Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

13. Порядок прийняття констатує-цій.


Державна практика зарубіжних країн виробила ряд способів прийняття конституцій, які можуть бути зведені до декількох основних видів. Право на прийняття першої або нової писаної конституції, зазвичай іменоване в літературі установчою владою, може бути здійснюва-лено трояко: представницьким установою, виборчим корпусом і виконавчою владою. Ці три основних способи прийняття писаної конституції можуть бути застосовані як у чистому вигляді, так і в різного роду сполучення-ниях.
1. Перші писані конституції - американська 1787 року й французька 1791 були прийняті представницькими уста-
новами, відповідно конвентом (установчими зборами) і Генеральними штатами (парламентом). І в першому і в другому випадку була здійснена первісна установча влада.
Коли мова йде про здійснення похідної установчої влади, мається на увазі прийняття черговий, а не першої кон-
статиці.
Нині дію-вующая конституція США була прийнята конституційним конвентом. Цей орган формально не був наділений установчою владою. 55 делегатів конвенту, які представляли 12 з 13 тодішніх суверенних штатів, об'єднаних в конфедеративний союз, самі привласнили собі установчі повноваження. Підписали проект конституції, який потім був направлений Континентальним конгресом штатам для ратифікації. 4 березня 1789 вона офіційно вступила в силу. Таким чином, завершена процедура прийняття американської конституції розпадається на два етапи: разработ-ка і схвалення проекту конституції (філадель-фійскій конвент) і
твердження і ратифі-кація проекту конституції (конвенти шта-тів).
У новітній політичній практиці зарубіжних країн прийняття конституцій представницькими установами широ-ко
поширене. Здійснення установчої влади надається як установчим зборам, які спеціально для цього обираються, так і парламентам, утвореним на підставі положень попередніх конституцій. В
деяких випадках установчі збори лише розробляє і схвалює Так, конституція IV Республіки Франції 1946 була розроблена установчими зборами і схвалена всенародним голосуванням (референ-дум).
2. Прийняття конституції виборець-ним корпусом складається з двох етапів - розробка проекту конституції і вікон-
чательно його схвалення, після чого вона набуває чинності. Виборчий кор-пус
розробити проект конституції не може. 3. Прийняття конституції одностороннім актом виконавчої влади - октроірованіе. Проект конституції складається правительст-венним апаратом без якого б то не було участі громадськості. Розроблений таким способом проект затверджується і промульгірует-ється главою держави. Вперше октроірова-ня було застосовано у Франції в 1814 році. (Конституція Бельгії 1831 р., Канади 1867 і ін)
Спосіб прийняття конституції має величезне значення, так як від нього в значитель-іншої мірою залежить сам зміст основного закону. Референдум, як спосіб прийняття конституції, володіє
рисами демокра-тизма, так як проект основного закону утвер-ждается виборчим корпусом.
Політичний досвід сучасності свідчить про те, що найбільш демократи-ного способом розробки, прийняття та
затвердження конституції є установчі збори-ня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. Порядок прийняття констатує-цій. "
 1. 11. Основні риси зарубіжних констатує-цій.
  Порядок діяльності складових її підсистем. У їх число входять глава держави, уряд, парламент і в деяких країнах вищий орган конституційного нагляду. У конституціях встановлюються також основи регулювання таких найважливіших політичних процесів, якими є вибори, референ-дум і законодавство. Коло питань, регульованих конституціями, різний. Однак з певною
 2. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 3. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Порядок роботи центральних установ; 70-ті роки - створення численних тимчасових установ на місцях, як би відділень московських наказів, що призвело до зростання чисельності наказових людей. Приказні були монолітною групою. Якщо думні дяки і частина дяків з наказів зливалися за своїм майново-правового становища з феодальною знаттю, брали участь у підготовці
 4. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  порядок речей і будь-яке технічне нововведення приводити у відповідність з моделлю ідеального рівноваги Всесвіту. Нам потрібно було дожити до епохи глобальних порушень екологічної рівноваги та озонової дірки, щоб зрозуміти, що інтуїція наших предків, що підказує їм ідею такої рівноваги, була бездоганна ». Конкретно-історичний аналіз селянського суспільної свідомості - одне із завдань
 5. Оборонні операції
  порядок », тобто повертали землі російським дворянам, віддавали їх німецьким офіцерам, гроссбауеров. Здійснювалось вилучення сільськогосподарських продуктів, здорові люди вирушали до Німеччини для роботи в господарствах тих, хто пішов воювати. Була розроблена і доведена до відома населення ціла система відмінності-них обмежень, штрафів, а за невиконання їх - розстріл. На окупованій території
 6. 2. Проблеми науки і культури
  порядок »був наведений, мистецтво стало керованим, головним змістом творів стало вихваляння Сталіна, показ переваг соціалізму, переваги радянської людини. Починає формуватися так зване безконфліктне мистецтво. У таких творах діють герої-схеми, а ситуації легко вирішуються, оскільки в їх основі лежать непорозуміння. Прикладом такого твору є
 7. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 8. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  порядок розгляду справи, його перегляду), а в тому, що саме арбітражна процесуальна форма в силу специфіки матеріальних правовідносин, які є об'єктом судового розгляду і вирішення в арбітражному суді - це правовідносини, що регулюють підприємницьку та іншу економічну діяльність - дозволяє ефективно захистити порушені чи оспорювані права і законні інтереси осіб,
 9. Джерела арбітражного процесуального права
  порядок судочинства в арбітражних судах Російській Федерації визначається Конституцією РФ, Федеральними конституційним законом про арбітражних судах, АПК та прийнятими відповідно до них іншими федеральними законами. До числа джерел арбітражного процесуального права віднесені міжнародні договори Російської Федерації. Таке коло джерел норм арбітражного процесуального права
 10. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  порядок розгляду справ судом забезпечено численними специфічними процесуальними гарантіями прав беруть участь у справі. Водночас вони є і гарантіями законного і обгрунтованого вирішення спору про право чи іншого юридичного питання. Подібний порядок характерний тільки для функціонування суду, що здійснює особливий вид державної діяльності. З цього випливає два висновки:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua