Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

14. Функції та види конституційного надзо-ра.


Конституціоналізм як один з найважливіших принципів демократії виходить з припущення про те, що норми писаної конституції мають вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших джерел права => нормоустанавлі-вающая діяч-ність в країні повинна здійснювала- вляться відповідно до конституції. Стежити за відповідністю правових норм контітуціі покладається на інститут конституційного нагляду, який у встановленій формі здійснює перевірку звичайних законів та інших нормативних актів з точки зору їх відповідності конституції. Таким чином, функція конституційного нагляду полягає у підтримці та забезпеченні конституційної законності.
Доктрина конституційного нагляду була вперше сформульована і застосована Верховним судом США під головуванням Джона Маршалла в 1803 році.
У зарубіжних країнах конституцій-ний нагляд може застосовуватися в двох основних видах.
1. Здійснення конституційно-го контролю усіма судами загальної юрисдикції (США, Аргентина, Мексика, Данія, Норвегія, Канада, Австралія, Індія, Японія). Цю систему називають також децентралізованою, чи американської. У цих країнах питання про конституційність закону чи іншого норматив-ного акта, на підставі якого виникло конкретну справу, може бути поставлений будь-яким судом, але остаточне рішення виносить вища судова інстанція.
2. Другий вид конституційного нагляду - централізований (або європейський) застосовується в тих країнах, де для цієї мети створюються спеціальні квазі-доль-ні органи, які не входять в систему судів загальної юрисдикції. Для цих орга-нів
наглядова діяльність є єдиною або головною функцією (ФРН, Авст-рія, Італія, Франція).
Органи централізований-ного конституційного контролю формуються різними способами: за пропозицією править-ва президентом (Автрія), президентом, парламентом і магістратурою. Об'єктами конституційного нагляду можуть бути звичайні, конституційні та органічні закони, поправки до конституції, міжнародні договори, парламентські регламенти та ін правові норми. Суб'єктами конституційного нагляду можуть бути фізичні та юридичні особи, а також державні органи, наділений-ні правом запиту про конституційність того чи іншого акта. Коло суб'єктів конституційного ного нагляду встановлюється законодательст-вом і наглядової практикою відповідної країни. За своїм змістом конституцій-ний нагляд може бути формальним і матері-альних. У першому випадку перевіряється дотримання ня процедурних правил, встановлених для прийняття законів та інших нормативних актів, що є об'єктами конституційного нагляду. У другому випадку перевіряється зміст законів та інших нормативних актів з точки зору відповідності їх змістом консти-туції. Процедура конституційного нагляду може порушуватися як з конкретного приводу, яким є судова справа (США, Італія, ФРН, Мексика, Індія), так і без конкретного приводу з ініціативи встановлений-них законом суб'єктів конституційного нагляду (Франція). У практиці зарубіжних країн застосовуються дві форми конституційно-го контролю - попередній та наступний. Попередній - перевірка конституційності законів на стадії їх проходження через парламент (Швеція, Фінляндія), перевірка конституційності законопроектів. Після санкціонування закону і його промульгації він не може бути підданий перевірці на конституційну.
Орган, який здійснює конституційну нагляд, може визнати суперечить конституції або весь закон цілком, або окремі його положення. За загальним правилом рішення органу конституційного нагляду є остаточним і може бути переглянуте тільки ним самим. Правовим наслідком визнання закону або іншого акту цілком або частково неконституційним є те, що відповідний закон або нормативний акт цілком або частково втрачає юридичну силу і перестає застосовуватися судами. Це відноситься, звичайно, тільки до подальшого конституційному контролю. У тих країнах, де конституційний контроль прямо не передбачається-бачено писаною конституцією, визнання закону неконституційним не тягне за собою його формальної відміни. Для країн, що застосовують наступний конституційний контроль, серйозне значення має питання про те, з якого моменту перестає діяти закон, визнаний таким, що суперечить конституції. Значення названої проблеми пояснюється тим, що між прийняттям закону парламентом і визнанням його неконституційним-ним може пройти значний час, протягом якого на підставі опротестованого-го закону виникли численні правоотно-шення. У цьому випадку застосовуються два принци-па: а) закон визнається недійсним з моменту його вступу в силу, б) закон вважається недійсним з моменту призна-ня його неконституційним. Другий принцип більш часто застосовується, оскільки він не породжуючи-ет невизначеності в цивільному обороті і інших правовідносинах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. Функції та види конституційного надзо-ра. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Функціонування спеціальніх (вільніх) Економічних зон: Закон України от 13 жовтня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 676. 162. Про основи містобудування: Закон України от 16 листопада 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683. 163. Про Друковані засоби масової ІНФОРМАЦІЇ (преси) в Україні: Закон України от 16 листопада 1992 р. / /
 2. Види і стадії адміністративного права
  функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-нию 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винов-них у порушенні законності і дисципліни. Ознаки
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  функцією, б) вони повинні викликати до себе довіру зацікавлений-них осіб, для чого повинні бути не залежні від учасників спору про право, не зацікавлені в результаті справи і, дозволяючи його , підкорятися тільки закону, в) вони повинні бути доступні для зацікавлених осіб, що гарантувало б вільний обіг у ці органи та особисту участь в розгляді справ; г) вони повинні володіти статусом і
 4. 12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України. У рамках своєї компетенції Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження, обов'язкові до виконання. Його акти підписує Прем'єр-міністр України. Постанови Кабінету Міністрів України носять нормативний характер; розпорядження, як правило, нормативний характер не носять. Нормативно-правові акти Кабінету
 5. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  функціями і формальними повноваженнями. Виконавча влада - уряд на чолі з прем'єр-міністром, який призначається президентом. Непрямі парламентські вибори президента. Верховенство парламенту в політичному влади держави. Парламент обирає президента, формує уряд і здійснює контроль над його діяльністю. Парламент у праві висловити недовіру уряду і
 6. 10. Державні органи: поняття, види
  функцій і обов'язків, посадові оклади. Фінансуються з бюджету. Види: Виконавчі, законодавчі, судові, включаючи Рахункову палату, Центральний Банк, прокуратуру, ізберкоми. Федеральні, регіональні, місцеві органи. Органи загальної (універсальний характер - відповідають за стан території в цілому - президент, уряд, парламент) та спеціальної компетенції (вузька сфера -
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  функціональність структури МО РФ, її багатоструктурний, багаторегіональної і многосуб'ектной цього виду правовідносин, необхідно деякі договірні умови обумовлювати індивідуально в рамках підписання контракту. Командир частини, як представник МО РФ, повинен мати можливість, у рамках ФЗ і наказів МО РФ, обумовлювати додаткові умови. Ці умови повинні бути визначені в
 9. Методи здійснення виконавчої влади
  функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на
 10. Адміністративні стягнення
  функція сіль-ських, селищних виконавчих органів здійснюється главами місць-них муніципальних утворень, якщо така посада передбачена статутом муніципального освіти та іншими виборними особами місць-ної адміністрації. підвідомчості справ про адміністративні право-порушення місцевим, сільським та селищним адміністраціям визначенні-на в ст. 200. приклад: ст. 45, порушення правил
© 2014-2022  ibib.ltd.ua