної (або довідкової) ціни товару. Індикативною ціною (далі - ІЦ) є мінімально допустима контрактна ціна на товари походженням з України, яка відповідає ціні, що склалася або складається на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної операції з урахуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків, обумовлених
 9. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 2. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 3. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 4. Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27 5. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 10. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua