Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М . М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1. Право навколишнього середовища країн - членів СНД та інших держав Центральної та Східної Європи

Як і в Російській Федерації, законодавство про довкілля в державах - колишніх республіках СРСР знаходиться в стадії формування. Ними прийняті нові конституції і закони у сфері взаємодії суспільства і природи.

Обсяг регулювання екологічних відносин в конституціях різний. Так, охорона навколишнього середовища та природокористування досить широко регулюються в Конституції України, прийнята 28 червня 1996 р. Вона визнає право своїх

Див: Малишева Н.Р. Гармонізація екологічного законодавства в Європі. Київ, 1996.

592

XXIV. Право навколишнього середовища в зарубіжних державах

громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права. Крім того, кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових / фодуктов і предметів побуту, а також право на її поширення (ст. 50). З правом громадян співвідноситься обов'язок держави забезпечувати екологічну безпеку і підтримувати екологічну рівновагу на території України, долати наслідки чорнобильської катастрофи, зберігати генофонд українського народу (ст. 16). Таким чином в Конституції України закріплена екологічна функція держави.

Конституція Республіки Казахстан, прийнята на референдумі 30 серпня 1995, містить лише публічна заява про те, що держава ставить на меті охорону навколишнього середовища, сприятливого для життя і здоров'я людини (ст. 31). При цьому екологічні права громадян не встановлюються.

Певною мірою збігаються підходи цих держав до регулювання відносин власності на природні багатства. У ст. 6 Конституції Казахстану передбачається право державної власності на надра, води, рослинний і тваринний світ.

Земля може знаходитися як у державній, так і в приватній власності. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси континентального шельфу, внутрішньої (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу, від імені якого право власності здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в рамках компетенції, яка визначається Конституцією (ст. 13). Крім того, Конституція гарантує право власності на землю, яке набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (ст. 14).

У державах - членах СНД йде активний процес законотворчості. У Казахстані, наприклад, прийняті: Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991, 1997 рр..); Закон «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок екологічного лиха в Приаралье» (1992 р.); Земельний кодекс (1990 р.) ; Кодекс «Про надра та переробки мінеральної сировини» (1992 р.); Лісовий кодекс (1993 р.); Водний кодекс (1993 р.); Закон «Про охорону, відтворенні та використання тваринного світу»

1. Право навколишнього середовища країн - членів СНД та інших держав 593

(1993 р.), Закон «Про екологічну експертизу» (1997 р.), Закон «Про особливо охоронюваних природних територіях» (1997 р.).

Систему екологічного законодавства України утворюють: Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.); Земельний кодекс (1990 р.); Закон «Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.); Закон «Про плату за землю» (1992 р.); Закон «Про охорону атмосферного повітря» (1992 р.); Закон «Про тваринний світ» (1993 р.); Лісовий кодекс (1994 р.); Кодекс надрах (1994 р.

); Закон «Про екологічну експертизу» (1995 р.); Водний кодекс (1995 р.).

У Республіці Білорусь поряд з Законом «Про охорону навколишнього середовища» діють Кодекс «Про землю», Кодекс «Про надра», Лісовий кодекс, Водний кодекс.

Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія та інші колишні соціалістичні держави Центральної та Східної Європи мають більш розвинене право навколишнього середовища, ніж Росія і держави - члени СНД. Воно було більш розвиненим і на етапі соціалістичного розвитку. Вже в 80-і рр.. в Болгарії, Угорщині, Польщі були прийняті комплексні закони про охорону навколишнього середовища. Зараз такі закони прийняті у всіх державах цього регіону. Вони передбачають всебічне регулювання охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів.

Основними напрямками законодавчої діяльності цих держав є, по-перше, прийняття Законів, яких бракує в колишній системі екологічного законодавства, а по-друге, гармонізація з європейським законодавством. У цьому, зокрема, проявляється їх тенденція до входження в європейський правовий простір.

Раніше, ніж в Росії, в цих державах були створені міністерства охорони навколишнього середовища. Взаємодіючи з іншими державними структурами на національному та місцевому рівні, вони вирішують проблеми навколишнього середовища.

В умовах переходу до ринкової економіки ця група держав відчуває об'єктивні труднощі, пов'язані з дефіцитом фінансових коштів, необхідністю модернізації виробництв з урахуванням більш високих екологічних вимог і т.п.

594

XXIV. Право навколишнього середовища в зарубіжних державах

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Право навколишнього середовища країн - членів СНД та інших держав Центральної та Східної Європи"
 1. Література
  право країн - членів Європейських Співтовариств. М.: ИНИОН РАН, 1992. Маклаков В.В. Референдум в країнах - членах Європейського Союзу. М.: ИНИОН РАН, 1997. Нариси з історії виборів і виборчого права. М.; Калуга: фонд «Символ», 1997. Партії та вибори в капіталістичній державі. М.: Наука, 1980. Реформи виборчої системи в Італії та Росії: досвід і перспективи. М.: ІДП РАН, 1995.
 2. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х-90-ті р.
  країн і народів Центральної та Південно-Східної Європи проходило у формах, які докорінно відрізнялися від Західної Європи. Нетривалі перетворення в цілому загальнодемократичною спрямованості тут змінив перехід до соціалізму, який копіював мінуси і плюси радянської консервативної моделі. Переживши ряд політичних потрясінь, держави регіону опинилися в стані глибокого
 3. 5.4. Сучасна геополітика країн Східної Європи
  країнами. Багато чого розділяє країни Східної і Західної Європи - різні соціально-політичні ідеали, конфесії, вантаж історичної ворожості, етнічна строкатість і т.п. Однак треба зазначити, що торговельно-економічні, експортно-сировинні та інші чинники зумовлюють таки тяжіння більшій частині Східної Європи до Росії, а не до західних країн. На основі цього можна припустити,
 4. Література
  правові аспекти. М.: Наука, 1993. Кашкін С.Ю. Основні тенденції та підсумки конституційного розвитку Індійської Республіки. М.: Юрист, 1993. Конституції держав Східної Європи: Навчальний і довідковий посібник. М.: Инфра. М - Норма, 1996. Лучин В.О. Конституційні норми і правовідносини: Навчальний посібник. М.: Закон і право, ЮНИТИ, 1997. Маклаков В. В. Конституційний контроль в буржуазних
 5. § 2. Криза радянської моделі соціалізму в країнах Центральної та Південно-Східної Європи
  країнах регіону. Водночас копіювання сталінської моделі соціалізму призвело до її кризи, яка найбільш виразно проявився в Польщі і
 6. 4. Право на здорове навколишнє середовище і обов'язок берегти її
  правового регулювання, включаючи конституційний його рівень, для захисту середовища проживання людства і тим самим порятунку його від обострившейся загрози самому його існуванню. Ця проблема відбилася в конституціях самих різних держав незалежно від особливостей їхньої політичної системи. Втім, конституції держав, які залишилися соціалістичними, таких прав і обов'язків не згадують (за
 7. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  правовій формі державних установ - обласні, міст Астани і Алмати управління охорони навколишнього середовища і республіканське інспекційне управління. Центральний виконавчий орган РК в галузі охорони навколишнього середовища: - Проводить єдину державну політику в галузі охорони навколишнього середовища та організовує виконання державних екологічних програм; - Стверджує в межах
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  странстве Західної Європи в XXI ст.? 2. У чому причина інтеграції країн Західної Європи? 3. Які головні аспекти відносин Росії з Німеччиною? 4. Які відносини між Парижем і Москвою? 5. Які відносини між Росією та Італією? 6. Який головний вектор британської зовнішньої політики? 7. Які головні аспекти відносин Росії з країнами Східної Європи? 8. Які відносини Росії
 9. 2. Право навколишнього середовища в економічно розвинених государствах1 2.1. Загальні закономірності розвитку права 'навколишнього середовища
  правової системи є закон, в країнах загального (англо-американського) права джерелом правового регулювання охорони навколишнього середовища разом з законом є прецедент, тобто рішення суду по конкретній справі. Говорячи сучасною мовою, практика вирішення екологічних проблем в рамках загального права йде у середньовіччі. Такі форми позовів, як усунення шкідливості, перешкод (nuisance),
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  просторів світу. 2. Дайте характеристику геополітичних проблем Росії по секторах нового зарубіжжя: а) Балтія, б) Білорусія; в) Чорноморський сектор; г) Кавказ і Закавказзя; д) оцініть союз ГУАМ з позиції Росії;, е) Середня Азія і Казахстан. (Центральна Азія). 3. Дайте характеристику основних геополітичних проблем Росії в країнах і коаліціях країн далекого зарубіжжя: а) Арктичний
 11. М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003

 12. ; 2. Право громадян на екологічно значиму інформацію 2.1. Право на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища
  право вимагати від відповідних органів надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього середовища та заходи з його охорони. Пізніше 192 IX. Правові основи інформаційного забезпечення 2. Право громадян на екологічно значиму інформацію 193 Конституція РФ також закріпила право кожного на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища. Яку
 13. Драгнев Д.М.. Нариси зовн.-пол. історії Молдавського князівства, 1987

 14. ПРО АВТОРА
  правових досліджень Інституту держави і права Російської академії наук, завідувач кафедри екологічного, земельного та аграрного права Академічного правового університету, професор Міжнародного університету (у Москві), професор Міжнародного юридичного інституту при Мін'юсті РФ. Читав лекції по російському екологічному праву в ряді університетів США, Німеччини, Голландії. Автор
 15. «Національні моделі» соціалізму. Деякі особливості розвитку соціалізму в окремих країнах.
  Країнах Центральної і Південно-Східної Європи власні, національні моделі соціалізму? Деякі вважають, що їх було декілька: «югославська», «польська» і «класична радянська». Підкреслимо, не даючи детальну аргументацію, що загальноприйнятим є заперечення національних моделей, так як процес будівництва та розвитку соціалізму був уніфікований, проходив цілеспрямовано під керівництвом
 16. ЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТИ 8К ДЛЯ РІЗНИХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ДІЛЯНОК
  центральна частина; Архангельська обл., центральна частина; Кіровська обл., невелика північна частина. 0,22 Нева гирлі (Ленінград) Карельська АРСР, крайня південна частина; Ленінградська обл., Без крайньої західної частини; Псковська обл., Східна частина; Новгородська обл., Крім східної частини. 0,47 Даугава гирлі (Рига) Калінінська обл., Західна частина; Смоленська обл., Північнозахідна частина 0,50 Нямунас
 17. 1. Фактори розвитку міжнародного права навколишнього середовища
  правового регулювання охорони навколишнього середовища і природокористування, а також розвитку співробітництва в даній сфері. Особливу турботу світової спільноти на сучасному етапі становлять глобальні екологічні проблеми. Ці проблеми - результат діяльності людини, не узгодженою з законами розвитку природи. Їх рішення пов'язане з виробленням міжнародної екологічної політики і надійних
© 2014-2020  ibib.ltd.ua